🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Eurostav

Našli sme 66 titulov

Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku

, Eurostav (2015)
Reprezentačná publikácia Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov...

Reprezentačná publikácia Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov najvýznamnejších súčasných slovenských záhradných architektov a ich tvorbu. O každom architektovi budú uvedené základné informácie.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
14,50€

Inžinierske staviteľstvo - Civil Engineering

Ivan Baláž, Eurostav (2017)
Svet termínov v obrazoch 1 - Terms Orbis Pictus 1

Obrazový slovensko-anglický slovník INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO Svet termínov v obrazoch 1 – CIVIL ENGINEERING Terms Orbis... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
13,94€

Akustika

Monika Rychtáriková, Eurostav (2019)
stavebná a priestorová

Je známe že akustickú pohodu možno zabezpečiť iba koncepčnými riešeniami v architektúre a v konštrukciách. Akustické prostredie hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody z prostredia, ale aj pri komunikácii. Služby odborníkov na Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
73,00€
65,70€

Kontrola kvality na stavbách (3.diel)

Ivan Juríček, Danica Košičanová, , Eurostav (2014)
Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov je pokračovaním edície...

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov je pokračovaním edície Stavebný manažment – Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 2 diely tejto série publikácií: 1. diel – Stavebné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,00€
44,10€

Architektúra historických železiarní na Slovensku 1815 - 1948

Publikácia je určená odbornej aj laickej verejnosti, architektom, študentom architektúry, ale tiež všetkým, ktorí sa zaujímajú o architektonické a pamiatkové hodnoty priemyselného dedičstva. Publikácia po prvýkrát ponúka ucelený pohľ Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
40,00€
36,00€

Slovenský rodinný dom 2000-2015

Andrea Bacová, Eurostav (2016)
Slovak family house Reprezentatívna publikácia, ktorá svojim obsahom, formou, rozsahom, grafickým a tlačiarenským...

Reprezentatívna publikácia, ktorá svojim obsahom, formou, rozsahom, grafickým a tlačiarenským spracovaním je publikáciou na vysokej kvalitatívnej úrovni. V knihe je predstavených 66 rodinných domov zo Slovenska prostredníctvom fotografií, grafickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,00€
44,10€

Need - Navrhovanie energeticky efektívnych domov

Autorom publikácie NEED je architekt Henrich Pifko, jeden z najerudovanejších odborníkov z tejto oblasti, ktorý má široké... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
39,00€
35,10€

Zachovanie a pokračovanie rodu

Igor Krpelán je odbornej verejnosti známy ako neúnavný bádateľ a obdivovateľ tradičných foriem ľudovej architektúry, ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,10€

Efektívne bývanie

Henrich Pifko, , Eurostav (2008)
Publikácia ponúka zamyslenie sa nad doteraz bežne zaužívanými postupmi pri navrhovaní a výstavbe bývania a nad hľadaním...

Publikácia ponúka zamyslenie sa nad doteraz bežne zaužívanými postupmi pri navrhovaní a výstavbe bývania a nad hľadaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,00€
15,30€

Technológia stavieb - Hrubá stavba

Publikácia, ktorá viditeľne chýbala na našom knižnom trhu a vychádza po 16 rokoch, predstavuje komplexný pohľad na problematiku technológie výstavby pri hrubej stavbe. Ide nielen o knihu o hrubej stavbe, ale aj o hrubú knihu Kniha bude.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
62,10€

BIM Building Information Modeling

Publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj problematiky informačného modelovania stavieb. Je v nej komplexne spracovaná téma informačného modelovania stavieb - označovaná najmä skratkou BIM (z anglického Building... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,00€
31,50€

Sila farby

Andrea Urlandová, Eurostav (2016)
Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science...

Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science Všade, kde je svetlo, je aj farba...Svet, ktorý vizuálne vnímame je svetom polychromatickým a jeho farby sú v neustálom procese... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
43,00€
38,70€

Digitálna architektúra

Digitálna architektúra

Martin Uhrík, Eurostav (2010)
Publikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg...

Publikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,00€

Príbeh Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave

Darina Lalíková, Eurostav (2011)
Reprezentatívna publikácia s fotografiami Ľuba Stacha o prestavbe a dostavbe Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, v...

Reprezentatívna publikácia s fotografiami Ľuba Stacha o prestavbe a dostavbe Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
7,50€

Mesto, región, metropola

Alena Kubová-Gauché, Eurostav (2011)
Kniha Mesto – región – metropola sa venuje súvislostiam návrhov na premenu mesta a nového poňatia metropoly a regiónu. Je...

Kniha Mesto – región – metropola sa venuje súvislostiam návrhov na premenu mesta a nového poňatia metropoly a regiónu. Je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
7,50€

Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy

Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy

Jozef Oláh, , Eurostav (2006)

Publikácia sa venuje problematike porúch strešných plášťov bytových a nebytových objektov a návrhom ich opráv... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,90€

Schody - rampy - rebríky

Schody - rampy - rebríky

Predstavujeme Vám ďalší titul edície Špeciálnych odborných publikácií z aktuálnej ponuky vydavateľstva Eurostav. Publikácia s touto tematikou vyšla na Slovensku pred 22 rokmi a veríme, že odborná verejnosť publikáciu privíta... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu

Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu

Branislava Budkeová, Vojtech Klímek, Eurostav (2006)
Návody a postupy pri príprave, zabezpečovaní a preberaní stavebných prác

Rozhodli ste sa zrealizovať si svoje predstavy o peknom bývaní? Chcete si postaviť svoj vlastný rodinný dom? V tom prípade urobíte dobre, keď siahnete po tejto knižke... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,98€

Fasáda

Fasáda

Zuzana Sternová, , Eurostav
Chystáte sa zatepliť fasádu?

Publikácia poskytuje zrozumiteľné informácie o konštrukčných detailoch a technických parametroch, aby zatepľovacie prvky spĺňali užívateľské parametre a náklady na realizáciu boli primerané... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,62€

Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu

Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu

Stavbyvedúci je kľúčovým manažérom stavebnej firmy. Z titulu svojej pozície, ako osoby právne zodpovednej za manažovanie stavby, sa v závislosti od jej rozsahu a náročnosti často dostáva až do pozície „vrcholového manažéra“... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,60€