🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Katolícke biblické dielo

Našli sme 30 titulov

Skutky apoštolov, cesta Slova

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2016)
Do rúk čitateľov sa dostáva ďalšia zo série kníh talianského biblistu Massima Grilliho. Po teologickom komentári k Evanjeliu...

Do rúk čitateľov sa dostáva ďalšia zo série kníh talianského biblistu Massima Grilliho. Po teologickom komentári k Evanjeliu podľa Lukáša prichádza komentár k druhej knihe tohto biblického autora, a to ku Skutkom apoštolov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,00€
10,23€

Začať s Božím slovom

Ľubomír Majtán, Katolícke biblické dielo (2020)
Zamyslenia nad evanjeliami v Liturgickom roku B

Božie slovo je prítomné v liturgii. Denne ho čítame a počúvame v mnohých chrámoch sveta. V tejto publikácii chceme uvažovať nad Božím slovom, ktoré nám zaznieva počas svätých omší v nedele a slávnosti v Liturgickom roku B. Sú to kr? Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus C)

Anton Tyrol, Katolícke biblické dielo (2012)
Touto publikáciou Malého komentára k nedeľným čítaniam cyklu C sa séria jednotlivých zväzkov k všetkým cyklom stáva...

Touto publikáciou Malého komentára k nedeľným čítaniam cyklu C sa séria jednotlivých zväzkov k všetkým cyklom stáva kompletnou. Autor v nej skompletizoval a doplnil komentáre aj k tým textom, ktoré neboli vysielané v Rádiu Lumen v rámci Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,00€
5,58€

Pastoračný testament apoštola Pavla

Jozef Heriban, Katolícke biblické dielo (2008)
Najznámejší slovenský biblista, autor mnohých publikácií tu podáva rozbor Pavlovej reči k starším z Efezu, ktorým odovzdáva...

Najznámejší slovenský biblista, autor mnohých publikácií tu podáva rozbor Pavlovej reči k starším z Efezu, ktorým odovzdáva svoj pastoračný odkaz: o modlitbe, o službe ohlasovania evanjelia, o svätosti, o moci Slova, o službe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,00€
9,30€

Služba lektora

Anton Tyrol, Katolícke biblické dielo (2010)
Publikácia má slúžiť ako manuál pre druhý stupeň formácie lektorov.

Publikácia má slúžiť ako manuál pre druhý stupeň formácie lektorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,00€
9,30€

Oči všetkých sa upreli na neho

Dagmar Kráľová, Katolícke biblické dielo (2013)
Náčrt evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu

Náčrt evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
5,00€

Reč na vrchu

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2020)
Utópia alebo každodenná prax?

Kto nečítal Reč na vrchu - tvrdil spisovateľ Frangois Mauriac - nie je schopný pochopiť, čo je kresťanstvo. Tento názor vynikajúco navracia sto deviatim biblickým veršom tú dôležitosť, akú mali v dejinách kresťanstva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,00€
12,09€

Ježiš Kristus Spasiteľ

Giovanni Claudio Bottini, Katolícke biblické dielo (2013)
Biblicko-teologické aspekty Lukášovho diela V marci 2012 bol na Slovensku hosťom dekan Fakulty archeológie a biblických...

V marci 2012 bol na Slovensku hosťom dekan Fakulty archeológie a biblických vied profesor Giovanni Claudio Bottini, OFM, ktorý je špecialistom na Lukášove spisy, teda tretie evanjelium a Skutky apoštolov. Cieľom jeho návštevy bolo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,00€
7,44€

Hrdinovia Biblie

Hrdinovia Biblie

, Katolícke biblické dielo (2015)
Zábavno-vedomostná biblická hra

Ponúkame Vám zábavno-vedomostnú hru Hrdinova Biblie. Hra obsahuje 50 ilustrovaných kariet, ktoré predstavujú rozličné biblické osobnosti, 10 špeciálnych kariet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry. Je určená pre dvoch až ôsmich hráčov vo veku od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Studia Biblica Slovaca 2009

Studia Biblica Slovaca 2009

, Katolícke biblické dielo (2009)
Ročník 1, číslo 1

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,49€

Studia Biblica Slovaca 2011

Studia Biblica Slovaca 2011

, Katolícke biblické dielo (2011)
Ročník 3, číslo 1

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,49€

Evanjelium pocestného

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2016)
Lukášovo dielo 1. Kniha Evanjelium pocestného je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Známy taliansky...

Kniha Evanjelium pocestného je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Známy taliansky biblista Massimo Grilli je autorom aj dvoch predchádzajúcich publikácií KBD, v ktorých sa venuje Markovmu a Matúšovmu evanjeliu. Podobne aj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€
13,02€

Evanjelium pocestného

Evanjelium pocestného

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2016)
Lukášovo dielo 1.

Kniha Evanjelium pocestného je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Známy taliansky biblista Massimo Grilli je autorom aj dvoch predchádzajúcich publikácií KBD, v ktorých sa venuje Markovmu a Matúšovmu evanjeliu. Podobne aj táto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,60€

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2015)
Matúšovo evanjelium

Po knihe venovanej Markovmu evanjeliu, Vám nová publikácia priblíži Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícií otcov, a z tohto zorného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,60€

Počuli sme Božie slovo

Počuli sme Božie slovo

Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Biblické aspekty manželstva a rodiny

Biblické aspekty manželstva a rodiny

Ide o spoločnú prácu piatich teológov zo Slovenska a Poľska, ktorí svoje biblické štúdie (3 v slovenskom, 2 v poľskom jazyku) predstavili pod spoločným názvom BIBLICKÉ ASPEKTY MANŽELSTVA A RODINY. Editorom knihy je riaditeľ KBD A. Tyrol. Kniha je určená.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva

Massimo Grilli, Katolícke biblické dielo (2015)
Matúšovo evanjelium Po knihe venovanej Markovmu evanjeliu, Vám nová publikácia priblíži Matúšovo evanjelium. Názov knihy...

Po knihe venovanej Markovmu evanjeliu, Vám nová publikácia priblíži Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícií otcov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€
10,23€

Liturgia Eucharistie

Liturgia Eucharistie

Martin Štrbák, Katolícke biblické dielo (2009)
Je to stručná historicko-teologická štúdia, ktorej autorom je P. ThDr. Martin Štrbák, PhD., OPraem. Tento vynikajúci...

Je to stručná historicko-teologická štúdia, ktorej autorom je P. ThDr. Martin Štrbák, PhD., OPraem. Tento vynikajúci odborník na liturgiku podáva v štyroch kapitolách a prílohách detailný výklad každej jednotlivej časti liturgie sv... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Na ceste do Damasku

Na ceste do Damasku

František Trstenský, Katolícke biblické dielo (2007)
Kniha je pomôckou a inšpiráciou pre každého, kto chce spoznávať Pavlovu osobu a učenie.

Kniha je pomôckou a inšpiráciou pre každého, kto chce spoznávať Pavlovu osobu a učenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Studia Biblica Slovaca 2011

Studia Biblica Slovaca 2011

, Katolícke biblické dielo (2011)
Ročník 3, číslo 2

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,49€