🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Zora Syslová

Našli sme 13 titulov

Proměna mateřské školy v učící se organizaci

Proměna mateřské školy v učící se organizaci (e-kniha)

Publikace je základem pro moderní a dynamické vedení mateřských škol. Zabývá se takovým fungováním mateřských škol, jež vytváří předpoklady pro jejich efektivnost. Objasňuje také, jak má fungovat komunikace mateřské školy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€

Profesní kompetence učitele mateřské školy

Profesní kompetence učitele mateřské školy (e-kniha)

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Individualizace v mateřské škole

Zora Syslová, Věra Krejčová, Jana Kargerová, Portál (2015)
Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi -...

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,46€
11,59€

Třídní projekty v mateřské škole

Publikace se zaměřuje na problematiku plánování rozvoje dítěte v souladu s individualizací předškolního vzdělávání. Vychází z teorie projektové výuky a integrované tematické výuky ve shodě s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,70€
10,88€

Autoevaluace v mateřské škole

Zora Syslová, Portál (2012)
Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje,...

Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání svých dětí a jak kvalitní poskytuje vzdělávání. Takto získané informace následně přispívají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,11€
12,19€

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Zora Syslová, Masarykova univerzita (2017)
Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na...

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,75€
21,16€

Pedagogická diagnostika v MŠ

Zora Syslová, Portál (2018)
Práce s portfoliem dítěte

Kniha se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky jako východiska individualizovaného předškolního vzdělávání.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
9,84€

Didaktika mateřské školy

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,40€
15,58€

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Zora Syslová, Wolters Kluwer (2012)
Kniha Jak úspěšně řídit mateřskou školu se pokouší popsat hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by...

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní prostředí, proto se do řízení škol postupně dostávají způsoby a zásady řízení/managementu ze... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,13€

Profesní kompetence učitele mateřské školy

Zora Syslová, Grada (2013)
Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na...

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,46€
9,95€

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,14€

Dějiny předškolní pedagogiky

Dějiny předškolní pedagogiky

Kniha poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,32€

Proměna mateřské školy v učící se organizaci

Proměna mateřské školy v učící se organizaci

Zora Syslová, Wolters Kluwer ČR (2016)
Autoři knihy jsou přesvědčeni, že pokud má mateřská škola dostát novým nárokům na vzdělávání dětí předškolního věku, musí se...

Autoři knihy jsou přesvědčeni, že pokud má mateřská škola dostát novým nárokům na vzdělávání dětí předškolního věku, musí se stát učící se organizací, která pro svůj rozvoj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,87€