Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi - Ján Kačala

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi


🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
Zľava 7%
9,21€

Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na syntaktickej úrovni jazykovej stavby (na príklade zložených vetných členov a zložených syntagiem s posesívnym významom). Predkladá vlastnú koncepciu zloženého vetného člena. Osobitnú pozornosť venuje javu neplnovýznamovosti v jazyku a konceptu kategoriálnych slov, t. j. kategoriálnych slovies a podstatných mien. Teoretické výklady približuje rozborom bohatých dokladov z literárneho jazyka. Kniha je určená odborníkom a študentom slovenského jazyka, ale aj všetkým záujemcom o náš jazyk.

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský pedagóg, autor dvadsiatich piatich vedeckých monografií venovaných rozličným otázkam slovenského jazyka.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788081282317 Počet strán: 224 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách