📚 Horúce knižné zľavy

Malý živnostenský zákon

s vykonávacími a súvisiacimi predpismi

Epos (2007)

🍎 Vypredané
3,29€

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) patrí v našom právnom poriadku k rekordérom, pretože od svojho prijatia bol už takmer 60x novelizovaný. Väčšinou však išlo len o drobné, niekoľkoriadkové novely, ktoré sa týkali prevažne zoznamov v prílohách zákona. Niekoľko z nich však patrilo do kategórie veľkých noviel čo do rozsahu alebo významu.

K takým náleží aj novelizácia živnostenského zákona vykonaná zákonom č. 358/2007 Z.z., ktorá v sedemdesiatich dvoch novelizačných bodoch vytvoril a predpoklady pre vznik siete jednotných kontaktných miest s cieľom maximálne znížiť administratívnu náročnosť živnostenského konania. Začínajúci podnikateľ na jednotnom kontaktnom mieste živnostenského úradu uskutoční všetky úkony súvisiace so vznikom živnostenského oprávnenia a zároveň splní oznamovaciu a registračnú povinnosť nielen voči daňovému úradu, ale aj vo vzťahu k zdravotnej poisťovni. Vzhľadom na význam tejto novely sme v úplnom znení živnostenského zákona za každým novelizovaným ustanovením uviedli v rámiku pôvodné znenie, aby čitateľ mohol ľahko identifikovať zmeny, ktoré nastali.

Do publikácie v obľúbenom vreckovom formáte sme zaradili obe vykonávacie vyhlášky (kategorizácia ubytovacích zariadení, spôsob vykonania kvalifikačnej služby). Vyhlášku o inšpekčných knihách zákon č. 358/2007 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2007 zrušil. Publikáciu uzavierajú súvisiace predpisy, a to zákon o súkromnom podnikaní občanov a zákon o Slovenskej živnostenskej komore.

Vznikla tak praktická vrecková príručka, ktorá by nemala chýbať v kancelárii žiadneho podnikateľa.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 105×145 mm ISBN: 8080577315 Počet strán: 207 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách