❄️Aktuálne knižné zľavy

Tomáš Akvinský

Našli sme 31 titulov

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,11€
5,68€

O důvodech víry

O důvodech víry

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,41€

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,11€
5,68€

Otázky o duši

Otázky o duši

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Otázky o duši se týkají především vztahu těla a duše, podobnosti člověka a andělů a možností poznání separované duše.

Otázky o duši se týkají především vztahu těla a duše, podobnosti člověka a andělů a možností poznání separované duše. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,02€

O Boží moci I

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2015)
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují...

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,63€
12,68€

Kompendium teologie

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2011)
Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou...

Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou Suma teologická, Suma proti pohanům nebo Komentář k Sentencím, nepostupuje Tomáš v Kompendiu v tématickém sledu daném Sentencemi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,11€
13,12€

Rozdělení a metody vědy

Rozdělení a metody vědy

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2004)
Komentář k Boethiovu spisu „De Trinitate“, Q.5-6

Komentář svátého Tomáše Akvinského k Boethiovu spisu De Trinitate se zabývá epistemologickými otázkami. Nejprve je to problematika teologického poznání a dále teorie a metodologie vědy. V této knize najde čtenář překlad posledních dvou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Otázky o svědomí

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2010)
Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení...

Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení lidského jednání, a proto se zabývá především otázkou svědomí. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,05€
10,28€

O dobru

O dobru

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€

Výklad Vyznání víry a Desatera

Výklad Vyznání víry a Desatera

Tomáš Akvinský, Krystal OP (2011)
Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického...

T ato dvě opuscula patří mezi T omášova kázání. Díky nim si můžeme představit T omáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazyk a styl těchto kázání... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,81€

Výklad - Apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána, Desatora Božích prikázaní

Výklad - Apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána, Desatora Božích prikázaní

Hoci je toto dielo s niektorými prírodovednými názormi, odvážnymi etymológiami a sebavedomým prístupom k nekresťanským kultúram typicky stredoveké, obsahuje hodnoty a myšlienky, ktoré prekračujú storočia a podnes neboli prekonané. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€