📚 Knižná akcia každý mesiac

Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)

Našli sme 100 titulov

Šilhání

Šilhání

Publikace je napsána pro potřebu ortoptistek a optometristů.Podává základní informace o diagnostice a léčení šilhání. Jsou zde popsány testy a metody,které jsou jednoduché a v praxi se nejvíce používají... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,08€

Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců

Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců

Publikace se zabývá etiopatogenezí vzniku ran, erozí a lézí, léčbou a ošetřováním stomií v novorozeneckém a kojeneckém věku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,01€

Obecná psychologie

Obecná psychologie

Učební text pro střední zdravotnícke školy nabízí stručné poznatky z obecné psychologie. Z obsahu: 1. Psychologie a její úkoly 2. Činnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,11€

Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii

Tato by měla být k dispozici instrumentářkám z operačního sálu jako průvodce oborem, ale i pro posluchače jiného nelékařského oboru, také i pro studenty medicíny. Publikace je rozdělena na část obecnou a speciální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,49€
22,04€

Výživa kojenců a mladších batolat

Výživa kojenců a mladších batolat

Růst je komplex biologických procesů, který je regulovaný mnohočetnými faktory. Jsou to genetický základ, příjem nutrientů, fyzická aktivita, věk, pohlaví, endokrinní váha. Základním cílem výživy je dosažení optimálního růstu dítěte... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,29€

Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii

Lucie Luckerová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2014)
Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními...

Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními principy oštřování pacientů postižených úrazem. Personál pracující na traumatologických pracovištích musí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,80€
15,12€

Akutní selhání ledvin u dětí

Akutní selhání ledvin u dětí

Druhé, přepracované vydání učebního textu přibližuje problematiku akutního selhání ledvin v dětském věku. S touto medicínsky závažnou situací je možno se setkávat zejména v podmínkách intenzivní pediatrické péče... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,71€

Epidermolysis bullosa congenita

Epidermolysis bullosa congenita

Monografie představuje lékařské veřejnosti diagnostiku vzácného vrozeného mechanobulózního onemocnění - epidermolysis bullosa congenita. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,66€

Přístroje pro optometrii a oftalmologii

Pavel Beneš, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2015)
Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti....

Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti. Jednotlivé charakteristiky jsou zastoupeny přehledem biochemických a biofyzikálních parametrů, které jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,90€
21,51€

Základy anesteziologie, nové přepracované vydání

Základy anesteziologie, nové přepracované vydání

Nové přepracované vydání. Jsou zde změny v uspořádání kapitol. Osvědčené symboly pro lepší orientování v textu byly zachovány, stejně tak možnost individuálně doplňovat poznatky získané při studijních soustředěních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,17€

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí. V obecné části, která je náplní tohoto svazku, jsou popsány všeobecné zásady chirurgie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,23€

Speciální psychologie

Nové přepracované vydání. Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,49€
19,34€

Amalgámová výplň

Amalgámová výplň

Cílem textu je podat přehled o problematice amalgamové výplně tak, aby nedocházelo, pokud možno, k závažným chybám ve volbě tohoto výplňového materiálu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,79€

Ergoterapie v praxi

Eva Klusoňová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2011)
Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta.Je to popohybová a edukační...

Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta. Je to popohybová a edukační léčba, která obnovuje a udržuje tělesnou i psychickou kondici tak, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,72€
22,25€

Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii

Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii

Richard Chaloupka, , Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)
S rozvojem techniky přibývají i nové operační postupy. Na významu nabývají minimálně invazivní techniky. Zásadní pro...

S rozvojem techniky přibývají i nové operační postupy. Na významu nabývají minimálně invazivní techniky. Zásadní pro výsledek léčení je úspěšná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,92€

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Publikace, určená zejména pro specializační vzdělávání sester a studující lékařských fakult, stručně seznamuje jednak s chirurgickými výkony prováděnými na oku, a dále představuje přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, materiály, léky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,34€

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí: obecná (Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii) a speciální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,29€

První psychická pomoc ve zdravotnictví

Publikace je učební oporou stejnojmenného vzdělávácího kurzu,který připravuje zdravotníky k tomu aby byli schopni poskytovat první psychickou pomoc. Práce ve zdravotnictví znamená kontakt s nemocemi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,97€
16,17€

Úvod do cytodiagnostiky

Úvod do cytodiagnostiky

Publikace je určena zejména začínajícím zájemcům o cytadiagnostiku, to je cytologickým laborantkám, medikům, lékařům a dalším pracovníkům... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,83€

Základy aplikace kontaktních čoček

Základy aplikace kontaktních čoček

Cílem tohoto učebního textu je shrnout poznatky a informace pro začínající aplikátory kontaktních čoček. Celý studijní materiál je pojat více z optické a praktické stránky a proto by neměl chybět v žádné příruční knihovně. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,09€