🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Transportbetón


🍎 Vypredané
20,00€

Publikácia Transportbetón, predstavuje komplexný pohľad na problematiku modernej technológie výroby a dopravy betónu. Prináša najnovšie poznatky z tejto oblasti, ktoré vhodne transformuje do praktickej roviny ich aplikácie priamo pri výrobe, doprave a spracovaní betónu. Poskytuje súhrnné informácie pre odbornú verejnosť zrozumiteľnou a vyčerpávajúcou formou.

Autori sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú všetkými oblasťami transportbetónu v celom jeho komplexom ponímaní. Jednotlivé kapitoly sú venované zložkám betónu, vlastnostiam čerstvého a zatvrdnutého betónu, výrobe betónu a výrobným zariadeniam, dopravným systémom a zariadeniam pre spracovanie betónu, ako aj správnemu postupu pri jeho zhutňovaní a ošetrovaní.
Značný priestor je venovaný vybraným druhom špeciálnych betónov.
Publikácia informuje aj o v súčasnosti dôležitých aspektoch výroby a využitia transportbetónu, a to ekologických a ekonomických problémoch, ako aj o komplexnej kontrole kvality a obchodných vzťahoch medzi výrobcom transportbetónu a jeho odberateľom.

Publikácia je koncipovaná v širokých praktických súvislostiach, ktoré nadväzujú na teoretické základy materiálového inžinierstva a technológie betónu, čo ju predurčuje pre široký okruh záujemcov zo stavebnej praxe, ale aj pre študentov stredných i vysokých škôl.

Obsah publikácie:

1 Stručná história transportbetónu

2 Definície a charakteristiky betónu a transportbetónu

3 Výhody používania transportbetónu a prednosti betónu

4 Základné materiály na výrobu betónu

5 Čerstvý betón

6 Doprava, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu

7 Vlastnosti zatvrdnutého betónu

8 Špeciálne betóny

9 Ekologické aspekty výroby transportbetónu

10 Ekonomické agendy a manažérske povinnosti

11 Kontrola kvality – preukazovanie zhody

12 Obchodné podmienky, vzťahy výrobca – odberateľ

Rok vydania: 2010 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 176 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách