🍌 Februárová knižná akcia

Post Scriptum

Našli sme 74 titulov

Úspešne nešťastní

Úspešne nešťastní (e-kniha)

Nerosfina, Post Scriptum (2018)
O umení kaziť si život

Pokaziť si život je túžbou každého z nás, hoci niekedy len podvedomou. Človek je neúnavným hľadačom a budovateľom vlastného nešťastia, ale aj nešťastia iných. Jeho úsilie, žiaľ, často zlyháva alebo zostane na polceste, pretože... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Lásky nikdy nespia

Zbierka básní Lásky nikdy nespia je výberom z básnikovej ľúbostnej poézie. Autorov svojrázny rytmus dáva najavo, že netrpí žiadnou formou schematizmu. Potvrdzuje to i bohato aplikovaná rozmanitosť tvorivého štýlu. Ten je moderný i klasický. Z jeho básní.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,60€
5,04€

Ducissa

Veronika Kucharská, Post Scriptum (2014)
Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a...

Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a novoveku v Uhorskom kráľovstve. Bola manželkou uhorského palatína Štefana Zápoľského, matkou poľskej kráľovnej Barbory a neskoršieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,50€
12,15€

Kristus prichádza

V sérii krátkych úvah sa autor podujal podať konzistentné a systematické svedectvo o osobe Ježiša Krista a o jeho význame... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,25€
8,33€

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€
12,15€

Odíď, povedala

Denis Vernierre, Post Scriptum (2017)
Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla...

Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,65€
8,69€

Ring smrti

Dej románu, ktorý autor situoval na západné Slovensko v rokoch 1942 až 1947, poskytuje čitateľovi množstvo strhujúco vyrozprávaných príbehov a pestrú škálu ľudských charakterov a osudov. Hlavné postavy, Maťo a Ondro, sú dvojičky na nerozoznanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,15€

Je to On, je to Pán. Tvár Boha - tvár človeka

Akademický maliar Stano Dusík (6. jún 1946, Boleráz – 6. december 2019, Florencia) sa svojím dielom zapísal do dejín slovenského, ale aj európskeho a svetového umenia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
11,61€

V práci za povznesenie národa

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,90€
17,01€

Meditácie nie príliš medové

Autor už viac než tri desaťročia premýšľa a píše o rôznych spoločensko-politických a náboženských témach. Trvale ho zaujíma situácia vo svete, sociálne otázky, slovenská minulosť a súčasnosť, úloha a postavenie kresťanstva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,21€

Si to ty

Významné dielo duchovnej literatúry, ktoré neopakovateľným meditatívnym spôsobom - zároveň však priamo, jasne a zrozumiteľne - poukazuje na posolstvo Ježiša Krista a odkaz jeho učenia pre ľudí dnešných čias. Autor sa zameriava na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,00€
14,40€

Túlavé topánky siedmich generácií

Kniha rozpráva príbeh niekoľkých generácií autorkiných predkov, ako ich zachytila z rozprávania svojho otca Františka Milčeviča.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,00€
22,50€

Jozef Tiso - kňaz a prezident

Knižka obsahuje príspevky z rovnomenného vedeckého seminára v Nitre, venovaného jednej z kľúc?ových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,30€
13,77€

Súcit je niekto

Súcit je niekto

Miroslav Lechan, Post Scriptum (2016)
Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní...

Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní je originálny, mravný zámer priamy a grafika textov svojská (voľný verš bez iniciál a gramatického členenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,79€

Testimonium hoc verum est

, Post Scriptum (2016)
Kytica vďaky obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi,čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90....

Kytica vďaky obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi,čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám. V tejto knihe sa zišlo 55 autoriek i autorov zo Slovenska i zo zahraničia, aby pri vzácnom životnom jubileu jedného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,30€
12,87€

Z ozvukov krásy

Teofil Klas, Post Scriptum (2016)
Výber z kultúrnej publicistiky (Skladba na spôsob zbierky básní)

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,89€
9,02€

Rozhovory s profesorom Jánom Letzom

, Post Scriptum (2017)
V knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až...

V knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,36€
8,42€

Jesenná

Gregor Papuček, Post Scriptum (2015)
Básne a preklady Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je...

Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je inšpirovaná rodným Pilíšom a dotýka sa ho v rôznych polohách, od lyrickej, cez žartovnú, až po vážnu pokiaľ ide o existenčné otázky tamojšej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,75€
6,08€

Scripsi vobis V.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2020)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

5. zväzok Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Úvodná štúdia zostavovateľa predstavuje metodologické aspekty predmetnej bibliografie, no dotýka sa i širších súvislostí bibliografickej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,90€
14,31€

Pražské usedlosti

Barbora Lašťovková, Post Scriptum (2016)
Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě...

Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě drobných upřesnění se dočkává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, kde byly použity jak mnohé historické fotografie, tak zcela... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,10€
16,29€