Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Zora Syslová

Našli sme 11 titulov

Didaktika mateřské školy

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,40€
15,58€

Profesní kompetence učitele mateřské školy (Zora Syslová)

Zora Syslová, Grada (2013)
Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na...

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,46€
9,95€

Autoevaluce v mateřské škole (Zora Syslová) [CZ]

Zora Syslová, Portál (2012)
Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje,...

Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání svých dětí a jak kvalitní poskytuje vzdělávání. Takto získané informace následně přispívají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,11€
12,19€

Pedagogická diagnostika v MŠ (Zora Syslová)

Zora Syslová, Portál (2018)
Práce s portfoliem dítěte

Kniha se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky jako východiska individualizovaného předškolního vzdělávání.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
9,84€

Třídní projekty v mateřské škole

Publikace se zaměřuje na problematiku plánování rozvoje dítěte v souladu s individualizací předškolního vzdělávání. Vychází z teorie projektové výuky a integrované tematické výuky ve shodě s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,70€
10,88€

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Zora Syslová) [CZ]

Zora Syslová, Masarykova univerzita (2017)
Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na...

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
22,75€
21,16€

Individualizace v mateřské škole (Zora Syslová; Věra Krejčová; Jana Kargerová) [

Individualizace v mateřské škole (Zora Syslová; Věra Krejčová; Jana Kargerová) [

Zora Syslová, Věra Krejčová, Jana Kargerová, Portál (2015)
Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi -...

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,46€

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (Vladimíra Hornáčková) [CZ]

Jak úspěšně řídit mateřskou školu (Vladimíra Hornáčková) [CZ]

Zora Syslová, Wolters Kluwer (2012)
Kniha Jak úspěšně řídit mateřskou školu se pokouší popsat hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by...

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,13€

Proměna mateřské školy v učící se organizaci (Zora Syslová) [CZ]

Proměna mateřské školy v učící se organizaci (Zora Syslová) [CZ]

Zora Syslová, Wolters Kluwer ČR (2016)
Autoři knihy jsou přesvědčeni, že pokud má mateřská škola dostát novým nárokům na vzdělávání dětí předškolního věku, musí se...

Autoři knihy jsou přesvědčeni, že pokud má mateřská škola dostát novým nárokům na vzdělávání dětí předškolního věku, musí se stát učící se organizací, která pro svůj rozvoj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,87€

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání [CZ]

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání [CZ]

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,14€

Dějiny předškolní pedagogiky

Dějiny předškolní pedagogiky

Kniha poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,32€