Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Košickí mučeníci - Milan Hudaček, Rajmund Ondruš, Peter Zubko

Košickí mučeníci


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
Zľava 7%
7,44€

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli ochotní vzdať sa svojej viery a presvedčenia, ba siahnuť im aj na život.

Kniha, ktorá pri príležitosti štvorstého výročia mučeníckej smrti košických mučeníkov vychádza, vznikla organickým spojením prác niekoľkých autorov. Nájdete v nej historické súvislosti, ktoré podáva Rajmund Ondruš SJ, životopisné portréty mučeníkov, z ktorých dva o jezuitoch mimoriadne dôkladne spracoval Milan Hudaček SJ, zaujímavo spracovaný prehľad o kulte košických mučeníkov od Petra Zubka. Osobitnú časť tvorí správa o antropologickom výskume relikvií a bohatá obrazová príloha.

Veríme, že informácie o našich dejinách a osobnostiach, ktoré boli protagonistami týchto dejín, o príklade apoštolského života a hrdinskom svedectve vernosti svätých mučeníkov, o úcte a dôvere v Božiu pomoc sprostredkovanú na ich príhovor, prinesú čitateľom tejto novej publikácie osoh a budú im povzbudením.

Obsah:
Prvá časť7
Situácia Cirkvi v strednej Európe v 16. a 17. storočí7
Stredoeurópska dráma8
Náboženský rozvrat11
Úsilie o cirkevnú obnovu14
Obnova Cirkvi v Uhorsku16
Košice19
Betlenovo povstanie (1619 – 1626)26
Druhá časť31
Traja synovia strednej Európy31
Marek Križin32
Štefan Pongrác SJ36
Melichar Grodecký SJ44
Poznámky na konci61
Tretia časť71
Svedectvo krvi71
Rozhodujúca voľba72
Starosti s mŕtvymi78
Štvrtá časť81
Kult svätých košických mučeníkov81
Katolícki mučeníci82
Kauza Ján Sarkander85
Genéza kultu košických mučeníkov89
Kult v Košiciach92
Kauza troch mučeníkov93
Klariské obdobie kultu (1634 – 1782)95
Uršulínske obdobie kultu (1784 – 1863)97
Procesné úkony104
Ikonografia košických mučeníkov108
Forenzná rekonštrukcia tvárí košických mučeníkov115
Chronológia kultu116
Zhrnutie117
Bibliografia120
Archívy120
Tlačené pramene120
Literatúra121
Internetové zdroje125
Poznámky126
Piata časť133
Antropologická analýza kostrových pozostatkov
košických mučeníkov133
Metódy134
Jezuitský kostol v Trnave135
Pozostatky sv. Štefana Pongráca a sv. Melichara Grodeckého135
Sv. Štefan Pongrác136
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Štefana Pongráca140
Sv. Melichar Grodecký140
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov
sv. Melichara Grodeckého143
Ostrihomská bazilika (Maďarsko)144
Sv. Marek Križin144
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Marka Križina148
Záver148
Literatúra157
Obrazová príloha165

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 120×205 mm ISBN: 9788081911996 Počet strán: 196 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách