Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Jozef M. Rydlo

Našli sme 14 titulov

Scripsi vobis V.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2020)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

5. zväzok Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Úvodná štúdia zostavovateľa predstavuje metodologické aspekty predmetnej bibliografie, no dotýka sa i širších súvislostí bibliografickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
11,00€

Scripsi vobis IV.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2020)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

4. zväzok obsahuje vyše 60 recenzií napísaných M. S. Ďuricom Nezmazateľná slovenská stopa v staroslávnej Pádove. Recenzistika Milana Stanislava Ďuricu a jej význam pre poznanie slovenských dejín v západoeurópskom vedecko-akademickom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
7,00€

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,50€
9,80€

Scripsi vobis II.

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2017)
Druhý zväzok z výberu z diela významného historika pozostáva z 27 príspevkov, ktoré približujú počiatky slovenských dejín a...

Druhý zväzok z výberu z diela významného historika pozostáva z 27 príspevkov, ktoré približujú počiatky slovenských dejín a etnogenézu Slovákov, kresťanskú akulturáciu ako historickú konštantu etnickej identity Slovákov, dedičstvo svätých bratov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
11,40€

Scripsi vobis I až V - komplet

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2020)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

State, rozpravy a príspevky zaradené do celoživotného výberu predstavujú kľúčové práce historika Milana S. Ďuricu, ktoré okrem štyroch prác v prvom zväzku všetky boli uverejnené v pravých či nepravých periodikách alebo vyšli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
58,60€
42,90€

Zaviate rozhovory

Jozef M. Rydlo, Libri Historiae (2024)
S novinármi slovenského exilu na stránkach Slovenských hlasov z Ríma

Monografia má charakter zakladajúceho diela pre dejiny slovenskej žurnalistiky, a to konkrétne v oblasti slovenskej exilovej publicistiky predovšetkým v období po roku 1945, s presahmi až do súčasnosti. Jadrom publikácie je dvadsaťtri... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
10,90€

Kresťanská filozofia dejín

Kresťanská filozofia dejín

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2021)
Katolík a história

Monografia predstavuje priekopnícke vedecké dielo, pretože v slovenskej historiografii, či filozofickej a teologickej spisbe problematika zmyslu dejín, tobôž z kresťanského pohľadu na svet, nie je dostatočne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€

Parlamentné prejavy

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2016)
Kniha zaznamenáva poslanecké pôsobenie Jozefa M. Rydlu (1948) v najvyššom zákonodarnom zbore prostredníctvom 36 textov jeho...

Kniha zaznamenáva poslanecké pôsobenie Jozefa M. Rydlu (1948) v najvyššom zákonodarnom zbore prostredníctvom 36 textov jeho prejavov prednesených v parlamentných rozpravách, ako aj ďalších dokumentov, na príprave ktorých sa podieľal – návrhov zákonov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,68€
12,20€

Andrej Žarnov (1903 - 1982)

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2009)
Zborník, ktorý zostavil Jozef M. Rydlo obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v...

Zborník, ktorý zostavil Jozef M. Rydlo obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku (7. – 9. septembra 2005) a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (27. októbra 2005). Zostavovateľ ich rozšíril o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,28€
9,80€

Fidei et Patriae

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2008)
Zborník je poctou slovenskej historickej a kultúrnej obce Františkovi Vnukovi. Obsahuje príspevky od 60 autorov zoradené v...

Zborník je poctou slovenskej historickej a kultúrnej obce Františkovi Vnukovi. Obsahuje príspevky od 60 autorov zoradené v štyroch tematických celkoch: jubilejné básne, blahoželania, odborné štúdie a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,27€
10,50€

Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity

Publikácia Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, obsahuje text prednášky na medzinárodnej konferencii Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. Prednášku usporiadal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,00€
3,90€

Scripsi vobis I.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2019)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
11,70€

Prvá ústava Slovenskej republiky

Prvá ústava SR Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€
2,00€

Rudolf Dilong (1905 - 1986) - VI.

Rudolf Dilong (1905 - 1986) - VI.

Jozef M. Rydlo, PostScriptum (2009)
Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,90€