🍌 Februárová knižná akcia

Masarykova univerzita

Našli sme 392 titulov

Christian Gottfried Krause

Kateřina Alexandra Šťastná, Masarykova univerzita (2023)
O hudební poezii - komentovaný překlad

Pojednání "Von der musikalischen Poesie" náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
17,55€

Jižní Kavkaz

Klára Doležalová, Masarykova univerzita (2023)
Zápisky z cest 4. Umění středověké Arménie a Gruzie

Tato kniha určená obdivovatelům unikátního kulturního dědictví jižního Kavkazu a Turecka je výsledkem pěti terénních cest, které v letech 2015-2022 podnikli studenti a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,15€
17,55€

Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,86€
14,82€

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Masarykova univerzita (2019)
(fyzika, chemie, biologie)

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,50€
13,95€

Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty

Anatomii lze oprávněně považovat za jeden ze základních pilířů fyzioterapie. Zejména pak vynikající znalost pohybového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,97€
10,77€

Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách

Naděžda Krsková, Masarykova univerzita (2009)
Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského...

Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, stejně jako skloňování všech typů zájmen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,86€
6,17€

Oborové didaktiky

Iva Stuchlíková, Masarykova univerzita (2015)
Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni....

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legiti Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,11€
25,30€

Za hranicemi genů

Gottfried Schatz, Masarykova univerzita (2014)
Dnes už nám svět nevysvětlují pouze osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž i přírodovědci vyškolení vzorci a...

Dnes už nám svět nevysvětlují osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním v laboratořích. Jedním z těchto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,63€
12,27€

Věrní a rozumní

Hana Librová, Masarykova univerzita (2017)
V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují....

V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu, a výzkumu terénních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
24,68€
22,21€

Leopold Procházka - první český buddhista

Publikace přibližuje život a dílo Leopolda Procházky, prvního českého buddhisty, stejně jako širší kontext šíření buddhismu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,64€
5,08€

Genetika populací

Jiřina Relichová, Masarykova univerzita (2009)
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní...

Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,06€
12,65€

O mezigeneračním učení

Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,34€
9,31€

Socializace do školního jazyka

Zuzana Šalamounová, Masarykova univerzita (2015)
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že...

Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,75€
10,58€

Matematické schopnosti

Hynek Cígler, Masarykova univerzita (2019)
Teoretický přehled a jejich měření

Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,98€
14,38€

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

V učebním textu jsou vyloženy základy diferenciálního počtu funkce jedné proměnné. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,91€

Financování politického života

Vojtěch Šimíček, Masarykova univerzita (2015)
Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji...

Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní normativní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,27€
11,04€

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

, Masarykova univerzita (2015)
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století...

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
29,60€
26,64€

Čeština v pohybu

Eva Minářová, Jana Marie Tušková, Masarykova univerzita (2015)
Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn

Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,63€
12,27€

Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

Petra Röderová, Masarykova univerzita (2016)
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj...

Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj potencialit žáka s postižením zraku s cílem nabytí kompetencí pro autonomní a šťastný život. Součástí odbor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,07€
11,76€

Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století

V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€