🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Knihy o účtovníctve a daniach

Našli sme 2810 titulov

Zdanění osobních příjmů

Zdanění osobních příjmů

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,79€

Daňový sprievodca 2021

, Hospodárske noviny (2021)
s komentárom

Publikácia Daňový sprievodca 2021, ktorú vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2021. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020

Anna Cenigová, Ceniga (2020)
Devätnáste vydanie, doplnené a aktualizované

Už devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov „účtovnícka kuchárka“, či „biblia účtovníka“. Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
23,53€

Diár správneho účtovníka 2022

Diár, ktorý nemôže chýbať žiadnemu správnemu účtovníkovi. Diár obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 10. 12. 2021
17,99€
16,73€

Daňové zákony (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové, účtovné, mzdové zákony 2021 po novelách

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,84€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,10€

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,33€
24,06€

Zákony 2021 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2021)
Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2017)
Návody na vypracovanie Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej...

Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€

Príručka mzdovej účtovníčky (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
príklady z praxe, vyplnené vzory zmlúv, tlačív a formulárov

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 3. 2021, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,49€

Jednoduché účtovníctvo 2020

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Postupy účtovania, ZDP, DPH - po novele

Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša <b>všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ</b>, vrátane <b>peňažného denníku, účtovnej závierky a spôsobu akým sa vedú a zostavujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,50€
8,84€

Finančné účtovníctvo verejného sektora

Finančné účtovníctvo verejného sektora

Špecifikum účtovníctva subjektov verejného sektora vyplýva už zo samotných dôvodov ich existencie a cieľov, pre ktoré boli tieto subjekty zriadené... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,60€

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom

, Poradca s.r.o. (2021)
Zákon o dani z príjmov po novelách k 1. 1. 2021

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,60€
8,93€

Daňový sprievodca 2020

, Hospodárske noviny (2020)
s komentárom

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Účtovné súvzťažnosti

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,82€
36,10€

Účtovné súvzťažnosti 2020

, Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,50€
18,14€

Odvody poistného od 1.1.2021

, Poradca s.r.o. (2021)
Zamestnanci, DOPČ študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, právnické osoby

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Účtová závierka v JÚ a PÚ

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2021)
Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,49€

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Jana Acsová, Wolters Kluwer (2020)
Komentár

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ? Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€

Daňové priznania 2020 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€