Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)

Našli sme 83 titulov

Ergoterapie v praxi (Eva Klusoňová) [CZ]

Eva Klusoňová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2011)
Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta.Je to popohybová a edukační...

Ergoterapie je nedílnou součástí léčebné rehabilitace a často navazuje na práci fyzioterapeuta. Je to popohybová a edukační léčba, která obnovuje a udržuje tělesnou i psychickou kondici tak, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,20€
19,72€

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí: obecná (Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii) a speciální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,29€

Extenzory ruky

Extenzory ruky

Monografie je určena lékařům, ortopédům, revmatologům a rehabilitačním pracovníkům. Ve svých dvou částech se zabývá rekonstrukčními operacemi na extenzorových šlachách, v části rehabilitační se je předkládána klasická léčba na statických dlahách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,96€

Chemie potravin

Chemie potravin

Učební text pro studijní obor nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,23€

Holistické přístupy v péči o zdraví

Holistické přístupy v péči o zdraví

Publikace si klade za cíl představit holistický, tedy celostní, přístup ke zdraví a k péči o člověka. V první části autorka informuje o psychosomatické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,42€

Dílenská praxe očního optika

Dílenská praxe očního optika

Kniha shrnuje důležité poznatky z oblasti dílenské praxe očního optika, které by mohly sloužit jako pomůcka studentům oboru oční optika a optometrie i začínajícím optikům, případně rekvalifikujícím se pomocným pracovníkům v očních optikách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,10€

Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu

Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu

Studijní text pojednává o opomíjené problematice potřeb nemocného člověka, tedy o výchozím momentu ošetřovatelské péče. Potřeby nemocného jsou zpracovány z pohledu ošetřovatelského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,52€

Ošetřování stomií u dětí

Ošetřování stomií u dětí

Publikace je zaměřená především na praktické ošetřovatelství. Je určena všem sestrám pracujícím s dětskými stomiky, studentkám zdravotních škol, účastnicím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,83€

Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii (Richard Chaloupka, Jana Roubalová)

Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii (Richard Chaloupka, Jana Roubalová)

Tato skripta jsou první interdisciplinární text, postihující především praktické poznatky, týkající se onemocnění, vad a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,33€

Šilhání

Šilhání

Publikace je napsána pro potřebu ortoptistek a optometristů.Podává základní informace o diagnostice a léčení šilhání. Jsou zde popsány testy a metody,které jsou jednoduché a v praxi se nejvíce používají... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,08€

Molekulární biologie v medicíně

Molekulární biologie v medicíně

Učební text o molekulárněbiologických vyšetřovacích metodách v medicíně je určen pro studenty specializačního studia, ale i studenty zdravotnických škol a lékařských fakult. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,47€

Hodnotící metodiky v neonatologii

Hodnotící metodiky v neonatologii

Druhé přepracované a rozšířené vydání učebního textu je určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence na všech typech jednotek... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,52€

Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii (Lucie Luckerová)

Lucie Luckerová, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2014)
Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními...

Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními principy oštřování pacientů postižených úrazem. Personál pracující na traumatologických pracovištích musí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,80€
15,62€

Přístroje pro optometrii a oftalmologii (Pavel Beneš) [CZ]

Pavel Beneš, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2015)
Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti....

Práce se zaměřuje na souhrn bazálních metod u přístrojů zobrazujících jednotlivé oční tkáně, struktury a jejich vlastnosti. Jednotlivé charakteristiky jsou zastoupeny přehledem biochemických a biofyzikálních parametrů, které jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,20€
19,72€

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Neotřelý, komplexní a především praktický pohled na problematiku z pera známého odborníka. Diabetik s akutním komplikujícím onemocněním v ordinaci ostatních specialistů i ordinaci praktického lékaře a naopak - diabetes z pohledu ostatních oborů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,26€

Dětská anesteziologie (Michal Fedora)

Dětská anesteziologie (Michal Fedora)

Michal Fedora, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2012)
Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní...

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující na anesteziologických úsecích.Popisuje odlišnosti dětského věku,podává přehled o farmakologii léků... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,50€

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii

Učební pomůcka je určená pro všeobecné sestry, které se rozhodly věnovat práci instrumentářky na operačním sále. Je členěna do čtyř základních částí. V obecné části, která je náplní tohoto svazku, jsou popsány všeobecné zásady chirurgie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,23€

Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

Publikace se zabývá problematikou plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v celé její šíři. Úvodní kapitola se věnuje historii a definici plicní rehabilitace, jejímu ekonomickému efektu, složení rehabilitačního týmu, výběru nemocných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,71€

Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii (Oliver Bulik) [CZ]

Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii (Oliver Bulik) [CZ]

Oliver Bnulik, , Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2013)
Hlavní problematikou jsou traumatologie, korekce čelistních anomálií, preprotetické úpravy čelistí, slinné žlázy,...

První vydání, které je určeno pro specializační vzdělávání, pracovníky na stomatochirurgii, sestry na operačních sálech. V deseti kapitolách je souhrn nejnovějších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,98€

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Publikace shrnuje základní požadavky na efektivní komunikaci v ošetřovatelské péči. Zaměřuje se na popis základních pojmů z oblasti komunikace a následně identifikuje specifické postupy a techniky využitelné v komunikaci s pacientem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,08€