🎂 Dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

František Ochrana

Našli sme 30 titulov

Veřejný sektor a veřejné finance

Veřejný sektor a veřejné finance (e-kniha)

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek, , Grada (2010)
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,57€

Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení

František Ochrana, Ekopress (2007)
Teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni municipalit

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,56€
11,68€

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů

První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
9,71€

Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

Květa Kubátová, František Ochrana, Jan Pavel, , Aleš Čeněk (2014)
Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky...

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,20€

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru

Publikace představuje jednotlivé analytické metody CMA (analýzu minimalizace nákladů), CBA (analýzu nákladů a přínosů), CEA (analyzu efektivnosti nákladů) a CUA (analýzu užitečnosti nákladů),... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Metodologie sociálních věd

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,43€

Methodology of Science

František Ochrana, Karolinum (2012)
This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to...

This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
4,23€

Management a hospodaření muzeí

Management a hospodaření muzeí (e-kniha)

Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky

František Ochrana, Wolters Kluwer (2011)
Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a...

Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

Veřejný sektor a veřejné finance

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek, , Grada (2010)
Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale...

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,15€
12,30€

Veřejné finance v teorii a praxi

Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel, , Grada (2015)
Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků...

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,56€
11,68€

Veřejné finance

Veřejné finance (e-kniha)

Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel, , Grada (2015)
v teorii a praxi

Publikace se zabývá vzájemnými vazbami v oblasti veřejných financí, fungováním jednotlivých prvků, aktuálními problémy a jejich řešením. Dotýká se témat veřejné volby, státního rozpočtu, veřejných zakázek, veřejných... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Management a hospodaření muzeí

Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Manažerské metody ve veřejném sektoru

František Ochrana, Ekopress (2007)
Teorie, praxe a metodika uplatnění

Monografie najde využití jednak v oblasti vzdělávání a přípravy pracovníků veřejného sektoru v souvislosti s reformou veřejné správy, a dále při výuce na vysokých školách konomického zaměření. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,56€
11,68€

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu (e-kniha)

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

František Ochrana, Milan Půček, Wolters Kluwer ČR (2011)
Smart Administration

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,57€

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

František Ochrana, Ekopress (2008)
Ekonomická analýza

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,35€
9,63€

Programové financování a hodnocení veřejných výdajů

Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,15€
11,30€

Metodologie sociálních věd

Metodologie sociálních věd (e-kniha)

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Methodology of Social Sciences

Methodology of Social Sciences (e-kniha)

The methodology of science is of a crucial importance for the building of science as a whole as well as for the forming of the different scientific branches. That is, it seeks (among other things) to find out what is the nature of the “scientific im Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€