Júlová knižná akcia!

Knihy autora Andrea Pokorná

Našli sme 18 titulov

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Andrea Pokorná, Erna Mičudová, Marie Zítková, Grada (2015)
pro staniční a vrchní sestry

Uvádění do praxe je součástí práce vrchních a staničních sester. Poznatky uvedené v knize slouží k usnadnění adaptačního procesu nových pracovníků. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,50€

Komunikace se seniory

Komunikace se seniory (e-kniha)

Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Andrea Pokorná, Erna Mičudová, Marie Zítková, Grada (2015)
Kniha představuje čtenářům současné informace týkající se oblasti vedení adaptačního procesu u nelékařských zdravotnických...

Kniha představuje čtenářům současné informace týkající se oblasti vedení adaptačního procesu u nelékařských zdravotnických pracovníků, například všeobecných sester, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů a dalších nelékařských profesí. Hlavní odborný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,74€
3,18€

Kožní trhliny

Kožní trhliny

Předností této publikace je komplexní souhrn informací o problematice pergamenové kůže a kožních trhlin doplněný četnou fotodokumentací a vysoká praktická využitelnost v klinické praxi. Publikace čtenáře seznamuje s příčinami vzniku pergamenové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,29€
7,05€

Kompendium hojení ran pro sestry

Kompendium hojení ran pro sestry (e-kniha)

Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelských postupů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,80€

Ošetřovatelství v geriatrii

Ošetřovatelství v geriatrii (e-kniha)

Andrea Pokorná, , Grada (2013)
Hodnoticí nástroje

Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Kožní trhliny

Kožní trhliny (e-kniha)

Publikace je souhrnem doporučení jak pečovat o pacienty s pergamenovou kůží, obsahuje podrobné návody a instrukce jak kožním trhlinám předcházet a léčit je. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Andrea Pokorná, Helena Dvořáková, Wolters Kluwer ČR (2020)
Vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
54,73€
44,50€

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

Andrea Pokorná, , Grada (2019)
Metodika prevence, identifikace a analýza

Text reflektuje zvyšující se požadavky na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se o první publikaci svého druhu na území České republiky, která nabízí velmi názorné metodické návody k identifikaci rizik při... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,12€
13,70€

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

Publikace poskytuje souhrnné a přehledné informace z oblasti uspokojování základních biologických potřeb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
25,36€
21,30€

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Andrea Pokorná, Ivana Štefková, Peter Wendsche, Galén (2012)
Práce ošetřovatelky je obvykle nezaslouženě poněkud anonymní. V průběhu perioperační fáze přitom sestra na operačním sále...

Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,25€
5,80€

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (e-kniha)

Andrea Pokorná, , Grada (2019)
metodika prevence, identifikace a analýza

Publikace nabízí metodické návody k identifikaci rizik při poskytování zdravotních služeb, k prevenci nežádoucích událostí a k jejich rozpoznání, klasifikaci, sledování a hlášení. Jako metodický nástroj by měla být součástí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Publikace seznamuje se základními pojmy z oblasti komunikace a měla by usnadnit přístup ke zdravým i nemocným osobám. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,44€

Kompendium hojení ran pro sestry

Kompendium hojení ran pro sestry

Andrea Pokorná, Romana Mrázová, Grada (2012)
Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k...

Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelských postupů a výsledků... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,21€

Ošetřovatelství v geriatrii

Ošetřovatelství v geriatrii

Andrea Pokorná, , Grada (2013)
Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy...

Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,26€

Komunikace se seniory

Komunikace se seniory

Andrea Pokorná, Grada (2010)
Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných...

Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,56€

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Publikace shrnuje základní požadavky na efektivní komunikaci v ošetřovatelské péči. Zaměřuje se na popis základních pojmů z oblasti komunikace a následně identifikuje specifické postupy a techniky využitelné v komunikaci s pacientem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,08€

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

Andrea Pokorná, , Masarykova univerzita (2013)
Skriptum je rozděleno na dvě základní kapitoly : Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním dýchacího systému a...

Skriptum je rozděleno na dvě základní kapitoly : Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním dýchacího systému a Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním oběhového systému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,35€