Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Chémia pre 6. - 9. ročník základnej školy a 1. - 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Metodická príprava učiteľa pre moderné vzdelávanie


🍎 Vypredané
90,00€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Táto praktická, farebne spracovaná metodika je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách chémie s prípravami na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka učiteľovi ukáže, ako používať digitálne obsahy v praxi a dať tak vyučovaniu chémie úplne iný rozmer.

Tento metodický materiál prepája klasické a inovatívne didaktické formy, metódy a prostriedky vzdelávania, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť aplikovať poznatky v škole i v bežnom živote. Sú tak pre učiteľa nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, ako svojich žiakov učiť i motivovať.
Obsah:
  • A 6. ročník: A1 Chémia okolo nás, A2 Skúmanie vlastností látok, A3 Zmesi a chemicky čisté látky, A4 Látky nevyhnutné pre náš život, Prílohy - hracie karty Milionár
  • B 7. ročník: B1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí, B2 Zmeny pri chemických reakciách
  • C 8. ročník: C1 Častice a chemické látky, C2 Chemické reakcie, C3 Chemická väzba, C4 Periodická sústava prvkov
  • D 9. ročník: D1 Chemické výpočty, D2 Organické látky, D3 Deriváty uhľovodíkov, D4 Biolátky

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2011 ISBN: 9788089182886 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 250 Väzba: zakladač Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách