☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Dušan Kováč

Našli sme 36 titulov

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,55€
4,23€

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín

Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek, , VEDA (2012)
Od prvopočiatočnej profesionálnej historiografie metódou "písania národných príbehov" 19. storočia, cez tradície...

Od prvopočiatočnej profesionálnej historiografie metódou "písania národných príbehov" 19. storočia, cez tradície... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,00€
12,09€

Dejiny Slovenskej akadémie vied

Dušan Kováč, , VEDA (2014)
Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami,...

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
52,00€
48,36€

Obrazopis sveta

Dušan Kováč, Eva Králiková, Marián Pauer, Osveta (2005)
...ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice moje duše. Milan Rastislav Štefánik...

...ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice moje duše. Milan Rastislav Štefánik... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,00€
7,44€

Kráľova studňa -  Veľká Fatra (Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota a kolektí

Kráľova studňa - Veľká Fatra (Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota a kolektí

Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, , VEDA (2017)
Príroda, história, súčasnosť

Povesť hovorí, že pod vrcholom Krížnej hole, na rozhraní troch panstiev, sa stretli pastieri oviec. Jeden prichádzal zo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
27,00€

Prvá svetová vojna

Dušan Kováč, , VEDA (2008)
1914 - 1918

Druhý zväzok syntetického diela Slovensko v 20. storočí je venovaný prvej svetovej vojne, teda rokom 1914 - 1918. Ide o pomerne krátke obdobie, ktoré trvalo iba o niečo viac ako štyri roky, je však plné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,11€
13,12€

Paměť-expozice-ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu (

Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,46€
7,87€

Kultura jako nositel a oponent politických záměrů.

Dušan Kováč, Albis International (2010)
Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti

Německo-české a česko-německé kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti v různých formách umění. Sborník Česko-německé a slovensko-německé komisi historiků. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,27€
17,92€

Príbeh priateľstva

Dušan Kováč, VEDA (2020)
Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milana Rastislava Štefánika pozná na Slovensku každý. Na druhej strane je francúzsky generál Maurice Janin na Slovensku osobou neznámou. Keď sledujeme pozorne Štefánikove životné osudy v čase prvej svetovej vojny, zistíme, že bez... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,00€
13,02€

Bratislava 1939 - 45

Dušan Kováč, Marenčin PT (2017)
Mier a vojna v meste

V rokoch 1939 - 1945 bola Bratislava hlavným mestom Slovenského štátu. V dvanástich kapitolách sú opísané kľúčové udalosti zo života Bratislavy: moderná výstavba hlavného mesta, most do Ríše, blahobyt uprostred vojnovej Európy, slávnosti a politické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,24€
16,96€

Slovenské dejiny v dejinách Európy (Dušan Kováč a kolektív)

Slovenské dejiny v dejinách Európy (Dušan Kováč a kolektív)

Dušan Kováč, , VEDA, Historický ústav SAV (2015)
Vybrané kapitoly

Vybrané kapitoly z dejín Slovenska, ktoré korešpondujú s dejinami Európy a ktoré predkladáme odbornej verejnosti, nemôžu a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€

Dejepisná čítanka 4

Dejepisná čítanka 4

Dušan Kováč, , Orbis Pictus Istropolitana
pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií

Dejepisná čítanka je súčasťou súboru dejepisných učebníc Svet v dvadsiatom storočí a Slovensko v novom storočí a pracovného zošita Pohrajme sa s históriou 4. Približuje nám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana
Európa v období stredoveku

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska

Dušan Kováč, Nakladatelství Lidové noviny (1998)
Dějiny Slovenska SK - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - ISBN: 80-7106-268-5 - Kniha

Prehľad dejín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,22€

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska

Dušan Kováč, Nakladatelství Lidové noviny (2007)
Dejiny Slovenska SK NLN - Edice: Dejiny štátou - Lidové noviny - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 394 str. - Kniha

Dejiny Slovenska SK NLN - Edice: Dejiny štátou - Lidové noviny - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 394 str. - Kniha Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl)

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana (2001)
Pre 9.roč. ZŠ a 4. roč. osemročných gymnázií Učebnica korešponduje s platnými učebnými osnovami pre základné školy....

Pre 9.roč. ZŠ a 4. roč. osemročných gymnázií Učebnica korešponduje s platnými učebnými osnovami pre základné školy.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Dejepis 1  (učebnica pre 6. ročník základných škôl)

Dejepis 1 (učebnica pre 6. ročník základných škôl)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana
Od staroveku k stredoveku

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Pavel Dvořák, Dušan Kováč, Literárne informačné centrum (2011)
Jedenásty zväzok publikácie má dve časti: Udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny...

Jedenásty zväzok publikácie má dve časti: Udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,30€

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska

Titul ponúka najnovšie pohľady a poznatky o histórii územia Slovenska od praveku až po súčasnosť. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

20. storočie svetla, storočie temna (Kováč Dušan)

20. storočie svetla, storočie temna (Kováč Dušan)

Dušan Kováč, Q111 (2006)
Predčasom sa vo vydavateľstve  Q111 zrodila myšlienka vydať na prelome storočí najmä pre mladých čitateľov knihu o...

Predčasom sa vo vydavateľstve  Q111 zrodila myšlienka vydať na prelome storočí najmä pre mladých čitateľov knihu o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,65€