📚 Horúce knižné zľavy

Slavistický ústav Jána Slanislava SAV

Našli sme 16 titulov

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Obsah: Predslov k prvému vydaniu Úvod k druhému vydaniu Eva Frimmová Profil J. I. Bajzu, jednej z najvýraznejších osobností slovenského osvietenstva Ján Doruľa Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi, a Skusenosťi Jana... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,00€
8,37€

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom

Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2013)
Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného...

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi byzantského obradu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,50€
4,19€

Jonáš Záborský

Erika Brtáňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
Profesionálny život spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876) bol spojený s kňažskou službou, ktorej dôležitou súčasťou bola...

Profesionálny život spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876) bol spojený s kňažskou službou, ktorej dôležitou súčasťou bola služba slovom. Práve túto časť Záborského povolania odkrýva jeho dvojzväzková kazateľská... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,00€
13,95€

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny...

Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,00€
12,09€

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef...

Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte 26. – 27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom, kde J. I. Bajza 22 rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,00€
7,44€

Codexy tisovské

Jana Pácalová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
K prameňom slovenských rozprávok Codexy tisovské patria k zásadným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície...

Codexy tisovské patria k zásadným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície publikované v 19. storočí. V Slovenských povestiach Jána Francisciho (1845), Slovenských povestiach Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského (1858-1861) a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
5,50€

Jazyk a kultúra na Slovensku

Peter Žeňuch, Elena S. Uzeňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2013)
V slovanských a neslovanských súvislostiach Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom...

Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom budovania úcty a hrdosti k sebe, k svojmu národu, k vlasti i k rodnému kraju. Preto je aj dnes dôležité zaoberať sa touto problematikou, jej skúmaním z rôznych uhlov pohľadu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí

Ján Doruľa, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
V prvej časti práce sa podáva istý prehľadný výpočet prevzatí z nemčiny vo viacerých okruhoch spoločenského a hospodárskeho...

V prvej časti práce sa podáva istý prehľadný výpočet prevzatí z nemčiny vo viacerých okruhoch spoločenského a hospodárskeho života ako dôsledok dlhodobého slovensko-nemeckého spolunažívania. Osobitne sa ďalej početnými dokladmi dokumentuje priebeh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela

Katarína Žeňuchová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície...

Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
13,02€

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i...

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Slováci medzi starými susedmi

Ján Doruľa, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2015)
V publikácii sa predkladajú výsledky dlhodobého skúmania viacerých kľúčových problémov zo slovenského jazykovo-historického...

V publikácii sa predkladajú výsledky dlhodobého skúmania viacerých kľúčových problémov zo slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu predovšetkým z filologického hľadiska, ako sa to usiluje dokumentovať aj súbor štúdií zahrnutých do 17... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€
13,95€

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2017)
Monotematický súbor štúdií

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2016)
Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej,...

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749)

Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2017)
Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,51€

Kňaz nie každodenný

Kňaz nie každodenný

Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh...

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€