Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy o účtovníctve a daniach

Našli sme 3343 titulov

Daňový sprievodca 2024

, Hospodárske noviny (2024)
s komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1.Zákon o dani z príjmov 2.Zákon o DPH 3.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5.Zákon o dani z motorových vozidiel Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,40€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022

Anna Cenigová, Ceniga (2022)
Praktická príručka, doplnená a aktualizovaná k 1.1.2022

Publikácia "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" Ing. Anny Cenigovej, ktorá sa dostáva do predaja, je 20. aktualizovaným vydaním k 1.1.2022. V publikácii je zahrnuté Opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
26,60€

Daňové zákony 2024 pre účtovníkov

, Porada s.k. (2024)
s prehľadom a porovnaním zmien

Daňové zákony pre účtovníkov 2023 v kvalitnom časopiseckom prevedení obsahuje daňové a účtovné zákony. Ročenka prináša aj rešerš zmien v dani z príjmov, DPH, Zákone o účtovníctve a Daňovom poriadku. Daňové zákony: Zákon... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
9,10€

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty

Igor Pantůček, Petr Vondraš, Wolters Kluwer (2024)
Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 30. 4. 2024
72,33€

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeňek Kuneš, Wolters Kluwer (2024)
Úplné znění zákona o DPH k 1. 1. 2024

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
50,55€

Daňové priznania FO a PO za rok 2023

, Poradca s.r.o. (2024)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023

Skončil sa rok 2023 a je potrebne´ myslieťˇ na vysporiadanie svojich daňových povinnosti´. Akým spôsobom to spraviťˇ sa dočítate v novej publikácii. Za zdaňovacie obdobie roka 2023 podávajú´ daňovníci daňové´ priznanie do 2. apríla 2024.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,40€
8,69€

Základy účtovníctva

Publikácia Základy účtovníctva vysvetľuje základnú terminológiu podvojného účtovníctva, existujúce vzťahy, princípy a logické súvislosti, ktoré objasňujú úlohu a postavenie účtovníctva v informačnom systéme podniku z hľadiska... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,60€
11,10€

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

Ďalšia publikácia autorky zavedie čitateľov do sveta, ktorý by mal byť „jednoduchý“, ale podľa jej názoru a skúsenosti svet jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek až taký jednoduchý nie je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
13,60€

Daňový sprievodca 2023

, Hospodárske noviny (2023)
s komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1.Zákon o dani z príjmov 2.Zákon o DPH 3.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5.Zákon o dani z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,50€

Zákony 2024 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2024)
Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2024

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2024. Zmeny zákonov sú v publikácií vyznačené tučným písmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
8,30€

Novelizovaný zákon o DPH

, Epos (2020)
Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,70€
6,03€

Mzdové účetnictví 2024

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,20€
20,57€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Katarína Máziková, Lucia Ondrušová, Martina Mateášová, Wolters Kluwer (2018)
zbierka riešených a neriešených príkladov

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,20€
11,00€

Zákony 2021 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2021)
Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,50€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,80€
13,90€

Daňové a odvodové tipy VIII.

Daňové a odvodové tipy VIII.

Jozef Mihál, Relia (2022)
2022

Daňové a odvodové tipy vám pomôžu legálne ušetriť tisíce eur na daniach a odvodoch. Pretože - a to je holý fakt - na Slovensku je dlhodobo veľký rozdiel medzi daňovým a odvodovým zaťažením rôznych druhov príjmov. Ak ste zamestnanec, spolu so svojim... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,50€
6,75€

Zákony 2022 I/B Účtovné zákony

, Poradca s.r.o. (2022)
Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Postupy účtovania, Účtovná závierka, Cestovné náhrady

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,70€
5,80€

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)

Michaela Vidová, Miroslava Brnová, Peter Horniaček, Poradca s.r.o. (2023)
Zákona o dani z príjmov, Zdaňovanie príjmov, daňové výdavky

Novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,50€
11,70€

Analýza účtovnej závierky

Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,80€
17,10€