Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva OIKOYMENH

Našli sme 512 titulov

Politika II.

Jedna z nejdůležitějších knih evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,29€
11,50€

Viditelné a neviditelné

Maurice Merleau-Ponty, OIKOYMENH (2004)
Petrarkův fingovaný dialog De secreto conflictu curarum mearum, zkráceně Secretum, patří mezi jeho nejvýznamnější latinské...

Kniha jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století a významného představitele současné ontologie a fenomenologie. Druhé, opravené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,14€
14,00€

Bytí a nicota

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v tomto rámci vykládá lidskou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,59€
27,00€

Dialektika osvícenství

Max Horkheimer, Theodore W. Adorno, OIKOYMENH (2009)
Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s...

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,24€
11,70€

Platonismus a idealismus

Wernwr Beierwaltes, OIKOYMENH (1996)
Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve...

Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,40€
6,30€

Povoláním filosof

Povoláním filosof

F.X. Putallaz, Ruedi Imbach, OIKOYMENH (2005)
Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.

Dva prvořadí medievalisté v této krátké knížce z roku 1997 shrnují všechny dostupné poznatky o jedné z nekontroverznějších postav středověkého myšlení a nabízejí zcela novou hodnotící perspektivu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,91€

Mýtus a epos II

Georges Dumézil, OIKOYMENH (2005)
Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů...

Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,14€
21,00€

Náhlost

Ladislav Benyovszky, OIKOYMENH (2005)
Myšlení bytí z času

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,24€
14,62€

Filosofie a víra

Ladislav Hejdánek, OIKOYMENH (2000)
Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,80€
7,00€

Když se práva berou vážně

Dnes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,89€
29,60€

Filosofie a náboženství

F. W. J. Schelling (1775 - 1854) rozpracoval systém filosofie identity, jejž poprvé publikoval roku 1801. V následujících textech se jeho myšlenky vyvíjejí a narážejí na limity negativní filosofie. Schelling se snaží tyto problémy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,10€
4,80€

Předsókratovští filosofové

Základní monografie o předsókratovské filosofii seznamující s posledním stavem bádání. Kniha obsahuje rozsáhlý výbor... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,64€
27,10€

Problém dějinného vědomí

Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým a Diltheyovým dílem. Zvláštní důraz klade na Heideggerovu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,14€
5,70€

Listy, O mystické theologii

Řecko-české vydání dvou spisů Dionysia Areopagity, neznámého autora z 5.–6. stol., jehož výklad křesťanské theologie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,29€
9,00€

Pojednání o nesmrtelnosti duše

Traktát, v němž padovský renesanční aristotelik zkoumá různé možnosti řešení otázky po nesmrtelnosti lidské duše. Pomponazzi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,04€
12,50€

Ironie

Vladimir Jankélévitch, OIKOYMENH (2014)
V knize l'Ironie najdeme většinu pro Jankélévitche typických témat. Ironii vyčerpávajícím způsobem popisuje s pomocí...

V knize Ironie najdeme většinu pro Jankélévitche typických témat. Ironii vyčerpávajícím způsobem popisuje s pomocí nesčetných příkladů jako stav či typ morálního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,89€
8,30€

Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

Miroslav Hanke, OIKOYMENH (2016)
Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum...

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,54€
8,30€

Klára neboli O souvislosti přírody s duchovním světem

Klára neboli O souvislosti přírody s duchovním světem

Jakkoli by nám prospělo, kdybychom své myšlenky sdělili též přístupnější formou, chceme dát přednost formě přísnější a tímto pojednáním pokud možno podat příklad metody, která se od dosavadní odlišuje tím, že je skutečně neoddělitelná od obsahu – říká... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,69€

Latina je mrtvá - ať žije latina

Wilfried Stroh, OIKOYMENH (2016)
Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let....

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
19,21€
16,33€

Eseje o politické filosofii I

První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,14€
13,00€