🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Katarína Žeňuchová

Našli sme 6 titulov

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Obsah: Predslov k prvému vydaniu Úvod k druhému vydaniu Eva Frimmová Profil J. I. Bajzu, jednej z najvýraznejších osobností slovenského osvietenstva Ján Doruľa Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi, a Skusenosťi Jana... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,00€
8,37€

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach

Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2017)
Zo slovanskej etnolingvistiky Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej...

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,00€
11,16€

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny...

Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,00€
12,09€

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,90€
8,28€

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef...

Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte 26. – 27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom, kde J. I. Bajza 22 rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,00€
7,44€

Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície...

Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
13,02€