🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Tomáš Akvinský

Našli sme 30 titulov

O stvoření v šesti dnech v Teologické sumě

Tomášův traktát o hexaemeronu (STh I, q. 65–74), tedy o šesti dnech stvoření, jak jsou popsány na začátku Bible, představuje jakési teologické rozvinutí kratšího a spíše filosoficky laděného traktátu o stvoření obecně, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,52€
6,99€

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2016)
V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být...

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,93€
12,02€

O separovaných substancích

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první...

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€
10,49€

Otázky o ctnostech III

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2014)
Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá...

Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,58€
6,12€

O Trojici v Teologické sumě

Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€
17,48€

Otázky o ctnostech I

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2013)
Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru...

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,63€
12,68€

O blaženosti v Teologické sumě

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2016)
Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání,...

Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,52€
6,99€

O životě činném a kontemplativním v Teologické sumě

Traktát o činném a kontemplativním životě (STh II-II, q. 179–182) je zařazen téměř na samém konci druhého dílu druhé části Teologické sumy, předchází závěrečnému pojednání o řeholnících (q. 183–189)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,37€

Otázky o ctnostech II

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale...

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše).. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,93€
14,81€

Komentář k Etice Nikomachově

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2014)
Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha...

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,83€
11,00€

O Boží moci II

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2017)
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují...

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,21€
18,80€

Rozprava s řeckými teology

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada...

Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,10€
6,60€

O prozřetelnosti a předurčení

Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,68€
19,23€

O andělech (II)

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost,...

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,11€
5,68€

O svátostech obecně v Teologické sumě

Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. I ve stavu před... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

O víře v Teologické sumě

Naše jednání, má-li být etické, musí být primárně řízeno intelektem, a to jak na rovině přirozené, tak na rovině nadpřirozené, kde je rozum osvícen vírou. V traktátu o víře (STh II-II, q. 1–16) se Tomáš tedy nejprve ptá po definici víry, zkoumá její... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
12,24€

O Boží moci III

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo sv. Tomáše. Poslední díl překladu De potentia přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problematikou bytí a zázraků. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,74€

O naději

Traktát o naději (STh II-II, q. 17–22) se nachází na začátku Secunda secundae mezi traktátem o víře a traktátem o lásce. Tomáš v něm nejprve probírá podstatu ctnosti naděje a její vztah k ostatním teologickým ctnostem.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,11€
5,68€

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,11€
5,68€

O andělech (I)

O andělech (I)

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost,...

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€