Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ivan Červeň

Našli sme 21 titulov

Fyzika po kapitolách 1 (Ivan Červeň) [SK]

Ivan Červeň, STU (2013)
Vektory Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota....

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny. Často sa však stretávame s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,50€
3,74€

Príručka fyzikálnych pojmov (Ivan Červeň)

Ivan Červeň, STU (2010)

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,74€
3,10€

Fyzika po kapitolách 5

Fyzika po kapitolách 5

Ivan Červeň, STU (2007)
Gravitačné pole, hydromechanika

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií je dominantná najmä v nebeskej mechanike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,79€

Fyzika po kapitolách 12

Fyzika po kapitolách 12

Ivan Červeň, STU (2007)
Optika

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,79€

Symetria kryštálov

Ivan Červeň, STU (2019)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,62€
16,28€

Fyzika po kapitolách 13

Fyzika po kapitolách 13

Ivan Červeň, STU (2007)
Kvantové javy

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení aj elektrický náboj, magnetický moment, energia i hybnosť častíc... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,79€

Fyzika po kapitolách 8

Fyzika po kapitolách 8

Ivan Červeň, STU (2007)
Elektrostatické pole

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,79€

Fyzika po kapitolách 9 (Ivan Červeň) [SK]

Fyzika po kapitolách 9 (Ivan Červeň) [SK]

Ivan Červeň, STU (2013)
Elektrický prúd Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon...

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon. Nevšíma si silové pôsobenie na pohybujúce sa náboje, dalo by sa povedať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,50€

Fyzika po kapitolách 7

Fyzika po kapitolách 7

Ivan Červeň, STU (2007)
Tepelný pohyb, termodynamika

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu molekúl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,79€

Fyzika po kapitolách 3

Fyzika po kapitolách 3

Ivan Červeň, STU (2012)
Dynamika hmotného bodu

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,50€

Fyzika po kapitolách 10 (Ivan Červeň)

Fyzika po kapitolách 10 (Ivan Červeň)

Ivan Červeň, STU (2007)
Magnetické pole

Magnetické pole sa prejavuje silovým pôsobením na elektricky nabité častice, ktoré sa vzhľadom na pozorovateľa pohybujú. Takéto častice vytvárajú elektrický prúd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,79€

Slovenská kryštalografická terminológia (Ivan Červeň) [SK]

Ivan Červeň, Edmund Dobročka, Pavel Fejdi, Iveta Vančová, VEDA (2014)
Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989...

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,90€
8,28€

Fyzika po kapitolách 6

Ivan Červeň, STU (2013)
Kmitanie a vlnenie - nové vydanie

Skriptá STU Bratislava. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,79€
3,15€

Fyzika po kapitolách 1

Fyzika po kapitolách 1

Ivan Červeň, STU (2007)
Vektory

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patira napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,79€

Fyzika po kapitolách 11

Fyzika po kapitolách 11

Ivan Červeň, STU (2007)
Elektromagnetické pole

Ak sa magnetické pole s časom začne meniť, indukuje sa v priestore elektrické pole a naopak, ak sa mení elektrické pole, vzniká pole magnetické. Cieľom kapitoly je opísať tieto javy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,79€

Fyzika po kapitolách 6

Fyzika po kapitolách 6

Ivan Červeň, STU (2007)
Kmitanie a vlnenie

Kapitola je venovaná mechanickému kmitaniu a vlneniu, ale základné pojmy, s ktorými sa v nej čitateľ zoznámi, sa používajú aj pri elektormagnetickom kmitaní a vlnení. Ide napríklad o frekvenciu, dobu kmitu, vlnovú dĺžku, fázovú a grupovú rýchlosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,79€

Fyzika po kapitolách 2

Fyzika po kapitolách 2

Ivan Červeň, STU (2007)
Kinematika

Kinematika je súčasťou mechaniky - náuky o mechanickom pohybe častíc, sústav častíc a telies. Patrí do nej opis piramočiareho pohybu, pohybu po kružnici i pohybu po všeobecných krivkách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,79€

Fyzika po kapitolách - komplet

Fyzika po kapitolách - komplet

Ivan Červeň, STU (2007)

Súbor zošitkov s názvom Fyzika po kapitolách nie je učebnicou základného kurzu fyziky v pravom slova zmysle, skôr učebnou pomôckou, ktorá má pomôcť pri štúdiu a v príprave na skúšku. Každý zošitok obsahuje jednu kapitolu, prípadne dve menšie kapitoly... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,27€

Fyzika po kapitolách 3

Fyzika po kapitolách 3

Ivan Červeň, STU (2007)
Dynamika hmotného bodu

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,80€

Fyzika po kapitolách 9

Fyzika po kapitolách 9

Ivan Červeň, STU (2007)
Elektrický prúd

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon. Nevšíma si silové pôsobenie na pohybujúce sa náboje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,79€