🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Kniha Didaktika - Ivan Turek

Didaktika

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť...


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
16,00€

Druhé, prepracované a doplnené vydanie


Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov; moderné koncepcie výučby; kvalita výučby. V publikácii sa uvádzajú mnohé inovácie v oblasti didaktiky, napr. dôsledky globalizácie na výchovu a vzdelávanie, učebné štýly a rozvíjanie spôsobilosti žiakov učiť sa, návrh štandardov pre učiteľov, tvorivosť v práci učiteľa, kurikulum, štandardy, kľúčové kompetencie, výchova žiakov k podnikavosti, európska dimenzia vzdelávania, metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov, moderné trendy v skúšaní a hodnotení žiakov, niektoré progresívne koncepcie výučby, napr. konštruktivizmus, autentické vyučovanie, elektronické vzdelávanie, mozgovokompatibilné učenie.


V úvode každej kapitoly sú uvedené konkrétne ciele štúdia kapitoly, ktorých mieru dosiahnutia si čitateľ môže overiť vyriešením autodidaktického testu. V závere každej kapitoly sú uvedené úlohy a námety na premýšľanie, ktoré možno využiť aj ako témy projektov alebo seminárnych prác.


V porovnaní s prvým vydaním publikácie došlo v obsahu k niektorým zmenám, najmä v súvislosti s prijatím zákonov Národnej rady SR vzťahujúcich sa na školstvo (zákon o výchove a vzdelávaní, zákon o pedagogíckých zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákon o odbornom vzdelávaní a výchove).


Publikácia je určená najmä učiteľom základných a stredných škôl, ako aj študentom učiteľských odborov na vysokých školách.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 175×250 mm ISBN: 9788080783228 Počet strán: 598 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách