💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Masarykova univerzita

Našli sme 316 titulov

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Masarykova univerzita (2019)
(fyzika, chemie, biologie)

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
8,30€

Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

Petra Röderová, Masarykova univerzita (2016)
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj...

Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj potencialit žáka s postižením zraku s cílem nabytí kompetencí pro autonomní a šťastný život. Součástí odbor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,07€
12,16€

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

, Masarykova univerzita (2015)
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století...

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
29,60€
27,53€

Oborové didaktiky

Iva Stuchlíková, Masarykova univerzita (2015)
Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni....

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legiti Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,11€
26,14€

L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français

Mariana Kunešová, Masarykova univerzita (2017)
La publication se penche sur l’absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français, en interrogeant le potentiel...

La publication se penche sur l’absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français, en interrogeant le potentiel scénique de cet absurde dans trois textes qui restent a ce jour pratiquement inexplorés : tout court (A. Breton - P. Soupault... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
16,92€
15,74€

Leopold Procházka - první český buddhista

Publikace přibližuje život a dílo Leopolda Procházky, prvního českého buddhisty, stejně jako širší kontext šíření buddhismu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,64€
5,25€

Status idem

Norbert Holub se narodil v roce 1966 v Jihlavě, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Atestoval z vnitřního lékařství a nefrologie, působil v jihlavské nemocnici jako internista a nefrolog. Nyní pracuje v brněnském... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Stručný výklad motýlích jmen antického původu

Stručný výklad motýlích jmen antického původu

Lumír Macholán, Masarykova univerzita (2008)
Entomologická etymologie

Populárně-vědecká publikace předkládaná čtenáři by mohla nést podtitul „O motýlech trochu jinak“, neboť se nezabývá tradiční biologií těchto krásných výtvorů přírody, ale právě jejich jmény... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,21€

Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století

V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

O mezigeneračním učení

Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,34€
9,62€

Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách

Naděžda Krsková, Masarykova univerzita (2009)
Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského...

Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, stejně jako skloňování všech typů zájmen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,86€
6,38€

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny se může používat a je zaměřen primárně (ale ne výhradně) na studenty-slavisty a na další studenty studující jeden nebo i více jazyků z „pravé“ části slovníku, a to v počáteční... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,45€
15,30€

Čeština v pohybu

Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,20€
12,28€

Výběr písní pro klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol

Publikace předkládá výběr českých a moravských lidových písní včetně umělých s dětskou tematikou, koledy, písně z pohádek a písně v mollových tóninách. Obsahuje základní principy v oblasti harmonizace, stylizace doprovodu písní a klavírní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,87€
12,90€

Genetika populací

Jiřina Relichová, Masarykova univerzita (2009)
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní...

Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,60€
17,30€

Poznámky ke studiím nových médií

Jakub Macek, Masarykova univerzita (2013)
Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné...

Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií. Text shrnuje historické a epistemologické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,64€
8,97€

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

V učebním textu jsou vyloženy základy diferenciálního počtu funkce jedné proměnné. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,90€
9,21€

Gen - O dědičnosti v našich osudech

Nakladatelství Munipress věnuje oslavám 100. výročí založení Masarykovy univerzity české vydání mimořádné a oceňované knihy o historii genu – jednotce dědičnosti a biologické informace. Kniha poprvé v úplnosti popisuje zrození... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,97€
26,01€

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice

Lenka Pavlíčková, Masarykova univerzita (2019)
Shrnutí výsledků výzkumného šetření

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Matematické schopnosti

Hynek Cígler, Masarykova univerzita (2019)
Teoretický přehled a jejich měření

Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,98€
14,86€