Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Tomáš Janík

Našli sme 11 titulov

Školní vzdělávání v Německu (Tomáš Janík) [CZ]

Věra Ježková, Botho von Kopp, Tomáš Janík, Karolinum (2008)
V publikaci jsou představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání a...

V publikaci jsou představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
10,05€

Kurikulum v současné škole

Kurikulum v současné škole

Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové stránce, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,31€

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice (Josef Maňák; Vlastimil Šve

Josef Maňák, Vlastimil Švec, Tomáš Janík, Masarykova univerzita (2017)
Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a...

Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Záměrem autorů je přiblížit pohledy na pedagogické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,31€
8,66€

Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy

Petr Vlček, Tomáš Janík, Paido (2011)
V České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogi Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,24€
11,38€

Transdisciplinární didaktika

Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht, Masarykova univerzita v Brně, Paido (2017)
O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,63€
33,14€

Kvalita (ve) vzdělávání (Tomáš Janík) [CZ]

Tomáš Janík, Masarykova univerzita (2016)
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům...

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
39,39€
36,63€

Nedělní pedagogické krasořeči

Tomáš Janík, Masarykova univerzita (2019)
O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým provedením, mají zpracovávat podstatné problémy či dilemata oboru a mají mít... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,43€
9,70€

K perspektivám školního vzdělávání (Tomáš Janík) [CZ]

K perspektivám školního vzdělávání (Tomáš Janík) [CZ]

Tomáš Janík, Vlastimil Švec, Paido (2010)
Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány...

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření

Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření

Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Směřováním k tomuto cíli je hledáním odpovědi na otázku, kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,44€

Videostudie

Videostudie

Tomáš Janík, Marcela Miková, Paido (2006)
Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu

Publikace shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,52€

Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů

Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů

Model učitelského vzdělávání založený na didaktických znalostech obsahuje vstřícně přijímán zejména v oborových didaktikách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,66€