🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou - Viliam Kratochvíl, Bohuslav Hlava

Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou

pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií


🍎 Vypredané
3,50€

Dejepis – Pohrajme sa s históriou 3 je pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu osemročných gymnázií. Tematicky vychádza z učebníc dejepisu pre uvedené ročníky (Na prahu moderného sveta a Slovensko na prahu moderného veku).

Pohrajme sa s históriou 3 slúži ako pomôcka pri opakovaní a utvrdzovaní dejepisného učiva. Keďže učebnice majú výkladovo-pracovný charakter, pracovný zošit má veľký význam pre plnohodnotné využitie ich potenciálu. Pomáha žiakom hravou formou objavovať históriu s dôrazom na vzájomné súvislosti a vzťahy. Zaoberá sa svetovými a slovenskými dejinami od obdobia neskorého feudalizmu (polovica 17. storočia) do začiatku 20. storočia.
Pracovný zošit je rozdelený na 16 častí, ktoré nadväzujú na kapitoly a jednotlivé historické fakty z učebníc (slovenských a svetových dejín). Obsahuje rôzne pracovné rubriky, napr. Spomeniete si?, Môžete ma predstaviť?, Utvoríte zástup?, Napíš krátku úvahu, Vyznač na mape či Utvor správne dvojice. Tieto rubriky rozvíjajú schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore. Zároveň oboznamujú žiakov s dôležitými pojmami, pripomínajú im významné historické osobnosti, prehlbujú ich priestorovú predstavivosť pomocou práce s historickými mapami a rozvíjajú schopnosť tvoriť texty.
Pracovný zošit má prehľadné usporiadanie, obsahuje mnoho doplňujúcich ilustrácií, reprodukcií osobností, niekoľko historických máp na zakresľovanie a krížoviek. Má veľký význam pre pokročilejších žiakov oboznamujúcich sa s históriou.

Pracovný zošit Pohrajme sa s históriou 3 bol odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako súčasť dejepisného vyučovania v 8. ročníku ZŠ a terciu osemročného gymnázia. Do dejepisného súboru pre tento ročník patria aj učebnice Na prahu moderného sveta a Slovensko na prahu moderného veku a Dejepisná čítanka (3).

Jazyk: slovenský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788071588290 Počet strán: 68 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách