Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Masarykova univerzita

Našli sme 455 titulov

Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS

Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS navazuje na úspěšnou učebnici Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS), v níž autoři čtenářům nabídli jednodušší postupy analýzy sociálněvědních dat a složitější pouze naznačili. V nové učebnici... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,48€
15,90€

Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty

Anatomii lze oprávněně považovat za jeden ze základních pilířů fyzioterapie. Zejména pak vynikající znalost pohybového... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
11,50€

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Masarykova univerzita (2019)
(fyzika, chemie, biologie)

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,50€
12,60€

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Alena Křížová, Masarykova univerzita (2012)
Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury...

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,02€
11,10€

Smrtí smrt překonat

Smrtí smrt překonat

Adrien Palladino, Ivan Foletti, Masarykova univerzita (2023)
Relikvie a jejich moc ve středověku

Co by mohlo být současnému člověku odpornější a vzdálenější než uctívání rozložených lidských ostatků? A přece jde o kult, který pojí kontinenty a je doslova vepsán do DNA naší civilizace... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,52€

Latinitas medica

Elena Marečková-Štolcová, , Masarykova univerzita (2009)
Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení.

Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
60,45€
46,50€

Enviromentální bezpečnost v České republice

Petr Martinovský, Masarykova univerzita (2016)
Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České...

Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,69€
10,30€

Matematika pro chemiky

Skripta obsahují diferenciální rovnice, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, základy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál. Primárně jsou skripta určena pro studenty chemických a biochemických oborů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,92€
6,73€

Po divné krajině

Tereza Dědinová, Masarykova univerzita (2016)
V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích....

V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích. Posun za meze přirozeného fikčního světa a konkrétního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,11€
11,90€

Divoký advent

Básnická sbírka Divoký advent je sbírkou spíše kratších básní reflektujících cestu životem muže ve středním věku. Zcela přirozeně se v ní tudíž mísí vyrovnanost i nevyrovnanost s konečnou délkou života, opakují se přírodní motivy, doznívají v ní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,50€
4,95€

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice

Jan Tupý, Masarykova univerzita (2019)
Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,98€
9,00€

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,80€
12,80€

Nekonečné řady

Tato skripta jsou určena pro posluchače matematiky přírodovědecké a pedagogické fakulty a fakulty informatiky MU. Je zde uvedena základní teorie nekonečných řad, a to nekonečné číselné řady, posloupnosti a řady funkcí, mocninné ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,43€
6,32€

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
10,29€

Sokol Brno I (1862-1938)

Milena Strachová, Masarykova univerzita (2020)
Dějiny elitní moravské jednoty

Monografie se zabývá vznikem a vývojem nejstarší sokolské jednoty na Moravě. Popisuje složité počátky rodícího se sokolského hnutí v poněmčelém prostředí, kde docházelo k mnohem větším třenicím a animozitám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,99€
12,60€

Stopy lidského umu

Stopy lidského umu

Daniel Drápala, Masarykova univerzita (2023)
Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
22,40€

Klinická biochemie

Milan Dastych, Masarykova univerzita (2021)
bakalářský obor Zdravotní laborant

Předkládaný text je určen pro studenty bakalářského oboru Zdravotní laborant. Klinická biochemie je jedním ze sedmi profilových laboratorních oborů, ve kterých získává student odborné znalosti a praktické dovednosti v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,45€
31,60€

Christian Gottfried Krause

Christian Gottfried Krause

Kateřina Alexandra Šťastná, Masarykova univerzita (2023)
O hudební poezii - komentovaný překlad

Pojednání "Von der musikalischen Poesie" náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
22,50€

Aktuální proměny českých dějin umění

Radka Miltová, Masarykova univerzita (2007)
Revize a reklamace tradičního

Sborník z konfrence studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21.–23. dubna 2006 na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,49€
4,70€

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny

Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny se může používat a je zaměřen primárně (ale ne výhradně) na studenty-slavisty a na další studenty studující jeden nebo i více jazyků z „pravé“ části slovníku, a to v počáteční... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,49€
11,50€