📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Slovenský komitét slavistov

Našli sme 8 titulov

Joannicius Bazilovits Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii

Svorad Zavarský, Slovenský komitét slavistov (2009)
Monumenta Byzantino-Slavica et latina Slovaciae III.

Vydanie tohto diela predstavuje dôležitý krok pre správne pochopenie vzťahu dvoch kultúrnych sfér na území bývalej Mukačevskej eparchie. Obidve tieto sféry určuje vzťah medzi liturgickým a ľudovým jazykom založený na homogénnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,00€
18,60€

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach

Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2017)
Zo slovanskej etnolingvistiky Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej...

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
9,96€

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2017)
Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom...

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúdii.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
8,30€

Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert

V dňoch 30.9.–2.10.2010 sa vo Svätom Jure uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna konferencia Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert, ktorú usporiadal Slavistický ústav Jána Stanislava... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

Juraj Glovňa, Slovenský komitét slavistov (2017)
V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie...

V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
8,30€

Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku

Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2013)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae IV.

Dielo je výsledkom viac ako desaťeočného systematického výskumu pramennej bázy písomností 15.-19. storočia, ktoré tvoria súčasť písomnej kultúry spätej s cirkvou byzantského obradu na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,00€
13,95€

Ján Stanislav a slovenská slavistika

V dňoch 4.-6. novembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil Druhý kongres slovenských slavistov, ktorý zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Kongres sa realizoval v súlade ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
9,30€

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa in der Slowakei

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa in der Slowakei

Zborník z medzinárodnej konferencie Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei (Bratislava, 22.-24.10.2014) obsahuje 21 príspevkov popredných hudobných a literárnych historikov z Rakúska, Českej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€