📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom -

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Verejé obstarávanie, Zadávanie zákaziek na tovary a služby


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,60€
Zľava 7%
8,93€

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Aké zmeny priniesli novely zákona, sa dočítate v komentári v prvom čísle mesačníka edičného ročníka 2021.
Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a ich prípadnému zneužívaniu.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
- Zákon o verejnom obstarávaní – komentár

Za posledná obdobie bol zákon o verejnom obstarávaní novelizovaný viac krát, pričom sa zmeny týkali najme otváraním ponúk v systéme eZakazky. V tomto náročnom období je možné zabezpečiť toto otváranie ponúk aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky zákona o verejnom obstarávaní, čo znamená, že zabezpečuje integritu predložených ponúk. Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9771335158100 Počet strán: 448 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách