Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Tomáš Akvinský

Našli sme 26 titulov

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,11€
5,68€

Otázky o svědomí (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení...

Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení lidského jednání, a proto se zabývá především otázkou svědomí. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,05€
10,28€

O Boží moci II (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2017)
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují...

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,21€
18,80€

O Boží moci I (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují...

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Kompendium teologie (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2011)
Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou...

Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou Suma teologická, Suma proti pohanům nebo Komentář k Sentencím, nepostupuje Tomáš v Kompendiu v tématickém sledu daném Sentencemi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,11€
13,12€

Otázky o ctnostech II (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale...

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše).. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,93€
14,81€

O separovaných substancích (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první...

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€
10,49€

O svátostech obecně v Teologické sumě

Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. I ve stavu před... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

O blaženosti v Teologické sumě (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2016)
Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání,...

Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€
6,99€

Otázky o ctnostech I (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2013)
Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru...

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

O Trojici v Teologické sumě

Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,80€
17,48€

Otázky o ctnostech III (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2014)
Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá...

Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,58€
6,12€

O andělech (II) (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost,...

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,11€
5,68€

O Boží moci III

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo sv. Tomáše. Poslední díl překladu De potentia přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problematikou bytí a zázraků. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,74€

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,11€
5,68€

O prozřetelnosti a předurčení

Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,68€
19,23€

Rozprava s řeckými teology (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada...

Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,10€
6,60€

O andělech (I) (Tomáš Akvinský) [CZ]

O andělech (I) (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost,...

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

Výklad Vyznání víry a Desatera (Tomáš Akvinský) [CZ]

Výklad Vyznání víry a Desatera (Tomáš Akvinský) [CZ]

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2011)
Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického...

T ato dvě opuscula patří mezi T omášova kázání. Díky nim si můžeme představit T omáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazyk a styl těchto kázání... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,81€

Výklad - Apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána, Desatora Božích prikázaní

Výklad - Apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána, Desatora Božích prikázaní

Hoci je toto dielo s niektorými prírodovednými názormi, odvážnymi etymológiami a sebavedomým prístupom k nekresťanským kultúram typicky stredoveké, obsahuje hodnoty a myšlienky, ktoré prekračujú storočia a podnes neboli prekonané. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€