Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Eva Horzinková

Našli sme 17 titulov

Správní právo procesní

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní - obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,44€
22,00€

Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

Nový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný a srozumitelný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,56€
20,98€

Zákon o přestupcích (Helena Kučerová; Eva Hrozinková) [CZ]

Helena Kučerová, Eva Horzinková, Leges (2012)
Publikace Zákon o přestupcích přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích...

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,73€
25,79€

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,86€

Správní právo trestní

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,74€
18,36€

Zákon o přestupcích (Helena Kučerová; Eva Horzinková) [CZ]

Zákon o přestupcích (Helena Kučerová; Eva Horzinková) [CZ]

Eva Horzinková, Helena Kučerová, Leges (2016)
Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, založený na...

Podrobný komentář reaguje na významné legislativní změny a novou judikaturu. S ohledem na dělenou účinnost poslední novelizace je zpracován ve dvojím... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
40,05€

Živnostenský zákon (Eva Horzinková; Václav Urban) [CZ]

Živnostenský zákon (Eva Horzinková; Václav Urban) [CZ]

Eva Horzinková, Václav Urban, Linde (2008)
Živnostenský zákon 12.vyd. - a předpisy souvisící s komentářem a příklady - Edice: Zákony - poznámková vydání - LINDE - Jazyk: C

Živnostenský zákon 12.vyd. - a předpisy souvisící s komentářem a příklady - Edice: Zákony - poznámková vydání - LINDE - Jazyk: C Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,57€

Základy organizace veřejné správy v ČR - 3. vydání  (Eva Horzinková) [CZ]

Základy organizace veřejné správy v ČR - 3. vydání (Eva Horzinková) [CZ]

Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Aleš Čeněk (2014)
Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány...

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,66€

Správní právo - zvláštní část

Správní právo - zvláštní část

Publikace obsahuje hmotněprávní úpravu ve vybraných oblastech veřejné správy, která je označována jako zvláštní část správního práva. V příslušných kapitolách jsou uvedeny také základní právní předpisy z jednotlivých úseků... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€

Základy organizace veřejné správy v ČR

Základy organizace veřejné správy v ČR

Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Aleš Čeněk (2010)
2. upravené vydanie

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Helena Kučerová, Eva Horzinková, Leges (2017)
A zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,53€

Správní právo procesní (Eva Horzinková; Vladimír Novotný) [CZ]

Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Leges (2012)
Předmětem této vysokoškolské učebnice je správní právo procesní - obecná část. Učebnice jednoduchou a srozumitelnou formou...

Předmětem této vysokoškolské učebnice je správní právo procesní – obecná část... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,62€
20,11€

Správní právo hmotné (Eva Horzinková; Zdeněk Fiala) [CZ]

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, Leges (2010)
Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při...

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€
13,99€

Živnostenský zákon v praxi 2010/2011 (Eva Horzinková) [CZ]

Živnostenský zákon v praxi 2010/2011 (Eva Horzinková) [CZ]

Eva Horzinková, ANAG (0)
Rozsáhlá novela živnostenského zákona mění zákon a jeho přílohy ve více než 70 bodech! Hlavním cílem novely je především...

Rozsáhlá novela živnostenského zákona mění zákon a jeho přílohy ve více než 70 bodech! Hlavním cílem novely je především snížení administrativní zátěže podnikatelů. Realizace navržených změn zahrnuje také další normy, v širším smyslu i ochranu spotře... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,61€

Základy organizace veřejné správy v ČR

Základy organizace veřejné správy v ČR

Předkládaná publikace je určena především studentům vysokých škol k doplnění přednášek z obecné části správního práva. Pozornost je věnována základům organizace české veřejné správy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,18€

Správní právo procesní (Vladimír Novotný; Eva Horzinková) [CZ]

Správní právo procesní (Vladimír Novotný; Eva Horzinková) [CZ]

Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Leges (2015)
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní - obecnou část. Kniha ve svém pátém...

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,30€

Správní právo hmotné Obecná část (Eva Horzinková) [CZ]

Správní právo hmotné Obecná část (Eva Horzinková) [CZ]

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, Leges (2015)
Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo jiné se věnuje správním činnostem,...

Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo jiné se věnuje správním činnostem, kontrolním mechanismům a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,93€