📚 Knižná akcia každý mesiac

OIKOYMENH

Našli sme 489 titulov

Krása

Setkání s krásou je podle Scrutona kontinuální: vnímavost pro krásu prostřeného stolu není bytostně odlišná od kontemplace umění nebo přírody. Krása jako universální hodnota založená v racionální přirozenosti je předmětem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,96€
11,66€

Filosofie 19. a 20. století I.

Pierfrancesco Basile, OIKOYMENH (2023)
Pragmatismus a analytická filosofie

Svazek nabízí uvedení a zároveň kritické zhodnocení dvou nejživějších filosofických směrů 20. století, především v jeho první polovině: analytické filosofie a amerického pragmatismu.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,38€
21,07€

Viditelné a neviditelné

Maurice Merleau-Ponty, OIKOYMENH (2004)
Petrarkův fingovaný dialog De secreto conflictu curarum mearum, zkráceně Secretum, patří mezi jeho nejvýznamnější latinské...

Kniha jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století a významného představitele současné ontologie a fenomenologie. Druhé, opravené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,36€
14,72€

Politika II.

Jedna z nejdůležitějších knih evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,07€
11,76€

Bytí a čas

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
27,17€
24,45€

Otevřená společnost a její nepřátelé I

Karl R. Popper, OIKOYMENH (2011)
Opravené vydání autorova základního filosofického díla. První svazek obsahuje kritiku Platóna, druhý kritiku Hegela a Marxe....

Otevřená společnost a její nepřátelé je jeden z nejdůležitějších spisů moderní politické filosofie, v němž Popper rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,61€
18,55€

Leviathan

Thomas Hobbes, OIKOYMENH (2010)
Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na...

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,91€
24,22€

Povoláním filosof

Povoláním filosof

F.X. Putallaz, Ruedi Imbach, OIKOYMENH (2005)
Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.

Dva prvořadí medievalisté v této krátké knížce z roku 1997 shrnují všechny dostupné poznatky o jedné z nekontroverznějších postav středověkého myšlení a nabízejí zcela novou hodnotící perspektivu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,91€

Klára neboli O souvislosti přírody s duchovním světem

Jakkoli by nám prospělo, kdybychom své myšlenky sdělili též přístupnější formou, chceme dát přednost formě přísnější a tímto pojednáním pokud možno podat příklad metody, která se od dosavadní odlišuje tím, že je skutečně neoddělitelná od obsahu – říká... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,43€
6,91€

Češi I

Jan Patočka, OIKOYMENH (2010)
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do...

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,78€
24,10€

Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

Miroslav Hanke, OIKOYMENH (2016)
Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum...

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,72€
9,65€

Co s Carlem Schmittem?

Jean-François Kervégan, OIKOYMENH (2015)
Od smrti Carla Schmitta v roce 1985 se rozeběhla vlna zájmu o jeho dílo: jeho texty vycházejí v nových edicích i překladech,...

Od smrti Carla Schmitta v roce 1985 se rozeběhla vlna zájmu o jeho dílo: jeho texty vycházejí v nových edicích i překladech, vrší se komentáře a interpretace. Schmitt je – řečeno slovy, která ještě nedávno působila jako provokace – nejmladším klasikem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,96€
8,06€

Spát, běžet a rozumět

Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,96€
6,26€

Předsókratovští filosofové

Základní monografie o předsókratovské filosofii seznamující s posledním stavem bádání. Kniha obsahuje rozsáhlý výbor... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,46€
27,41€

Eseje o politické filosofii I

První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,36€
14,72€

Meditace o první filosofii

René Descartes, OIKOYMENH (2015)
Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné...

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. Přeložili P. Glombíček a T. Marvan... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,37€
7,53€

De monstruosis hominibus

Iohannes Aquensis, OIKOYMENH (2012)
Sv. VIII: Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)....

Vocabularius dictus Lactifer je latinský slovník a jeden z prvních bohemikálních tisků (vytištěn v Plzni r. 1511)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,46€
4,01€

Hestia a Hérmes

Jean-Pierre Vernant, OIKOYMENH (2004)
Soubor statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný...

Soubo statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný obraz řeckého myšlení a mentality. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,66€
10,49€

Korespondence s komeniology I.

Jan Patočka, OIKOYMENH (2011)
V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM....

V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
24,93€
22,44€

Zápisky introspektora

Kniha je pokusem o netradiční pohled na lidské prožívání v per-spektivě „první osoby“. Je navržena specifická metoda, zvaná „introspekce plus“, při níž nedochází k separaci mezi subjektem introspekce a výzkumníkem, jak je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,96€
6,26€