🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Peter Zubko

Našli sme 9 titulov

Michal Bradač Rukoväť cirkevných dejín

Peter Žeňuch, Peter Zubko, VEDA (2021)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

Pramenné vydania sú zdrojom komplexného výskumu a slúžia pri komparácii poznatkov s aktuálnym stavom poznania. Edícia Bradačovej Rukoväti cirkevných dejín je takýmto pramenným materiálom, ktorý prináša množstvo svedectiev o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Košickí mučeníci

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,00€
7,44€

Ut Ecclesia aedificetur

Peter Zubko, Tomáš Haburaj, Pastel (2017)
Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka

J. Em. Mons. Jozef Tomko je kardinál Svätej rímskej cirkvi, titulámy arcibiskup, emeritný prefekt Kongregácie pre... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Slovenský kalvínsky žaltár

Peter Zubko, Peter Žeňuch, Robert Lapko, Šimon Marinčák, VEDA (2021)
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VII.

Slovenský Kalvínsky Žaltár je dielom slovenských kalvínov z východného Slovenska z polovice 18. storočia, ktoré je doteraz známe skôr informatívne najmä z vedeckých a odborných článkov, no širšia verejnosť sa s ním priamo ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,49€
15,34€

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i...

Cieľom publikácie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2017)
Monotematický súbor štúdií

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia

Peter Žeňuch, Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2016)
Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej,...

Predložený súbor štúdií prináša výsledky výskumov viacerých členov Centra excelentnosti SAV (okrem príspevku L. Riškovej, ktorý je výsledkom plnenia úloh iného projektu) Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (postavy slovenského národného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749)

Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2017)
Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

Publikácia s celým názvom Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,51€

Kňaz nie každodenný

Kňaz nie každodenný

Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Slanislava SAV (2014)
Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh...

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€