👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Krystal OP

Našli sme 115 titulov

Putování se svatým Dominikem

Osm století nás odděluje od svatého Dominika, avšak jeho lidskost, jeho citlivost, jeho dynamismus se nás dotýkají. Když ho lépe poznáme, více si ho zamilujeme, jako ho milovali jeho sestry a bratři v řádu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,64€
4,68€

O rovnosti lidí

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. S tímto zdánlivě prostým a samozřejmým faktem člověk neustále zápasí. Co je to rovnost? Jak ji uchopit? A jak jí dosáhnout? Mylné představy o rovnosti lidí a násilné snahy o její... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,37€

Filosofie 7. - Předpoklady nerelativizované etiky

Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,86€
8,24€

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

David Svoboda, Krystal OP (2012)
Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají...

Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,79€
13,75€

Promluvy o modlitbě

Charles Journet, Krystal OP (2015)
Kniha Promluvy o modlitbě nám přináší jedny z nejkrásnějších duchovních cvičení, která kázal kardinál Journet. Jejich...

Kniha Promluvy o modlitbě nám přináší jedny z nejkrásnějších duchovních cvičení, která kázal kardinál Journet. Jejich hlubokou inspiraci vyjadřuje podtitul: Modlitba s Ježíšem. Půvab těchto stránek se promítá především do jejich výrazu: ihned si... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,43€

Moc zla

Bernard Bro, Krystal OP (2014)
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti....

Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,43€

Oremus

Radek Tichý, Krystal OP (2017)
Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena...

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,58€
9,84€

O víře. O naději. O lásce

Má dnes ještě smysl hovořit o víře, o naději, o lásce? Lze ještě pod nánosy nejrůznějších karikatur, banalit a klišé najít pravý význam těchto slov? Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, nás postupně dovádí k poznání, že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Filosofie 5. - Problém duše

Pátý svazek klasické řady filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,23€
5,79€

Rizika víry

Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) Jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu se stal vedoucí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,65€
8,04€

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

Štěpán Martin Filip, Tomáš Machula, Krystal OP (2011)
V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie....

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,15€
10,37€

Filosofie 3. - Návrat k esenci

Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,44€
5,99€

Metafyzika vztahů

David Svoboda, Krystal OP (2018)
Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Vztah je jedním ze základních filosofických pojmů. O všech věcech totiž můžeme uvažovat nejenom tak, jak se vyskytují samy o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,46€
11,59€

Kázání na dobu postní a velikonoční

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Idea univerzity

John Henry Newman, Krystal OP (2014)
Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze...

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,56€
13,54€

Dialog

Čtvrté vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,74€
18,36€

O stvoření v šesti dnech v Teologické sumě

Tomášův traktát o hexaemeronu (STh I, q. 65–74), tedy o šesti dnech stvoření, jak jsou popsány na začátku Bible, představuje jakési teologické rozvinutí kratšího a spíše filosoficky laděného traktátu o stvoření obecně, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,52€
6,99€

Trojice

Gilles Emery, Krystal OP (2020)
Úvod do katolického učení o trojjediném Bohu

Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby čtenář tuto kulturu mohl nejen ocenit, ale také do ní vstoupit. Není pouhým historickým či systematickým úvodem, ale spíše modelem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,28€
10,49€

O eucharistii v Teologické sumě

Traktát o svátosti eucharistie je posledním úplným traktátem Teologické sumy (STh III, q. 73–83). Tomáš ho s velkou pravděpodobností sepisoval na podzim roku 1273, krátce předtím než se po hluboké duchovní zkušenosti, jíž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Chvála těla

Tomasz Kwiecień, Krystal OP (2018)
Tělesný rozměr liturgie

Knížka mluví o vnějším rozměru liturgie, o významu nejprostších gest, o úctě k minulosti, o tom, že Bůh si vyvolil to... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,87€
9,18€