Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky stále otvoreným a diskutovaným inštitútom. O...


🍎 Vypredané
11,28€

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky stále otvoreným a diskutovaným inštitútom. O tejto skutočnosti svedčí aj nová právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť počnúc júlom 2016, a to takmer po jedenásťročnej snahe o zavedenie tohto inštitútu do právneho poriadku Slovenskej republiky. Úprava účinná od júla 2016 zavádza do slovenského právneho poriadku model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, s čím súvisí zavedenie kolektívnej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Vedecká mono-grafia prináša analýzu problematiky zodpovednosti práv-nických osôb, vymedzenie modelov postihovania práv-nických osôb, teoretického základu a podmienok trestnej zodpovednosti právnických osôb. Monografia je zameraná na analýzu historického exkurzu prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike od roku 2004 až po súčasnosť. Ponúknutý je aj pohľad do zahraničných právnych úprav, konkrétne je analyzovaná španielska právna úprava (model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb), ako aj česká právna úprava a jej model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2016 ISBN: 9788073806088 Rozmer: 148×205 mm Počet strán: 204 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách