💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Post Scriptum

Našli sme 58 titulov

Povstanie roku 1944

Peter B. Podolský, Post Scriptum (2020)
Bolo národné, slávne, užitočné?

Toto dielo je kritickým pohľadom na povstanie v r. 1944. Pôsobí až šokujúco pre tých, ktorí si urobili názor na neho len na základe obvyklého oslavného a idealizujúceho líčenie. Autor poukazuje na to, že povstanie nebolo slovenským... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Úspešne nešťastní

Úspešne nešťastní (e-kniha)

Nerosfina, Post Scriptum (2018)
O umení kaziť si život

Pokaziť si život je túžbou každého z nás, hoci niekedy len podvedomou. Človek je neúnavným hľadačom a budovateľom vlastného nešťastia, ale aj nešťastia iných. Jeho úsilie, žiaľ, často zlyháva alebo zostane na polceste, pretože... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Ring smrti

Dej románu, ktorý autor situoval na západné Slovensko v rokoch 1942 až 1947, poskytuje čitateľovi množstvo strhujúco vyrozprávaných príbehov a pestrú škálu ľudských charakterov a osudov. Hlavné postavy, Maťo a Ondro, sú dvojičky na nerozoznanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,56€

Odíď, povedala

Denis Vernierre, Post Scriptum (2017)
Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla...

Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,65€
8,97€

Ducissa

Veronika Kucharská, Post Scriptum (2014)
Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a...

Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a novoveku v Uhorskom kráľovstve. Bola manželkou uhorského palatína Štefana Zápoľského, matkou poľskej kráľovnej Barbory a neskoršieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,50€
12,56€

Kristus prichádza

V sérii krátkych úvah sa autor podujal podať konzistentné a systematické svedectvo o osobe Ježiša Krista a o jeho význame... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,25€
8,60€

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,56€

V práci za povznesenie národa

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€
17,58€

Lásky nikdy nespia

Zbierka básní Lásky nikdy nespia je výberom z básnikovej ľúbostnej poézie. Autorov svojrázny rytmus dáva najavo, že netrpí žiadnou formou schematizmu. Potvrdzuje to i bohato aplikovaná rozmanitosť tvorivého štýlu. Ten je moderný i klasický. Z jeho básní.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,60€
5,21€

Testimonium hoc verum est

Post Scriptum (2016)
Kytica vďaky obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi,čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90....

Kytica vďaky obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi,čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám. V tejto knihe sa zišlo 55 autoriek i autorov zo Slovenska i zo zahraničia, aby pri vzácnom životnom jubileu jedného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,30€
13,30€

Meditácie nie príliš medové

Autor už viac než tri desaťročia premýšľa a píše o rôznych spoločensko-politických a náboženských témach. Trvale ho zaujíma situácia vo svete, sociálne otázky, slovenská minulosť a súčasnosť, úloha a postavenie kresťanstva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,90€
6,42€

Súcit je niekto

Súcit je niekto

Miroslav Lechan, Post Scriptum (2016)
Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní...

Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní je originálny, mravný zámer priamy a grafika textov svojská (voľný verš bez iniciál a gramatického členenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
3,79€

Si to ty

Významné dielo duchovnej literatúry, ktoré neopakovateľným meditatívnym spôsobom - zároveň však priamo, jasne a zrozumiteľne - poukazuje na posolstvo Ježiša Krista a odkaz jeho učenia pre ľudí dnešných čias. Autor sa zameriava na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,00€
14,88€

Z ozvukov krásy

Teofil Klas, Post Scriptum (2016)
Výber z kultúrnej publicistiky (Skladba na spôsob zbierky básní)

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,89€
11,99€

Jozef Tiso - kňaz a prezident

Knižka obsahuje príspevky z rovnomenného vedeckého seminára v Nitre, venovaného jednej z kľúc?ových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,30€
14,23€

Jesenná

Gregor Papuček, Post Scriptum (2015)
Básne a preklady Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je...

Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je inšpirovaná rodným Pilíšom a dotýka sa ho v rôznych polohách, od lyrickej, cez žartovnú, až po vážnu pokiaľ ide o existenčné otázky tamojšej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,75€
6,28€

Rozhovory s profesorom Jánom Letzom

, Post Scriptum (2017)
V knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až...

V knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,36€
8,70€

Scripsi vobis V.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2020)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

5. zväzok Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Úvodná štúdia zostavovateľa predstavuje metodologické aspekty predmetnej bibliografie, no dotýka sa i širších súvislostí bibliografickej... Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, vychádza 12. 11. 2020
15,90€
14,79€

Pred súdom národa?

Michal Malatinský, Post Scriptum (2019)
Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947

Ambíciou monografie je ponúknuť záujemcom systematické právnohistorické spracovanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,50€
15,35€

Roztratených zhromažďovať

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať životný príbeh arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926 2016), ktorý patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Väčšinu života prežil v Taliansku, kde bol v r. 1950 vysvätený za kňaza, no... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
15,35€