Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 233 titulov

Čeština pro cizince B1

Marie Boccou Kestřánková, Edika (2019)
učebnice + cvičebnice

Učebnice je jedinečná tím, že obsahuje komplexní látku pro nácvik češtiny na prahové úrovni... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 25. 11. 2019
19,99€
16,99€

Metrologie

Skripta jsou především určena studentům předmětů A0M38MET a XP38MPM, které jsou zajišťovány katedrou měření na FEL ČVUT v Praze. Jejich první část je věnována fundamentální metrologii, pojednává o měřicích škálách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
15,30€

Zrádná slova v hospodářské němčině

Věra Höppnerová, Ekopress (2019)
100 nejčastějších chyb a jak je napravit

Naučit se cizímu jazyku, v daném případě německému hospodářskému jazyku, neznamená zdaleka jen zvládnout odbornou slovní zásobu a mluvnici. Stejně důležité je vědět, kterého slova v daném kontextu užít nebo s kterými slovy je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,29€
9,57€

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,65€

Algebra 8 - pracovní sešit

Algebra 8 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Algebra 9 - pracovní sešit

Algebra 9 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Aritmetika 7 - pracovní sešit

Aritmetika 7 - pracovní sešit

Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,43€

Počtářské chvilky 5

Počtářské chvilky 5

74 početních pětiminutovek zaměřených na procvičení pamětného počítání, písemných algoritmů i úsudkových příkladů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Užitečné počítání  1. díl - Pracovní sešit k učebnici Matematika 5

Užitečné počítání 1. díl - Pracovní sešit k učebnici Matematika 5

Pozornost je věnována pamětnému i písemnému počítání s velkými čísly, které je motivované vesmírem. Pracovní sešit obsahuje úlohy k procvičení úsudků. Témata úloh se týkají životních situací, které jsou žákům blízké a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,12€

Aritmetika 7 – učebnice

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,06€

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,53€

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněno o nové obrázky. Žáci do učebnice nepíší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,88€

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Sobotáles (2019)

Učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva. Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
27,26€

Písanka  1. ročník, 1. díl

Písanka 1. ročník, 1. díl

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Duhová Řada

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1.a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
0,85€

Hudební výchova 8 (CD)

Hudební výchova 8 (CD)

Alexandros Charalambidis, SPN - pedagogické nakladatelství (2019)
pro 8. ročník základní školy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,17€

Počítejte s Klokanem (Junior)

Počítejte s Klokanem (Junior)

Prodos (2019)

Sbírky úloh všech kategorií mezinárodní soutěže Matematický klokan jsou přehlídkou matematických úloh, jež byly v pětiletém období 2000–2004 skutečně řešeny. Jsou vhodným doplňkem výuky. Mohou poskytnout žákům, učitelům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,65€

Matematika 8 - Pracovní sešit 2 s komentářem pro učitele

Matematika 8 - Pracovní sešit 2 s komentářem pro učitele

Prodos (2019)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,10€

Počítejte s Klokanem (Kadet)

Počítejte s Klokanem (Kadet)

Prodos (2019)

Sbírky úloh všech kategorií mezinárodní soutěže Matematický klokan jsou přehlídkou matematických úloh, jež byly v pětiletém období 2000–2004 skutečně řešeny. Jsou vhodným doplňkem výuky. Mohou poskytnout žákům, učitelům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,65€