Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Viliam Kratochvíl

Našli sme 12 titulov

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana
učebnica pre 5. ročník základných škôl

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín, spoločenských tém a bezprostredného životného priestoru žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,30€

Maturita po novom - Dejepis

Hana Mlynarčíková, Viliam Kratochvíl, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2007)
Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje...

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,14€
4,40€

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,60€

Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu

Najnovšia didaktika dejepisu od uznávaného autora s dlhoročnou praxou vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu – ako výsledok mnohých autorových seminárov s učiteľmi dejepisu na Slovensku i v Českej republike, aj so študentami n Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€
13,80€

Multiperspektíva v 26 učebných figúrach

Pracovné listy s historickými prameňmi na skúmanie minulosti i prítomnosti. Pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a dávajú návody ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
20,10€

Pátrame po reči iného

Princíp multiperspektivity teoreticky a prakticky pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Návody, ako rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
15,90€

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,55€

Dejepis 5 (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis 5 (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby...

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,85€

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Denník z pátrania po minulosti

Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,85€

Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou

Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou

Viliam Kratochvíl, Bohuslav Hlava, Orbis Pictus Istropolitana
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií

Dejepis – Pohrajme sa s históriou 3 je pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu osemročných gymnázií. Tematicky vychádza z učebníc dejepisu pre uvedené ročníky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2007)
Denník z pátrania po minulosti

Cvičebnica dejepisu pre 5. ročník základnej školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Történelem 9 – Az elmúlt idő nyomában

Történelem 9 – Az elmúlt idő nyomában

Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Dejepis 9 - Pátrame po minulosti (maďarská mutácia)

Učebnica korešponduje s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v... Zobraziť viac