❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Ochrana osobních údajů - Andrea Pokorná, Helena Dvořáková

Ochrana osobních údajů

Vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů


🍌 Odosielame o 5 dní.
42,25€

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR změnilo právní rámec regulace osobních údajů ve všech členských státech a vyvolalo mnoho obav týkajících se jeho uvedení do praxe. I po několika měsících jeho účinnosti stále chybí vhodné metodické postupy, výkladová stanoviska a zejména judikatura jak na vnitrostátní, tak na unijní úrovni.

Právě chybějící judikaturu k účinným předpisům se snaží překlenout tato publikace, a to prostřednictvím analýzy zásadní judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva vztahující se k dřívější právní úpravě (směrnici 95/46/ES). O tuto judikaturu se opíral evropský zákonodárce při tvorbě nařízení GDPR a bude tak relevantní i pro jeho další výklad v soudní praxi. Kniha dále podrobně rozebírá pokyny a výkladová stanoviska k předchozí směrnici vydávaná pracovní skupinou WP29 jako nezávislým evropským poradním orgánem, jež sloužila pro konkrétní oblasti nařízení jako inspirační zdroj.

Struktura publikace logicky kopíruje systematiku nařízení. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny tak, aby byl podán přehledný a ucelený výklad o základních pojmech souvisejících se zpracováním osobních údajů, o systematice a působnosti nařízení, zásadách zpracování, na nichž je nařízení postaveno, právních titulech zpracování osobních údajů a povinnostech správce odpovědného za zpracování či jím pověřeného zpracovatele. Samostatné kapitoly jsou věnovány zvláštním pravidlům ochrany a situacím zpracování, pro něž platí určitá specifika.

Kniha je určená zejména pro soudce a soudní koncipienty, ale ocení ji jistě také advokáti specializující se na ochranu osobních údajů i samotní správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: 162×238 mm ISBN: 9788075983091 Počet strán: 352 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách