👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje...


🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
Zľava -114%
21,20€

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje zásady rozpočtového hospodárenia a členenie verejnej správy. Určuje tiež hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane podrobností rozpočtového hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a EÚ.

Predkladaný komentár nielen podrobne rozoberá jednotlivé ustanovenia uvedeného zákona, ale vysvetľuje aj mnohé väzby a prepojenia na ostatné súvisiace predpisy, najmä na nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Autorka Ing. Iveta Harušťáková poskytuje v zrozumiteľnej forme svoje dlhoročné praktické znalosti, skúsenosti a informácie o rozpočtovom hospodárení verejnej správy, následných kontrolných procesoch a auditujúcich postupoch overujúcich rozpočtové hospodárenie verejnej správy.

Komentár je výbornou pomôckou pre aplikačnú prax zamestnancov rozpočtovej sféry, vládnych a vnútorných audítorov, ako aj pre ostatných pracovníkov vykonávajúcich finančnú kontrolu alebo audit.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 150×213 mm ISBN: 9788081684364 Počet strán: 368 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách