⏰Posledná šanca: Akčné zľavy na knihy!

Masarykova univerzita

Našli sme 339 titulov

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Masarykova univerzita (2019)
(fyzika, chemie, biologie)

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,50€
9,77€

Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty

Anatomii lze oprávněně považovat za jeden ze základních pilířů fyzioterapie. Zejména pak vynikající znalost pohybového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,44€
9,71€

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

Výběr písní pro klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol

Publikace předkládá výběr českých a moravských lidových písní včetně umělých s dětskou tematikou, koledy, písně z pohádek a písně v mollových tóninách. Obsahuje základní principy v oblasti harmonizace, stylizace doprovodu písní a klavírní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,87€
12,90€

Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách

Naděžda Krsková, Masarykova univerzita (2009)
Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského...

Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, stejně jako skloňování všech typů zájmen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,86€
6,38€

Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

Petra Röderová, Masarykova univerzita (2016)
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj...

Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj potencialit žáka s postižením zraku s cílem nabytí kompetencí pro autonomní a šťastný život. Součástí odbor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,07€
12,16€

Čeština v pohybu

Eva Minářová, Jana Marie Tušková, Masarykova univerzita (2015)
Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn

Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

Socializace do školního jazyka

Zuzana Šalamounová, Masarykova univerzita (2015)
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že...

Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,75€
10,93€

Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

Hana Řehulková, Masarykova univerzita (2015)
Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v...

Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,70€
14,60€

Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století

V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Status idem

Norbert Holub se narodil v roce 1966 v Jihlavě, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Atestoval z vnitřního lékařství a nefrologie, působil v jihlavské nemocnici jako internista a nefrolog. Nyní pracuje v brněnském... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

, Masarykova univerzita (2015)
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století...

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
29,60€
27,53€

Moderní analýza biologických dat 3.

Marek Brabec, Stanislav Pekár, Masarykova univerzita (2021)
Nelineární modely v prostředí R

Publikace navazuje na první dva díly Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané nelineární regresní modely a metody. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,58€
26,58€

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice

Lenka Pavlíčková, Masarykova univerzita (2019)
Shrnutí výsledků výzkumného šetření

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français

Mariana Kunešová, Masarykova univerzita (2017)
La publication se penche sur l’absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français, en interrogeant le potentiel...

La publication se penche sur l’absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français, en interrogeant le potentiel scénique de cet absurde dans trois textes qui restent a ce jour pratiquement inexplorés : tout court (A. Breton - P. Soupault... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
15,74€

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny se může používat a je zaměřen primárně (ale ne výhradně) na studenty-slavisty a na další studenty studující jeden nebo i více jazyků z „pravé“ části slovníku, a to v počáteční... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,45€
15,30€

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice

Josef Maňák, Vlastimil Švec, Tomáš Janík, Masarykova univerzita (2017)
Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a...

Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Záměrem autorů je přiblížit pohledy na pedagogické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,31€
8,66€

Média a demokracie v 21. století

Karol Jakubowicz, Masarykova univerzita (2017)
Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941-2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve...

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve Varšavě), které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
14,42€

Matematické schopnosti

Hynek Cígler, Masarykova univerzita (2019)
Teoretický přehled a jejich měření

Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,98€
14,86€

Poznámky ke studiím nových médií

Jakub Macek, Masarykova univerzita (2013)
Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné...

Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií. Text shrnuje historické a epistemologické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,64€
8,97€