Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Učebnice pre 2. stupeň základnej školy

Našli sme 4834 titulov

Školský geografický atlas - Svet

Nové vydanie obľúbeného atlasu, schváleného na Geografickú olympiádu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
12,60€

Školský atlas sveta

, Mapa Slovakia (2023)
2. vydanie po aktualizovanej dotlači

Nové vydanie najobľúbenejšieho a najpredávanejšieho školského atlasu, ktorý v minulosti vydával VKÚ, v súčasnosti ho vydalo vydavateľstvo Mapa Slovakia Editor. Je rozdelený do tematických kapitol, ktoré sú naviac farebne rozlíšené, vďaka čomu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,60€
20,34€

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ (zošit pre učiteľa)

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka precvičuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,48€

Matematické minutovky pro 8. ročník / 1. díl

Publikace navazuje na řadu Matematických minutovek pro předcházející ročníky ZŠ. Stejně jako předchozí dva díly této řady... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,08€
2,77€

Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl

Dana Schneiderová, Mapa Slovakia (2016)
Pracovný zošit

Zošit je v súlade snovým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Autorka pri... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,50€

Dejepis 5 - Pracovný zošit

Kliment Ondrejka, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl

Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Geografia 5

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom ZEM A VESMÍR obsahuje učivo preberané v 5. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Aké i/y sa píše?

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,99€
5,39€

Geografia 8

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom SLOVENSKO obsahuje učivo preberané podľa nového ŠVP v 8. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (2. časť) - zošit pre učiteľa

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA – spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,48€

Nový Slovenský jazyk 6. ročník ZŠ - 1. časť (zošit pre učiteľa)

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA – spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,48€

Nový Slovenský jazyk 7. ročník ZŠ - 1. časť (zošit pre učiteľa)

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla <b>nová pracovná učebnica - spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,48€

Matematika pre 7. ročník ZŠ - 2. časť

Matematika pre 7. ročník ZŠ - 2. časť

I. Teplička, O. Šedivý, S. Čeretková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2023)
pre 7.ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Nová Matematika je pokračovaním úspešnej série učebníc matematiky pre 2. stupeň ZŠ od autorského kolektívu doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. a Ivan Teplička... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,90€

Matematika 6 - pracovný zošit 1

Peter Bero, Zuzana Berová, LiberaTerra (2015)
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na...

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,20€
5,58€

Testovanie deviatakov - MATEMATIKA

Monika Reiterová, Príroda (2020)
Príprava na testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
4,95€

BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
18,90€

Fyzika 8 - zošit pre učiteľa

Patrik Kriek, Orbis Pictus Istropolitana
pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Zošit pre učiteľa Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ obsahuje podrobné riešenia, námety na riešenia úloh a krátke metodické komentáre... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
14,76€

Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,41€

Matematika 6 - pracovný zošit 2

Peter Bero, Zuzana Berová, LiberaTerra (2015)
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na...

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,20€
5,58€

Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ - 1. časť (zošit pre učiteľa)

Zošit pre učiteľa k pracovnej učebnici Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ – 1. časť.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,48€