🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Jan Průcha

Našli sme 48 titulov

Předškolní dítě a svět vzdělávání

Předškolní dítě a svět vzdělávání

Jan Průcha, Wolters Kluwer ČR (2016)
Potřebná a užitečná monografie věnovaná velmi aktuální problematice. Objasňuje rané a předškolní vzdělávání v širším pohledu...

Potřebná a užitečná monografie věnovaná velmi aktuální problematice. Objasňuje rané a předškolní vzdělávání v širším pohledu na životní etapu dětství. Propojuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,55€

USA - Školství a vzdělávání v kulturním kontextu

USA - Školství a vzdělávání v kulturním kontextu

Publikace si klade za cíl komplexně postihnout komplikovanou realitu vzdělávacího systému v USA a přiblížit ji českému čtenáři. Motivací k jejímu sepsání byl fakt, že v českém prostředí podobná publikace úplně chybí, respektive... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,80€

Školní vzdělávání ve Finsku

Jan Průcha, Karolinum (2016)
Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008...

Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme. Finské školství je v mezinárodním hodnocení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,65€
7,11€

Andragogický slovník

Andragogický slovník (e-kniha)

Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Andragogický výzkum

Jan Průcha, Grada (2014)
Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež...

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,46€
9,73€

Psychologie učení

Psychologie učení

Jan Průcha, Grada (2020)
Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€

Školní vzdělávání ve Finsku

Školní vzdělávání ve Finsku (e-kniha)

Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme. Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Andragogický slovník

Andragogický slovník (e-kniha)

Jan Průcha, Jaroslav Veteška, Grada (2014)
2., aktualizované a rozšířené vydání

Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€

Péče a vzdělávání dětí v raném věku

Péče a vzdělávání dětí v raném věku

Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie a Nového Zélandu. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,62€

Interkulturní komunikace

Interkulturní komunikace (e-kniha)

Jan Průcha, Grada (2009)

Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v praxi, ale až následně se dostávají do zájmového pole vědy. Jedním z těchto nových fenoménů je interkulturní komunikace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Česko-anglický pedagogický slovník

Jan Průcha, ARSCI (2006)
První systematický slovník česko-anglické terminologie v oblasti vzdělávání a školství. Svým rozsahem přes 6000 hesel má...

První systematický slovník česko-anglické terminologie v oblasti vzdělávání a školství. Svým rozsahem přes 6 hesel má sloužit jako pracovní nástroj pro stále... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,23€
8,77€

Odborné školství a odborné vzdělávání

Odborné školství a odborné vzdělávání

Jan Průcha, Wolters Kluwer ČR (2019)
Fungování systému, problémy praxe a výzkumu

Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní důležitost pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Tato publikace u nás poprvé objasňuje odborné školství jako komplex různých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,40€

Psychologie učení

Psychologie učení (e-kniha)

Jan Průcha, Grada (2020)
Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,70€

Srovnávací pedagogika

Jan Průcha, Portál (2015)
Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání...

Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální otázky a popisuje významné trendy, které určují podobu a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,57€
17,27€

Předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika

Jan Průcha, Soňa Koťátková, Portál (2013)
Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších...

Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších odborných školách pedagogického směru. Přináší nejen teoretické poučení, ale i ukázky z praxe v mateřských školách. V kapitolách jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,87€

Dětská řeč a komunikace

Dětská řeč a komunikace (e-kniha)

Jan Průcha, Grada (2011)
Poznatky vývojové psycholingvistiky

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Andragogický výzkum

Andragogický výzkum (e-kniha)

Jan Průcha, Grada (2014)

„Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody.“ O tom a mnohém dalším je publikace významného českého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Česká vzdělanost

Jan Průcha, Wolters Kluwer ČR (2015)
Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale...

Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,75€
16,86€

Vzdělávací systémy v zahraničí

Jan Průcha, Wolters Kluwer ČR (2017)
Encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA

Publikace poskytuje informace o tom, jak jsou utvářeny vzdělávací systémy v zahraničí. Celkově je popsáno 30 systémů v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,13€
18,17€

Pedagogický slovník

Pedagogický slovník

Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš, Portál (2013)
Sedmé rozšířené a aktualizované vydání slovníku. Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i...

Sedmé rozšířené a aktualizované vydání slovníku. Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přináší nové odborné pojmy a mění obsah a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,51€