Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

OIKOYMENH

Našli sme 443 titulov

Prótagoras (Platón) [CZ]

Platón, OIKOYMENH (2015)
V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se...

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným řečníkem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,96€
6,47€

Kritika soudnosti (Immanuel Kant) [CZ]

Immanuel Kant, OIKOYMENH (2015)
Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost...

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež i...i kritériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle obecných filosofických kategorií, které Kant no Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,11€
16,84€

Mezní situace (Karl Jaspers) [CZ]

Karl Jaspers, OIKOYMENH (2016)
Text, v němž je z celého Jaspersova díla vůbec nejobšírněji vyložena jeho koncepce tzv. „mezních situací“. Jaspers zde...

Text, v němž je z celého Jaspersova díla vůbec nejobšírněji vyložena jeho koncepce tzv. „mezních situací“. Jaspers zde nejenom objasňuje specifičnost mezních situací obecně a jejich význam pro stávání se existencí, ale především postupně analyzuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,55€
5,16€

Filosofie v období středověku

Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,64€
25,71€

Meditace o první filosofii (René Descartes) [CZ]

René Descartes, OIKOYMENH (2015)
Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné...

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. Přeložili P. Glombíček a T. Marvan... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,37€
7,78€

Timaios, Kritias

Platón, OIKOYMENH (2008)

Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,96€
6,47€

O zákonech

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,01€
13,03€

Kratylos

Platón, OIKOYMENH (2017)

Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,37€
7,78€

Spinoza. Praktická filosofie (Gilles Deleuze) [CZ]

Gilles Deleuze, OIKOYMENH (2016)
Rozborem Spinozových základních myšlenek Deleuze ukazuje, že filosofie není abstrakcí odtrženou od každodenního světa, ale...

Rozborem Spinozových základních myšlenek Deleuze ukazuje, že filosofie není abstrakcí odtrženou od každodenního světa, ale že je sama o sobě vždy už praxí a způsobem života. V případě Spinozovy Etiky si filosofie klade především ty Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,90€
7,35€

Faidros (Platón) [CZ]

Platón, OIKOYMENH (2015)
Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.

Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,96€
6,47€

PÉČE O DUŠI II. [CZ]

Jan Patočka, OIKOYMENH (2002)
Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa,...

Soubor statí k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,32€
20,76€

Sofistés (Platón)

Platón, OIKOYMENH (2009)

Významný logický dialog vymezuje pojem sofisty. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,73€
6,26€

Novověká filosofie I. (Wolfgang Röd) [CZ]

Wolfgang Röd, OIKOYMENH (2001)
Osmý svazek dějiny filosofie zahrnuje filosofy od Francise Bacona po Spinozu (Galileo Galilei, René Descartes, Blaise...

Osmý svazek dějiny filosofie zahrnuje filosofy od Francise Bacona po Spinozu (Galileo Galilei, René Descartes, Blaise... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,65€
18,27€

Německá klasická filosofie II (A Arndt) [CZ]

Walter Jaeschke, Aaron Arndt, OIKOYMENH (2015)
Sv. 10/2 s podnázvem Od Fichta po Hegela od autorů Jaeschkeho a Arndta pojednává o filosoficky plodném období, v němž se...

Sv. 10/2 s podnázvem Od Fichta po Hegela od autorů Jaeschkeho a Arndta pojednává o filosoficky plodném období, v němž se myslitelé jako Fichte, Schelling a Hegel vyrovnávají s Kantovou filosofií. Autoři se nevěnují jen ústředním postavám německého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
21,06€
19,59€

Parmenidés (Platón) [CZ]

Platón, OIKOYMENH (2010)
Dialog předkládá sebekritiku Platónova pojetí idejí.

Dialog předkládá sebekritiku Platónova pojetí idejí. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,96€
6,47€

Tractatus logico-philosophicus

Kniha je napsána formou krátkých, přehledně číslovaných odstavců a vyznačuje se krajní stručností a elegancí. Po svém vydání ovlivnila nejprve hnutí logického pozitivismu a posléze řadu filosofů, nejen analytických. Na prvním místě ovšem ovlivnila... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,96€
6,47€

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I (John Stuart Mill) [CZ]

John Stuart Mill, OIKOYMENH (2016)
První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu...

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,89€
14,78€

Legendy o poustevnících

Biografie tří poustevníků (Vita Malchi monachi captivi, Vita Hilarionis, Vita Pauli primi eremitae), jejichž autorem je sv. Jeroným, tvůrce latinského překladu bible a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,61€
10,80€

Politická náboženství (Eric Voegelin) [CZ]

Eric Voegelin, OIKOYMENH (2015)
Krátký spis z r. 1938 představuje jedno z nejdůležitějších Voegelinových děl. Ukazuje strukturální podobu ideologických...

Krátký spis z r. 1938 představuje jedno z nejdůležitějších Voegelinových děl. Ukazuje strukturální podobu ideologických masových hnutí (fašismu, nacismu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,49€
6,04€

O hudbě (Pseudo-Plútarchos) [CZ]

Pseudo-Plútarchos, OIKOYMENH (2016)
Spis neznámého autora, dochovaný v korpusu děl Plútarchových, představuje jeden z hlavních zdrojů informací o antické hudbě....

Spis neznámého autora, dochovaný v korpusu děl Plútarchových, představuje jeden z hlavních zdrojů informací o antické hudbě. Kromě dějin hudby u Řeků jsou v něm nastoleny i širší otázky důležitosti hudební výchovy a vzdělání v Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,83€
15,65€