💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Teológia

Našli sme 548 titulov

Eucharistické zázraky vo svete

Počnúc Talianskom prejdeme celý svet, aby sme spoznali tajomné znamenia, ktorými chcel Ježiš potvrdiť svoju skutočnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
9,48€

Ježiš Nazaretský (Prológ - tretí diel)

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Dobrá kniha (2013)
Ježišovo detstvo Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III predstavuje prológ k predošlým dielam...

Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III predstavuje prológ k predošlým dielam Ježiš Nazaretský I a II. Zaoberá sa v ňom udalosťami, ktoré predchádzali verejnému účinkovaniu Ježiša Krista. Jednotlivé kapitoly sú venované otázke... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,90€
6,42€

Malý kompas viery

Max Kašparů, Lúč (2017)
2. vydanie

Kniha je určená každému, kto hľadá niečo viac, ako už má a poz­ná. Hľadá odpovede, ktoré zatiaľ nenašiel, hľadá iný zmysel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Dynamický prvek v církvi

Dynamický prvek v církvi

Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,40€

Viera a život

Viera a život

Jozef Šuppa, Dobrá kniha (2019)
Manželstvo, rodina, láska

Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a život, prinášajú do nášho prostredia obnovenú teológiu manželstva a rodiny. Sviatosť manželstva – to nie je iba samotný sobáš, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,70€

Genezis

Peter Dubovský, , Dobrá kniha (2008)
Publikácia spĺňajúca vysoké odborné kritériá je svojou štruktúrou rozčlenená na päť častí. Úvod každej kapitoly tvorí nový...

Publikácia spĺňajúca vysoké odborné kritériá je svojou štruktúrou rozčlenená na päť častí. Úvod každej kapitoly tvorí nový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€
23,25€

Úvod do husovských dilemat

Kniha vychází u příležitosti 650. výročí od narození velkého českého reformátora. Základy, na nichž je tato nová pomyslná stavba zbudována, se nacházejí v předchozím zpracování z roku 2015 (Husovská dilemata... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
17,98€

Úvod do scholastické teologie

Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby. Setkání s ní se tak nevyhne nikdo, kdo se zabývá duchovním světem středověku a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
19,11€

Homílie na nedele a sviatky cyklus B

Marcel Babál vo svoje rozlúčkovej reči na jeho pohrebe zhrnul jeho odkaz: „Pavol Horský bol veľduch. Ale aký bol duchovne všestranne bohatý, taký bol skromný. Bol charizmatickou osobnosťou. Jeho prítomnosť, pohľad a logická reč ovládali človeka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,50€
5,53€

Přátelství v Augustinových Vyznáních

Přátelství patřilo od starověku do oblasti filosofického uvažování. Bylo nejen námětem, ale i prostředím filosofických rozhovorů. Na oba tyto aspekty navázal a ve svých raných dílech je rozvinul jeden z nějvýznamnější myslitelů křesťanského... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 14. 12. 2020
7,99€
6,79€

Vyznania

sv. Augustín, Lúč (1997)
Dielo antického kresťanského filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi (354-430), ktoré inšpiruje kresťanské myslenie všetkých...

Dielo antického kresťanského filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi (354-430), ktoré inšpiruje kresťanské myslenie všetkých generácií od čias svojho vzniku až dodnes. V slovenskom preklade katolíckeho kňaza Jána Kováča... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Liturgická spiritualita

Liturgická spiritualita

Edice: Teologická knižnica - Dobrá kniha - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 136 str. - ISBN: 978-80-7141-341-7 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
0,96€

Hledáš-li Boha v lásce... Čtyři teologické studie o Josefu Šafaříkovi

Myšlení Josefa Šafaříka, který vždy očekával více od jednotlivce než od společnosti a varoval před intelektuálním a etickým konformismem, je prodchnuto hlubokým humanismem. K jeho zájmu o osobnosti, jako byl Sókratés, Ježíš... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Keď viera myslí

Keď viera myslí

Viera túži rozmýšľať a keď myslí, kladie otázky, ktoré sa rodia z vôle a túžby poznať ešte viac to, v čo verí. Viera, ktorá myslí, sa však nepýta len na svoj obsah, ale aj na problémy spoločnosti a na aktuálne udalosti. Cieľom knihy je, aby sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,33€

Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

Ivan Kútny, Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica (2016)
Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia

V kontexte vyjadrení Gaudium et spes nachádzame popri rozlíšení kategoriálneho aspektu svedomia od fundamentálneho aspektu svedomia, ktorý je špecifikovaný transcendentnou dimenziou človeka, aj odlíšiteľnosť svedomia človeka od kresťanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,80€
5,39€

Počátky pastorální teologie v českých zemích

Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,35€
8,70€

Homília ako žáner a text

Monografia Homília ako žáner a text prináša pomerne komplexný obraz o úrovni homílií na Slovensku v súčasnosti, ako aj o kvantitatívnej a kvalitatívnej hodnote náboženskej komunikácie. Okrem primárne sledovaných jazykovo-štylistických, textologických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,95€
4,60€

Pastorální teologie pro laiky

Aleš Opatrný, Pavel Mervart (2017)
Čím více se v katolické církvi doceňuje význam obdarování, která každý křesťan dostává, tím více je také třeba mluvit o...

Čím více se v katolické církvi doceňuje význam obdarování, která každý křesťan dostává, tím více je také třeba mluvit o úkolech, které z toho v oblasti pastorace plynou. Nejde zdaleka jen o opakovaně konstatovaný nedostatek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,35€
8,70€

Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala

Jan Hojda, Vydavatelství IN (2014)
Teologicko-antropologická studie

Publikace představuje pokus o teologicko-antropologicky orientovanou interpretaci románu Karla Čapka Hordubal. Jejím hlavním úkolem je naslouchat románem kladené otázce po člověku, nechat ji zaznívat v různých podobách a rozumět... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,65€
4,32€

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku. Rámována je Schillerovou básní Řečtí bohové a může být vnímána jako představení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€