🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Ivo Pospíšil

Našli sme 15 titulov

Ústav slavistiky

Ústav slavistiky (e-kniha)

Ivo Pospíšil, Lenka Paučová, Muni Press (2019)
Východiska a perspektivy

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce 1995 po současnost včetně stručné analýzy současného stavu a výhledu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,80€

Demokratizace a lidská práva

Demokratizace a lidská práva (e-kniha)

Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsne propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečne tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,55€

Ozbrojené konflikty po konci studené války

Ozbrojené konflikty po konci studené války (e-kniha)

Představovala studená válka, respektive její ukončení nějaký zásadní milník ve vedení ozbrojených konfliktů? Právě na tuto ústřední otázku odpovídá předkládaná publikace. Snahou autorského týmu přitom bylo shrnout... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,80€

K teorii ruské literatury a jejím souvislostem

K teorii ruské literatury a jejím souvislostem (e-kniha)

Ruská literatura je z teoretického hlediska mimořádně inspirativní ve svém specifickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu literární teorie a historie v širším slovanském kontextu autor v několika... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,50€

Ruský román znovu navštívený

Ivo Pospíšil, Nadace Universitas (2005)
Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti

Z obsahu: Některé obecné genologické aspekty Obecné aspekty teorie, historie a typologie románu Ruský román: půdorys... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€
12,56€

Ruská literatura: setkání a konfrontace

Ruská literatura: setkání a konfrontace (e-kniha)

Předkládaná monografie představuje síť textů směřujících od pojetí ruské literatury v dílech dvou zakladatelů slavistiky, zejména literárněhistorické, přes Karamzinovo budování novoruské literatury k podílu „cizinců“ na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,00€

In dubio pro libertate

Ivo Pospíšil, Marian Kokeš, Muni Press (2009)
Úvahy nad ústavními hodnotami a právem

Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
28,15€
26,18€

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (e-kniha)

Ivo Pospíšil, , Libri (2001)

Po úvodních přehledových statí o vývoji jednotlivých národních literatur a písemnictví přináší slovník abecedně řazená hesla. která zahrnují nejvýznamnější prozaiky. básníky. dramatiky. esejisty a literární vědce... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,40€

Ústav slavistiky

Ivo Pospíšil, Lenka Paučová, Muni Press (2019)
Východiska a perspektivy

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€
6,56€

Ruská literatura: setkání a konfrontace

Předkládaná monografie představuje síť textů směřujících od pojetí ruské literatury v dílech dvou zakladatelů slavistiky, zejména literárněhistorické, přes Karamzinovo budování novoruské literatury k podílu „cizinců“ na utváření ruského písemnictví... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,45€
15,30€

Česká slavistika 2003

Česká slavistika 2003

Sborník soustřeďuje příspěvky českých slavistů k 13. mezinárodnímu kongresu slavistů (Ljubljana 15.–21. 8. 2003) ze sféry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,87€

K teorii ruské literatury a jejím souvislostem

K teorii ruské literatury a jejím souvislostem

Ruská literatura je z teoretického hlediska momořádne inspirativní ve svém specifickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,67€

Příliš pozdě zemřít mladý

Příliš pozdě zemřít mladý

Ivo Pospíšil, BIGGBOSS (2015)
Jestli má někdo právo nezatíženě sepsat vzpomínky na český předrevoluční underground, nástup nové vlny i překotné kulturní a...

Jestli má někdo právo nezatíženě sepsat vzpomínky na český předrevoluční underground, nástup nové vlny i překotné kulturní a celospolečenské změny kolem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Slovník spisovatelů Ruska, Ukrajiny a Běloruska

Ivo Pospíšil, , Libri (2001)
Po úvodních přehledových statí o vývoji jednotlivých národních literatur a písemnictví přinese slovník abecedně řazená...

Po úvodních přehledových statí o vývoji jednotlivých národních literatur a písemnictví přinese slovník abecedně řazená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,06€
15,87€

Ozbrojené konflikty po konci studené války

Ozbrojené konflikty po konci studené války

Představovala studená válka, respektive její ukončení nějaký zásadní milník ve vedení ozbrojených konfliktů? Právě na tuto ústřední otázku odpovídá předkládaná publikace... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,95€