❄️Veľké knižné upratovanie!

Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)

Našli sme 98 titulov

Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii

Tato by měla být k dispozici instrumentářkám z operačního sálu jako průvodce oborem, ale i pro posluchače jiného nelékařského oboru, také i pro studenty medicíny. Publikace je rozdělena na část obecnou a speciální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
24,49€
22,78€

Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců

Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců

Publikace se zabývá etiopatogenezí vzniku ran, erozí a lézí, léčbou a ošetřováním stomií v novorozeneckém a kojeneckém věku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,01€

Obecná psychologie

Obecná psychologie

Učební text pro střední zdravotnícke školy nabízí stručné poznatky z obecné psychologie. Z obsahu: 1. Psychologie a její úkoly 2. Činnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,11€

Extenzory ruky

Extenzory ruky

Monografie je určena lékařům, ortopédům, revmatologům a rehabilitačním pracovníkům. Ve svých dvou částech se zabývá rekonstrukčními operacemi na extenzorových šlachách, v části rehabilitační se je předkládána klasická léčba na statických dlahách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,71€

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Neotřelý, komplexní a především praktický pohled na problematiku z pera známého odborníka. Diabetik s akutním komplikujícím onemocněním v ordinaci ostatních specialistů i ordinaci praktického lékaře a naopak - diabetes z pohledu ostatních oborů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,26€

Výživa kojenců a mladších batolat

Výživa kojenců a mladších batolat

Růst je komplex biologických procesů, který je regulovaný mnohočetnými faktory. Jsou to genetický základ, příjem nutrientů, fyzická aktivita, věk, pohlaví, endokrinní váha. Základním cílem výživy je dosažení optimálního růstu dítěte... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,29€

Systém péče o zdraví a zdravotnictví

Systém péče o zdraví a zdravotnictví

Příručka objasňuje základní problematiku systému péče o zdraví a zdravotnictví, zejména co se týká stále rostoucího významu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,93€

Dětská anesteziologie

Dětská anesteziologie

Michal Fedora, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2012)
Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní...

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující na anesteziologických úsecích.Popisuje odlišnosti dětského věku,podává přehled o farmakologii léků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,50€

Speciální psychologie

Nové přepracované vydání. Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,49€
19,99€

Amalgámová výplň

Amalgámová výplň

Cílem textu je podat přehled o problematice amalgamové výplně tak, aby nedocházelo, pokud možno, k závažným chybám ve volbě tohoto výplňového materiálu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,79€

Epidermolysis bullosa congenita

Epidermolysis bullosa congenita

Monografie představuje lékařské veřejnosti diagnostiku vzácného vrozeného mechanobulózního onemocnění - epidermolysis bullosa congenita. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,66€

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí. V obecné části, která je náplní tohoto svazku, jsou popsány všeobecné zásady chirurgie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,23€

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí: obecná (Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii) a speciální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,29€

Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii

Lucie Luckerová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2014)
Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními...

Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními principy oštřování pacientů postižených úrazem. Personál pracující na traumatologických pracovištích musí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,80€
15,62€

Poranění míchy

Poranění míchy

Peter Wendsche, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2009)
Ucelená ošetřovatelsko - rehabilitační péče

Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studium nelékařských oborů a studujících LF. Text je rozdělen do kapitol,které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,58€

Akutní selhání ledvin u dětí

Akutní selhání ledvin u dětí

Druhé, přepracované vydání učebního textu přibližuje problematiku akutního selhání ledvin v dětském věku. S touto medicínsky závažnou situací je možno se setkávat zejména v podmínkách intenzivní pediatrické péče... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,71€

Základy dopravní psychologie nejen pro profesionální řidiče

Základy dopravní psychologie nejen pro profesionální řidiče

Odborná publikace přináší řadu informací nejen pro profesionální řidiče,ale pro každého,kdo chce řídit auto zodpovědně a chápat souvislosti mezi osobností řidiče,vozidlem a dopravním prostředím. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,76€

Přístroje pro optometrii a oftalmologii

Pavel Beneš, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2015)
Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti....

Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti. Jednotlivé charakteristiky jsou zastoupeny přehledem biochemických a biofyzikálních parametrů, které jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,90€
22,23€

Ergoterapie v praxi

Eva Klusoňová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2011)
Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta.Je to popohybová a edukační...

Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta. Je to popohybová a edukační léčba, která obnovuje a udržuje tělesnou i psychickou kondici tak, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,20€
19,72€

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Publikace, určená zejména pro specializační vzdělávání sester a studující lékařských fakult, stručně seznamuje jednak s chirurgickými výkony prováděnými na oku, a dále představuje přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, materiály, léky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,34€