🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Knihy o účtovníctve a daniach

Našli sme 2982 titulov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022

Anna Cenigová, Ceniga (2022)
Praktická príručka, doplnená a aktualizovaná k 1.1.2022

Publikácia "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" Ing. Anny Cenigovej, ktorá sa dostáva do predaja, je 20. aktualizovaným vydaním k 1.1.2022. V publikácii je zahrnuté Opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 19. 12. 2022
29,70€
26,82€

Daně, účetnictví, vzory a případy č. 1-2 / 2023 - Účetní závěrka

, Poradce s.r.o. (2023)
DPH komplexně, Účetní směrnice

Účetní závěrka představuje komplexní účetní pohled na účetní jednotku. Účetní a daňové vypořádání, které se týká firem s aktuálním účetním i zdaňovacím obdobím – kalendářní rok 2022 a příprava na daňová přiznání je obsahem prvního příspěvku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
15,18€

Daňový sprievodca 2022

, Hospodárske noviny (2022)
s komentárom

Publikácia obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2022. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,91€

Dane, účtovníctvo, odvody č. 1 / 2023 - Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

, Poradca s.r.o. (2023)
Inventarizácia majetku a záväzkov, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, Zmeny v dohodách

Inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva a základnou podmienkou správneho zostavenia účtovnej závierky. Ako postupovať poradíme v príspevku Inventarizácia majetku a záväzkov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,40€
9,69€

Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále č. 1 / 2023 - Povinnosti mzdové účetní na konci roku

, Poradce s.r.o. (2023)
Které situace mohou řešit zaměstnavatelé na přelomu let

Povinnosti mzdové účetní na konci roku - Konec kalendářního roku je spojen se zvýšenou pracovní agendou mzdové účetní. Jedná se nejen o pracovní povinnosti spojené s pracovněprávní tematikou, ale i se sociálními otázkami – zejména v důchodové a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,81€
9,19€

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Jana Acsová, Wolters Kluwer (2020)
Komentár

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ? Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Zákony 2022 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

, Poradca s.r.o. (2022)
Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Home Office, Kurzarbeit

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Účtovná závierka

, Poradca s.r.o. (2022)
Pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2021

Publikácia sa venuje problematike účtovnej závierky za rok 2021 pre podnikateľov účtujúcim v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Titul obsahuje tieto témy: prebytok, inventúra, manko, kapitálový fond, závierka, cenné papiere, opravné položky, rezervy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

Ďalšia publikácia autorky zavedie čitateľov do sveta, ktorý by mal byť „jednoduchý“, ale podľa jej názoru a skúsenosti svet jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek až taký jednoduchý nie je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
14,31€

Jednoduché účtovníctvo 2020

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Postupy účtovania, ZDP, DPH - po novele

Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša <b>všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ</b>, vrátane <b>peňažného denníku, účtovnej závierky a spôsobu akým sa vedú a zostavujú</b>... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,55€

Daňový sprievodca 2021

, Hospodárske noviny (2021)
s komentárom

Publikácia Daňový sprievodca 2021, ktorú vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2021. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,20€

Príručka mzdovej účtovníčky (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
príklady z praxe, vyplnené vzory zmlúv, tlačív a formulárov

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 3. 2021, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Dane a daňové právo na Slovensku

Vladimír Babčák, Epos (2022)
teória a legislatíva

Učebnica Dane a daňové právo na Slovensku (teória a legislatíva), ktorá sa Vám práve dostala do rúk, z hľadiska svojho obsahu, ale i rozsahu predstavuje kompaktné vedecké dielo takmer o všetkých aspektoch zdaňovania a ich právneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,20€
30,78€

Účtovníctvo

Vysokoškolská učebnica Účtovníctvo sa komplexne a aktuálne venuje problematike účtovníctva. Vo svojich dvanástich kapitolách vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) a nadnárodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,60€
17,64€

Zákony 2022 I/B Účtovné zákony

, Poradca s.r.o. (2022)
Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Postupy účtovania, Účtovná závierka, Cestovné náhrady

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Účtovná závierka za rok 2019

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,99€
4,49€

Daňové zákony (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové, účtovné, mzdové zákony 2021 po novelách

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,50€
8,55€

Účtová závierka v JÚ a PÚ

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2021)
Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,90€
5,31€

Účtovné súvzťažnosti 2020

, Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,50€
17,55€

Daňové priznania 2020 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,50€
7,65€