🌸 Majáles knižných zliav 📚

Katarína Ušáková

Našli sme 11 titulov

Biológia pre gymnáziá 6

Katarína Ušáková, , Expol Pedagogika (2015)
Biológia človeka, evolúcia a vznik života na Zemi

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
19,75€

Cestovný ruch

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,81€
2,91€

Biológia pre gymnáziá 8

Biológia pre gymnáziá 8

Z obsahu: Ríša živočíchov; Biológia človeka; Gebetuja; Základy ekológie a environmentalistiky; Príprava roztokov; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,53€

Príprava na maturitu z biológie

Príprava na maturitu z biológie

Katarína Ušáková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2003)
Publikácia obsahuje vyše 300 riešených učebných príkladov, ktoré pokrývajú 7 tematických okruhov učiva biológie na...

Publikácia obsahuje vyše 300 riešených učebných príkladov, ktoré pokrývajú 7 tematických okruhov učiva biológie na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,15€

Biológia pre gymnáziá 2

Biológia pre gymnáziá 2

Katarína Ušáková, , Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2004)
Vývoj, systém a ekológia rastlín

Učebnice biológie pre gymnáziá tvoria 8 častí. Ide o sériu učebníc zostavených podľa novokoncipovaných učebných osnov biológie pre gymnáziá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,08€

Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cieľom 2. ročníka je priblížiť žiakom poznatky o stavbe a životných prejavoch organizmov a na základe toho objasniť podstatu a vzájomnú súvislosť procesov prebiehajúcich v živej prírode... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,28€

Testy z biológie

Testy z biológie

Katarína Ušáková, Smaragd (2002)
Prvá publikácia, ktorá poskytuje učiteľom v gymnáziách modelové didaktické testy aj s riešením /správnymi odpoveďami...

Prvá publikácia, ktorá poskytuje učiteľom v gymnáziách modelové didaktické testy aj s riešením /správnymi odpoveďami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Biológia pre gymnáziá 6

Biológia pre gymnáziá 6

Katarína Ušáková, , Expol Pedagogika (2010)
Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov,...

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre gymnáziá 7

Biológia pre gymnáziá 7

Z obsahu: Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie; Pozorovanie rastlinných buniek; Pozorovania a pokusy buniek prokaryotických organizmov; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,11€

🍎 Vypredané
4,98€