🎂 Už len dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

OIKOYMENH

Našli sme 528 titulov

Mimo dobro a zlo

Friedrich Nietzsche, OIKOYMENH (2021)
Předehra k filosofii budoucnosti

Německý originál knihy Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti (Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft) byl poprvé publikován v Lipsku roku 1886 autorovým vlastním nákladem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,36€
15,21€

Židovská modlitba

Carmine Di Sante, OIKOYMENH (2019)
K počátkům křesťanské liturgie

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,16€
10,38€

Egypt - theologie a zbožnost ranné civilizace

Jan Assmann, OIKOYMENH (2003)
Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského...

Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského pojetí zbožnosti. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,22€
17,87€

Platónův dialog Ión

Aleš Havlíček, Jakub Jinek, OIKOYMENH (2014)
Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Ión se zaměřuje především na vztah filosofie a řečnictví v klasickém Řecku.

Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Ión se zaměřuje především na vztah filosofie a řečnictví v klasickém Řecku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,19€
10,41€

O násilí

Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,76€
5,36€

Otevřená společnost a její nepřátelé I

Karl R. Popper, OIKOYMENH (2011)
Opravené vydání autorova základního filosofického díla. První svazek obsahuje kritiku Platóna, druhý kritiku Hegela a Marxe....

Otevřená společnost a její nepřátelé je jeden z nejdůležitějších spisů moderní politické filosofie, v němž Popper rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,61€
19,17€

Bytí a čas

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,17€
25,27€

Genealogie morálky

olemický spis Genealogie morálky (1887) patří k Nietzschovým pozdním pracím. Výjimečně v něm opouští aforistickou formu a píše jej v červenci roku 1887 během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo. Už v předchozí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,66€
10,84€

Leviathan

Thomas Hobbes, OIKOYMENH (2010)
Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na...

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,91€
25,03€

Dialektika osvícenství

Theodore W. Adorno, Max Horkheimer, OIKOYMENH (2009)
Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s...

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,42€
14,34€

Zlomky

Antická svědectví o megarské dialektické škole, která v oblasti teorie poznání, logiky a jazykové filosofie významně ovlivnila hellénistickou filosofii, zvl. filosofii stoickou. Vydání zahrnuje některé nově identifikované zlomky, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,71€
17,40€

Jednání a situace

Práce si klade za cíl porozumět tomu, co znamená jednat. Navazuje na filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. V první části autor zkoumá možnosti fenomenologické analýzy úmyslu jakožto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,19€
10,41€

Pojednání o nesmrtelnosti duše

Traktát, v němž padovský renesanční aristotelik zkoumá různé možnosti řešení otázky po nesmrtelnosti lidské duše. Pomponazzi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,42€
14,34€

De monstruosis hominibus

Iohannes Aquensis, OIKOYMENH (2012)
Sv. VIII: Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)....

Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,71€
17,40€

Náhlost

Ladislav Benyovszky, OIKOYMENH (2005)
Myšlení bytí z času

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,76€
14,02€

Platonismus a idealismus

Wernwr Beierwaltes, OIKOYMENH (1996)
Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve...

Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,60€
8,00€

Korespondence

Polemická korespondence mezi německým polyhistorem G. W. Leibnizem a anglickým teologem, fyzikem a Newtonovým žákem S. Clarkem, která se rozvinula ve druhém desetiletí 18. století, patří k vůbec nejznámějším a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,24€
16,96€

Češi II

Češi II

Jan Patočka, OIKOYMENH (2007)
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž...

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,91€

Korespondence s komeniology I.

Jan Patočka, OIKOYMENH (2011)
V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM....

V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,93€
23,18€

Filosofie Augustinova mládí

Filosofie Augustinova mládí

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (2016)
Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon...

Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon od novoplatonských myšlenek pod vlivem křesťanství. Tento pohyb je představen na třech tématech nestejné šíře: na Augustinově... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,46€