Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Smaragd

Našli sme 15 titulov

Angličtina pre samoukov 3CD

Ľudmila Kollmannová, Smaragd
3 x Cd k angličtine pre samoukov Lekcie 1 - 25

Súbor troch CD. Zobraziť viac

🍎 Dočasne vypredané, dostupné 25. 4. 2024
14,80€
12,58€

Politické strany

Politické strany

Politické strany zohrávajú v súčasnosti rozhodujúcu úlohu vo fungovaní liberálnodemokratických politických systémov. Vo svojej podstate sa tieto pretvorili podľa predstáv politických strán... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,32€

Rozhovory

Rozhovory

František Vnuk, Pavol Hnilica, Smaragd (2001)
ľudia a udalosti v živote biskupa Pavla Hnilicu

O ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote. Zhováral sa a otázky kládol František Vnuk. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,29€

Úvod do politických vied

Úvod do politických vied

Základným cieľom tejto publikácie je predstaviť politológiu v jej rôznorodosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Testy z biológie

Testy z biológie

Katarína Ušáková, Smaragd (2002)
Prvá publikácia, ktorá poskytuje učiteľom v gymnáziách modelové didaktické testy aj s riešením /správnymi odpoveďami...

Prvá publikácia, ktorá poskytuje učiteľom v gymnáziách modelové didaktické testy aj s riešením /správnymi odpoveďami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Príručný slovník kresťanstva

Príručný slovník kresťanstva

František Vnuk, Smaragd (2003)
Kniha má prispieť k tomu, aby sa náboženská literatúra stala pre vzdelaného laika menej cudzia, viac pochopiteľná, a tým aj...

Kniha má prispieť k tomu, aby sa náboženská literatúra stala pre vzdelaného laika menej cudzia, viac pochopiteľná, a tým aj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,27€

Slovník bezpečnostných vzťahov

Slovník bezpečnostných vzťahov

Slovník by mal vyplniť určitú medzeru v odbornej literatúre, ktorú pociťuje širšia odborná i laická verejnosť. Autorský kolektív predpokladá, že pri tvorbe slovníka prispel aj k obohateniu odbornej slovenskej terminológie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Slovník cudzích slov

Slovník cudzích slov

, Smaragd (1997)

Slovník obsahuje približne 100 000 významov dnes používaných slov, citátových spojení a bežných skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovník je viazaný v koženej väzbe. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
40,40€

Ako na vysokú školu 2004

Ako na vysokú školu 2004

, Smaragd (2003)
Informácie o štúdiu na vysokých školách v Slovenskej republike v školsom roku 2004/2005...

Informácie o štúdiu na vysokých školách v Slovenskej republike v školsom roku 2004/2005... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,32€

Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine

Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine

Štefan Konkol, Smaragd (2007)
Nové prepracované vydanie knihy Chyby, ktoré robíme v angličtine je určené tým, ktorí sa chcú jednoducho vyhnúť chybám,...

Nové prepracované vydanie knihy Chyby, ktoré robíme v angličtine je určené tým, ktorí sa chcú jednoducho vyhnúť chybám,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Úvod do politických vied

Úvod do politických vied

Základným cieľom tejto publikácie je predstaviť politológiu v jej rôznorodosti. Zvykli sme si považovať túto, u nás novú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,49€

Chyby, ktoré robíme v angličtine

Chyby, ktoré robíme v angličtine

Táto príručka upozorňuje na približne 520 chýb, ktorých sa Slováci najčastejšie dopúšťajú v angličtine. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Nemecko-slovenský Slovensko-nemecký slovník

Nemecko-slovenský Slovensko-nemecký slovník

Alena Vokounová, Eleonóra Kovácsová, Emília Péchyová, Smaragd (2001)
Nový, nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník je určený širokej verejnosti prichádzajúcej do styku s nemeckým...

Nový, nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník je určený širokej verejnosti prichádzajúcej do styku s nemeckým... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,77€

Angličtina pre samoukov

Angličtina pre samoukov

Ľudmila Kollmannová, Smaragd (2004)
Učebnica základov angličtiny, určená tým, ktorí sa chcú učiť angličtinu sami. Prístupnou formou vedie používateľa -...

Učebnica základov angličtiny, určená tým, ktorí sa chcú učiť angličtinu sami. Prístupnou formou vedie používateľa -... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,90€

Slovensko-anglický slovník

Slovensko-anglický slovník

Aliberto Caforio, Smaragd (2001)
Praktický slovensko-anglický slovník, určený pre širokú verejnosť...

Praktický slovensko-anglický slovník, určený pre širokú verejnosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,24€