🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.

Našli sme 54 titulov

Z môjho života

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Sali foto (2013)
Pútavé rozprávanie o vlastnom živote ústami muža, ktorý sa stal pápežom, od jeho detských čias až po pápežský stolec....

Pútavé rozprávanie o vlastnom živote ústami muža, ktorý sa stal pápežom, od jeho detských čias až po pápežský stolec. Spomienky, príhody, stretnutia z rokov 1927 až 1977, keď bol Ratzinger vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a Freisingu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,95€
2,00€

Ježiš Nazaretský (Prológ - tretí diel)

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Dobrá kniha (2013)
Ježišovo detstvo Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III predstavuje prológ k predošlým dielam...

Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III predstavuje prológ k predošlým dielam Ježiš Nazaretský I a II. Zaoberá sa v ňom udalosťami, ktoré predchádzali verejnému účinkovaniu Ježiša Krista. Jednotlivé kapitoly sú venované otázke... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,90€
6,42€

Porta fidei - Brána k víře

Porta fidei - Brána k víře

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2013)
Apoštolský list daný motu proprio k vyhlášení Roku víry

Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
0,56€

Poznanie pravdy

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Dobrá kniha (2017)
pápežské prednášky

O bohatstvo myslenia a múdrosť Benedikta XVI. neutícha záujem ani po tom, čo uvoľnil Petrov stolec svojmu nástupcovi. V... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
6,51€

Priznanie a vyznanie

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Lúč (2005)
Myšlienky Benedikta XVI.

Dielo Svätého Otca Benedikta XVI., doterajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery, si nemožno osvojiť za niekoľko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
3,65€
3,39€

Reč a slovo kríža

Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti (Jn 13,1). Boh miluje svoje stvorenie, miluje človeka. Miluje ho i v jeho páde a neponecháva ho na seba samého. On miluje až do krajnosti. Namáha sa so svojou láskou až do samého konca... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,90€
6,42€

Přednáška v Řezně a další projevy

„Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a sekulární racionalitou. Zdá se, že toto téma se zejména... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,12€
4,76€

Svedok koncilu

Svedok koncilu

Príhovor Benedikta XVI. na stretnutí s rímskymi kňazmi v Aule Pavla VI. 14. februára 2013. Iba niekoľko dní predtým, ako vo februári minulého roku Benedikt XVI. prenechal stolec svätého Petra svojmu nástupcovi, stretol sa poslednýkrát v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,00€

Velké postavy středovéké církve

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2011)
V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké...

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,28€
14,21€

Vrchol a pramen

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2009)
Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života...

Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“ (konstituce... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,23€
6,72€

Ježíš Nazaretský 2.

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Barrister & Principal (2011)
Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako "výraz svého osobního hledání Pánovy tváře",...

Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu, pokračuje v interpretaci evangelií, vedené snahou „porozumět postavě Ježíše... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,28€
14,21€

Evropa

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2005)
Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě. Zdá se však, že základní otázky...

Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě. Zdá se však, že základní otázky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,78€
6,31€

Dieťa Vám bude znamením...

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (2017)
Úryvky z pápežských homílií na Advent a Vianočné obdobie

Pastieri si navzájom hovoria: Pozrime sa, čo sa stalo. Grécky text tu doslova hovorí: Pozrime sa na to Slovo, ktoré sa tam... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Eschatologie

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Barrister & Principal (2017)
Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o...

Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,64€
11,76€

Služebníci radosti

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2013)
Meditace o kněžské spiritualitě

Kniha nabízí meditace, ve kterých autor povzbuzuje čtenáře k odvaze, aby se znovu a znovu setkávali s Kristem, aby neváhali a prosili ho, aby z nich učinil své apoštoly. Když je naší životní silou radostná zvěst evangelia, můžeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,65€
4,32€

Úvod do kresťanstva

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Dobrá kniha (2020)
Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery

Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel. Chcel, aby mu rozumeli aj ľudia, ktorí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Verbum Domini - Slovo Páně

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2011)
Posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve

Hlavní otázka exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini zní: Jak k nám Bůh dnes mluví skrze Písmo svaté? Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008.//První část textu se mj. zabývá výrokem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,00€
6,51€

O počátcích církve

O počátcích církve

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Karmelitánské nakladatelství (2008)
Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Bůh a svět

Bůh a svět

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Barrister & Principal (2005)
Jaká bude církev za pontifikátu nově zvoleného papeže Benedikta XVI.? I na tuto otázku může nabídnout odpověď kniha...

Jaká bude církev za pontifikátu nově zvoleného papeže Benedikta XVI.? I na tuto otázku může nabídnout odpověď kniha... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,34€

Eschatologie - Tod und ewiges Leben

Als sein am besten durchgearbeitetes Werk hat Kardinal Ratzinger seine Eschatologie bezeichnet, die hier in einer Neuausgabe der 6. erweiterten Auflage von 1990 vorgelegt wird... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,95€
23,20€