Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Academic Electronic Press

Našli sme 11 titulov

Alla battaglia - príbeh hudobného druhu

S problematikou tvorby battaglií je spätý pomerne široký okruh dosiaľ nezodpovedaných či ani nenastolených otázok. Kompozície s týmto názvom nachádzame v hudobných dejinách počas viacerých storočí, ale vďaka heterogénnosti ich výzoru, nedešifrovaniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
8,69€

A Concise History of Slovakia

The history of Slovakia, capturing the most important events and connections in the past of a Central European country, covers the basic lines and problem areas of historical development in the present territory of the Slovak Republic. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,50€
24,50€

Jánske piesne na Slovensku (+CD)

Hana Urbancová, Academic Electronic Press (2012)
Štruktúra, funkcia, kontext

Monografia približuje jeden z kľúčových piesňových žánrov tradičnej slovenskej vokálnej kultúry. Na Slovensku sa v porovnaní s inými regiónmi strednej Európy zachoval najpočetnejší repertoár obradových piesní spojených so slávením letného slnovratu ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
9,60€

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku

Tretí zväzok rozsiahleho encyklopedického diela zahŕňa 155 portrétov významných vedcov v období od roku 1918 až po rok 1989. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Studia archaeologica slovaca mediaevalia I

Studia archaeologica slovaca mediaevalia I

Archeológia na Slovensku predložila v predchádzajúcich desaťročiach, najmä za posledné polstoročie, veľa dôkazov o intenzívnom pravekom, včasnohistorickom a stredovekom osídlení územia pod končiarmi Vysokých Tatier... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Žena a právo

Žena a právo

Tunde Lengyelová, Academic Electronic Press (2004)
Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti

V dňoch 5-7. novembra 2002 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila medzinárodná konferencia Žena a právo- spoločenské postavenie žien v minulosti. Spracovanie tejto témy, ktorá v západnej historiografii ráta už desiatky titulov, doposiaľ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

Všeobecná a klinická endokrinológia

Všeobecná a klinická endokrinológia

Knižka má oprávnené ambície stať sa základným učebným textom na špecializačné atestačné skúšky v odbore endokrinológia tak v Slovenskej ako aj Českej republike, a pokrýva celú šírku tohto odboru od základnej cez aplikovanú vedu ku klinickej medicíne. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
71,37€

Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku

Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku

"Život a činnosť remeselníckych cechových organizácií a ich príslušníkov na Slovensku vzbudzuje u mnohých veľký záujem podrobnejšie poznať tieto živnostenské organizácie..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,05€

Jeden človek, dva jazyky

Jeden človek, dva jazyky

Jozef Štefánik, Academic Electronic Press (2000)
Dvojjazyčnosť u detí - Predsudky a skutočnosti

Čo to vlastne je dvojjazyčnosť, aké sú jej druhy a koho pokladáme za bilingvistu? Má ovládanie dvoch prípadne viacerých jazykov škodlivý, alebo naopak pozitívny vplyv na osobnosť dieťaťa?... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,91€

Zrod opery z ducha rétoriky

Zrod opery z ducha rétoriky

Keď chceme rozumieť kultúre, musíme ísť ad fontes, k tvorivej intencii, stotožniť sa s momentom vzniku. Vôbec to nie je ľahké. Veď čo by nastalo na našej zemi, keby kresťania pochopili zúrivosť Krista, vyháňajúceho obchodníkov z božieho príbytku? Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,90€

The Byzantine Struggle over the Icon

The Byzantine Struggle over the Icon

Alexander Avenarius, Academic Electronic Press (2005)
On the Problem of Eastern European Symbolism

The publication gives an unconventional view of the position and purpose of the icon in Byzantine and post-Byzantine society. The author analyses the conceptions of the icon developed from the Early Christian period to the 19th century... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,75€