📝Späť do školy s kráľovskou cenou

VOX

Našli sme 29 titulov

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019, 1. díl

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019, 1. díl

Snahou autorek bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice má tři díly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,70€

Zákon o státní službě a zákony související

Miroslav Bělecký, VOX (2015)
Komentář

Přináší úplné znění zákona o státní službě po Nálezu Ústavního soudu s doprovodným komentářem k jednotlivým ustanovením, vysvětlující poznámky k aplikaci a mnohde i relevantní judikaturu. V Příloze jsou vybraná ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,10€
19,62€

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Lenka Krupová, VOX (2019)
Interpretace a aplikace v podnikové praxi

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
70,45€
65,52€

Daňový systém ČR - cvičebnice 2013

Alena Vančurová, VOX (2013)
aneb unikátní soubor tří publikací a CD-ROMu

Aktualizované vydání cvičebnice navazuje svoji strukturou na učebnici Daňový systém. Vzhledem k legislativním změnám od roku 2013 jsou některé sešity doplněny stručným nástinem nejdůležitějších změn, a to v členění podle... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,88€
22,21€

Leasingy podle IFRS

Lenka Krupová, VOX (2017)
V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů,...

V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Tato... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,17€
8,53€

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019, III. díl

Cvičebnice Daňový systém ČR 2019, III. díl

Snahou autorů bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice má tři díly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,70€

Elektronická evidence tržeb

Publikace Elektronická evidence tržeb z účetního a daňového pohledu je věnována nové povinnosti, která se vztahuje na podnikatelské činnosti, kde dochází k inkasu tržeb v hotovosti, platebními kartami, nebo obdobnou formou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,17€
8,53€

Daňový systém ČR cvičebnice 2019

Alena Vančurová, , VOX (2019)
Komplet tří publikací + CD

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkuąených vysokoąkolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění. Obsahuje několik typů příkladů od základních aľ po opakovací moduly sloľené předevąím z komplexních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,44€
22,73€

Daň z přidané hodnoty 2019

Zdeněk Kuneš, VOX (2019)
Úplné znění zákona o DPH k 1. 4. 2019 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů

Publikace je stále jedinou publikací na trhu, která názorným způsobem na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelnou formou provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je psána formou, která je srozumitelná pro začínající plátce, pro ostatní je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,33€
20,77€

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě

, VOX (2020)

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě představuje ucelený soubor legislativy tvořící základní rámec právní úpravy mezinárodní přepravy a je sestavena tak, aby čtenáři usnadnila práci při aplikaci mezinárodních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
88,83€
82,61€

Daňový systém ČR cvičebnice 2018

Alena Vančurová, VOX (2018)
Komplet tří publikací + CD

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkušených vysokoškolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,44€
22,73€

Účetní závěrka, Základ daně, Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2011

Účetní závěrka, Základ daně, Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2011

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,87€

Daňový systém ČR 2012

Daňový systém ČR 2012

Alena Vančurová, Lenka Láchová, VOX (2012)
Publikace je určena pro studium daňového systému ČR v prvních ročnících vysokých škol ekonomického i právního zaměření a je...

Publikace je určena pro studium daňového systému ČR v prvních ročnících vysokých škol ekonomického i právního zaměření a je již několik let neoddělitelnou pomůckou pro všechny, kteří se postupně začínají připravovat na zkoušky daňových poradců... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,98€

Daňový systém ČR 2018

14. vydání publikace Daňový systém ČR 2018 se zabývá problematikou daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob. Jedinečná publikace daňového práva na našem trhu! Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,92€
19,46€

Účetní závěrka - Základ daně - Finanční analýza

Ivana Pilařová, VOX (2016)
podnikatelských subjektů roku 2016

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,52€
10,71€

Praktický průvodce změnami v DPH 2016

Jana Ledvinková, VOX (2016)
s komentářem a příklady

Publikace si klade za cíl provést čtenáře zásadními změnami zákona o DPH, jejichž účinnost nastala dnem 1. ledna 2016. Ambicí knihy není vyložit některá problematická ustanovení jako je zdanění nemovitých věcí (§ 56 ZDPH) zcela... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,41€
5,03€

Směrnice ES o dani z přidané hodnoty

Wolfgang Berger, , VOX (2010)
Tato odborná publikace představuje první stručný komentář na toto téma. Autoři do ní zapracovali kromě vlastních komentářů k...

Tato odborná publikace představuje první stručný komentář na toto téma. Autoři do ní zapracovali kromě vlastních komentářů k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
42,07€
39,13€

Úmluva CMR

Úmluva CMR

Pavel Sedláček, VOX (2009)
Úmluva CMR (Komentář) po mnoha letech od poslední vydané publikace v 80-tých letech minulého století zohledňuje poslední...

Úmluva CMR (Komentář) po mnoha letech od poslední vydané publikace v 80-tých letech minulého století zohledňuje poslední... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,67€

E-learning ve vzdělávání dospělých

E-learning ve vzdělávání dospělých

Andrea Barešová, VOX (2012)
Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního...

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ovlivňují pojetí a přístupy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,99€

Písemná komunikace v praxi

Písemná komunikace v praxi

Radim Martynek, Jiří Pondělíček, Zuzana Stolarská, VOX (2016)
Knyha Pýsemná komunykace v praksi je důkazem toho, že nikdy – a tedy ani v písemném styku – nemáme druhou šanci udělat...

Kniha Písemná komunikace v praxi je důkazem toho, že nikdy – a tedy ani v písemném styku – nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem. A stejně jako nevhodným podáním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,72€