🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Peter Žeňuch

Našli sme 13 titulov

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach

Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2017)
Zo slovanskej etnolingvistiky Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej...

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
6,00€

Michal Bradač Rukoväť cirkevných dejín

Peter Žeňuch, Peter Zubko, VEDA (2021)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

Pramenné vydania sú zdrojom komplexného výskumu a slúžia pri komparácii poznatkov s aktuálnym stavom poznania. Edícia Bradačovej Rukoväti cirkevných dejín je takýmto pramenným materiálom, ktorý prináša množstvo svedectiev o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
14,02€

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,00€
10,20€

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2017)
Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom...

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúdii.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
8,50€

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom

Peter Žeňuch, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2013)
Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného...

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgicka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi byzantského obradu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,50€
3,83€

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,49€
2,97€

Jazyk a kultúra na Slovensku

Peter Žeňuch, Elena S. Uzeňová, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2013)
V slovanských a neslovanských súvislostiach Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom...

Poznanie histórie, poznanie svojich koreňov je významným predpokladom budovania úcty a hrdosti k sebe, k svojmu národu, k vlasti i k rodnému kraju. Preto je aj dnes dôležité zaoberať sa touto problematikou, jej skúmaním z rôznych uhlov pohľadu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
6,00€

Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku

Peter Žeňuch, Slovenský komitét slavistov (2013)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae IV.

Dielo je výsledkom viac ako desaťeočného systematického výskumu pramennej bázy písomností 15.-19. storočia, ktoré tvoria súčasť písomnej kultúry spätej s cirkvou byzantského obradu na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
12,75€

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska - Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína

Peter Žeňuch, , VEDA (2020)

Monografická publikácia je pokračovaním knižnej publikácie venovanej Sedembolestnej Patrónke Slovenska, ktorá vznikla v spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie s názvom Bohorodička v kultúrnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
14,25€

Slovenský kalvínsky žaltár

Peter Zubko, Peter Žeňuch, Robert Lapko, Šimon Marinčák, VEDA (2021)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VII.

Slovenský Kalvínsky Žaltár je dielom slovenských kalvínov z východného Slovenska z polovice 18. storočia, ktoré je doteraz známe skôr informatívne najmä z vedeckých a odborných článkov, no širšia verejnosť sa s ním priamo ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,49€
15,34€

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i...

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2017)
Monotematický súbor štúdií

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2016)
Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej,...

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€