🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Cudzosť - jazyk - spoločnosť

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpretácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a...

Juraj Dolník, • IRIS (2015)

🍎 Vypredané
9,90€

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpretácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov sú prístupy z pozície semiotiky, sociolingvistiky, etnolingvistiky a diskurznej analýzy, v čom sa prejavuje "neskrotená rozpínavosť" lingvistiky, jej vstupovanie do domén sociálnych a humánnych vied.
Autorský kolektív z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. Juraja Dolníka, DrSc. v roku 2015 Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s odporúčaním zahraničných expertov vyhodnotila ako jeden z 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (ďalší členovia kolektívu: prof. Oľga Orgoňová, CSc., doc. Alena Bohunická, PhD. a ich doktorandky Mgr. Alena Faragulová a Mgr. Kristína Piatková).

Rok vydania: 2015 ISBN: 9788081530425 Rozmer: 152×211 mm Počet strán: 316 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách