❄️Veľké knižné upratovanie!

Peter Pisár

Našli sme 2 titulov

Regionálne inovácie v európskej únii a na Slovensku

Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,80€
35,15€

Financie európskej únie

Predkladaná publikácia prehlbuje poznatky o systéme fungovania financií EÚ z pohľadu spoločného rozpočtu v rámci príjmových a výdavkových politík, posudzuje významné aspekty fungovania financií EÚ prepojením na teoretické poznatky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,10€
20,55€