💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

OIKOYMENH

Našli sme 506 titulov

Bída historicismu

Kritická studie zabývající se problémem dějin a jejich smyslu. Druhé opravené vydání. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,72€
9,97€

Lidské, příliš lidské

Nové opravené vydání obou dílů v jednom svazku. Kniha Lidské, příliš lidské, kterou Friedrich Nietzsche při závěrečném... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,17€
25,27€

Z Homérova světa a díla

Kniha je souborem statí, pojednání a přednášek vydaných při různých příležitostech od poloviny třicátých, ale hlavně během čtyřicátých let, poslední příspěvky jsou z konce let padesátých. O jejím významu svědčí už jen ta Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,94€
19,50€

Platónův dialog Ión

Aleš Havlíček, Jakub Jinek, OIKOYMENH (2014)
Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Ión se zaměřuje především na vztah filosofie a řečnictví v klasickém Řecku.

Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Ión se zaměřuje především na vztah filosofie a řečnictví v klasickém Řecku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,19€
10,41€

Leviathan

Thomas Hobbes, OIKOYMENH (2010)
Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na...

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,91€
25,03€

Dialektika osvícenství

Theodore W. Adorno, Max Horkheimer, OIKOYMENH (2009)
Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s...

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,42€
14,34€

O duchu zákonů I.

Charles Montesquieu, OIKOYMENH (2010)
Nový překlad jednoho z nejdůležitějších děl politické filosofie dobyosvícenství vychází ze současného stavu bádání o...

Nový překlad jednoho z nejdůležitějších děl politické filosofie dobyosvícenství vychází ze současného stavu bádání o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,61€
19,17€

O násilí

Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,76€
5,36€

Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

Miroslav Hanke, OIKOYMENH (2016)
Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum...

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,72€
9,97€

Pojednání o nesmrtelnosti duše

Traktát, v němž padovský renesanční aristotelik zkoumá různé možnosti řešení otázky po nesmrtelnosti lidské duše. Pomponazzi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,42€
14,34€

Etymologie XIII-XV

Isidor ze Sevilly, OIKOYMENH (2001)
Etymologiae XIII-XV

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Obsah tohoto svazku představuje v rámci impozantního Isidorova díla určitý... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,36€
15,21€

Jednání a situace

Práce si klade za cíl porozumět tomu, co znamená jednat. Navazuje na filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. V první části autor zkoumá možnosti fenomenologické analýzy úmyslu jakožto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,19€
10,41€

Platonismus a idealismus

Wernwr Beierwaltes, OIKOYMENH (1996)
Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve...

Kniha sleduje některá stěžejní témata a formy novoplatonského myšlení, jež se v proměněném kontextu znovu objevují ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,60€
8,00€

Náhlost / Myšlení bytí z času

Ladislav Benyovszky, OIKOYMENH (2005)
Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality...

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,42€
14,34€

Náhlost

Ladislav Benyovszky, OIKOYMENH (2005)
Myšlení bytí z času

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,96€
16,70€

Mýtus a epos II

Georges Dumézil, OIKOYMENH (2005)
Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů...

Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,76€
22,10€

Korespondence s komeniology I.

Jan Patočka, OIKOYMENH (2011)
V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM....

V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,93€
23,18€

De monstruosis hominibus

Iohannes Aquensis, OIKOYMENH (2012)
Sv. VIII: Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)....

Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,71€
17,40€

Hestia a Hérmes

Jean-Pierre Vernant, OIKOYMENH (2004)
Soubor statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný...

Soubo statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný obraz řeckého myšlení a mentality. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,66€
10,84€

Češi II

Jan Patočka, OIKOYMENH (2007)
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž...

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,91€
16,66€