🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Ústavné právo Slovenskej republiky - Igor Palúš

Ústavné právo Slovenskej republiky


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,40€

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Jej obsahové zameranie a rozsah jednotlivých kapitol ovplyvnili dve skutočnosti. Zaradenie študijného predmetu ústavné právo Slovenskej republiky v rámci študijného odboru „verejná politika a verejná správa“, ako aj fakt, v zmysle ktorého predložená učebnica obsahovo nadväzuje na učebný text: Štátoveda (ústavné právo – všeobecná časť), ktorého autorom je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Učebnica je prioritne určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, avšak autori majú ambíciu ňou osloviť aj študentov iných vysokých škôl a fakúlt, kde sa vyučuje ústavné právo Slovenskej republiky, alebo iné študijné predmety súvisiace s ústavnými inštitútmi Slovenskej republiky. Potešením pre autorov by bol aj záujem širšej odbornej verejnosti.

Autori sa snažili podať stručný, ale vo svojej podstate ucelený pohľad na ústavný systém Slovenskej republiky tak, aby adresáti učebnice získali potrebný prehľad o obsahu ústavného práva Slovenskej republiky, jeho inštitútoch, ich fungovaní a vzájomných vzťahoch medzi nimi. Autori pri tvorbe učebnice nezvolili unifikovaný prístup. Spracovanie jednotlivých kapitol sa do určitej miery odlišuje, čo je dané jednak obsahom ústavných inštitútov, ako aj, či hlavne, zložením autorského kolektívu a jeho vedecko-pedagogickými skúsenosťami. Učebnica zachytáva ústavnoprávny stav k 31.8.2016

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788081524424 Počet strán: 462 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách