Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ján Kačala

Našli sme 17 titulov

Teória vetného člena (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2015)
Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok...

Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€
9,05€

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2009)
Dvojčlenné a jednočlenné vety - Edice: Jazykovedné spisy Matice slovenskej - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez pře

Dvojčlenné a jednočlenné vety - Edice: Jazykovedné spisy Matice slovenskej - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez pře Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,95€
8,26€

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (Ján Kačala)

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,90€
11,07€

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2017)
Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované...

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,90€
11,07€

Zložené útvary v jazyku (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2010)
Edice: Jazykovedné spisy Matice slovenskej - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 134 str. - ISBN: 9

Edice: Jazykovedné spisy Matice slovenskej - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 134 str. - ISBN: 9 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,95€
8,26€

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2017)
Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje...

Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje predchádzajúce práce z oblasti slovenskej syntaxe a predkladá vlastnú koncepciu tohto špecifického druhu syntaktických konštrukcií, ktoré s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€
10,14€

Jazyk majstrov (Kačala Ján)

Ján Kačala, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2014)
Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937 Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor,...

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937, Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,90€
4,90€

Syntagmatický slovosled v slovenčine (Kačala Ján)

Ján Kačala, Vydavateľstvo Matice slovenskej (2013)
Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy...

Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€
9,05€

Slovenčina v literárnej praxi (Kačala Ján)

Ján Kačala, Vydavateľstvo Matice slovenskej (2006)
Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma...

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,57€
5,45€

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny - 2. doplnené vydanie (Ján Kačala, Rudolf Kra

Ján Kačala, Rudolf Krajčovič, Matica slovenská (2011)
Náš spisovný jazyk je živý fenomén. ktorý má za sebou dramatické dejiny. významné medzníky. obdobia ohrození i prudkého...

Náš spisovný jazyk je živý fenomén, ktorý má za sebou dramatické dejiny, významné medzníky, obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované výsledky najnovšieho bádania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,56€
7,93€

K podstate vety (Kačala Ján)

Ján Kačala, Matica slovenská (2012)
Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri...

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,90€
6,56€

Spisovná slovenčina v 20. storočí (Ján Kačala) [SK]

Ján Kačala, VEDA (2001)
Autor v krátkom syntetickom prehľade podáva zhustený sústavný výklad o vývine spisovnej slovenčiny, pričom opis jazykovej...

Autor v krátkom syntetickom prehľade podáva zhustený sústavný výklad o vývine spisovnej slovenčiny, pričom opis jazykovej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,82€
4,81€

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre (Ján Kačala, Jozef M. Rydlo)

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,50€
12,56€

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi

Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
9,21€

Zborník Matice slovenskej

Kniha Zborník Matice slovenskej: Obnovením vydávania Zborníka Matice slovenskej nadväzujú autori na dobrú tradíciu Matice slovenskej v oblasti utvárania podmienok na vedecký výskum slovenského jazyka, slovenskej literatúry, histórie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,95€
7,39€

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny (Ján Kačala; Ján Krajčovič) [SK]

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny (Ján Kačala; Ján Krajčovič) [SK]

Ján Kačala, Rudolf Krajčovič, Matica slovenská (2006)
Prehľad dejín spis. slovenčiny - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 220 str. - ISBN: 80-7090-813-0

Prehľad dejín spis. slovenčiny - Matica slovenská - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 220 str. - ISBN: 80-7090-813-0 Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,56€

Syntaktický systém jazyka

Syntaktický systém jazyka

Kniha v koncíznej a zhŕňajúcej podobe prináša originálnu koncepciu syntaktického systému slovenského jazyka, ktorá by sa mala stať teoretickým východiskom pripravovaného syntetického diela o syntaxi slovenčiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,20€