📚 Horúce knižné zľavy

Eurostav

Našli sme 66 titulov

Akustika

Monika Rychtáriková, Eurostav (2019)
stavebná a priestorová

Je známe že akustickú pohodu možno zabezpečiť iba koncepčnými riešeniami v architektúre a v konštrukciách. Akustické prostredie hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody z prostredia, ale aj pri komunikácii. Služby odborníkov na Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku

, Eurostav (2015)
Reprezentačná publikácia Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov...

Reprezentačná publikácia Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov najvýznamnejších súčasných slovenských záhradných architektov a ich tvorbu. O každom architektovi budú uvedené základné informácie.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Inžinierske staviteľstvo - Civil Engineering

Ivan Baláž, Eurostav (2017)
Svet termínov v obrazoch 1 - Terms Orbis Pictus 1

Obrazový slovensko-anglický slovník INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO Svet termínov v obrazoch 1 – CIVIL ENGINEERING Terms Orbis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,00€
15,81€

Slovenský rodinný dom 2000-2015

Andrea Bacová, Eurostav (2016)
Slovak family house Reprezentatívna publikácia, ktorá svojim obsahom, formou, rozsahom, grafickým a tlačiarenským...

Reprezentatívna publikácia, ktorá svojim obsahom, formou, rozsahom, grafickým a tlačiarenským spracovaním je publikáciou na vysokej kvalitatívnej úrovni. V knihe je predstavených 66 rodinných domov zo Slovenska prostredníctvom fotografií, grafickej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€
44,10€

Need - Navrhovanie energeticky efektívnych domov

Autorom publikácie NEED je architekt Henrich Pifko, jeden z najerudovanejších odborníkov z tejto oblasti, ktorý má široké... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
36,27€

Breviár etiky podnikania

Gabriel Blaškovič, Eurostav (2010)
Breviár etiky podnikania ponúka čitateľovi vyše 660 aforizmov, citátov a myšlienok od viac ako 330 autorov z celého sveta,...

Breviár etiky podnikania ponúka čitateľovi vyše 660 aforizmov, citátov a myšlienok od viac ako 330 autorov z celého sveta,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,00€
13,95€

Zachovanie a pokračovanie rodu

Igor Krpelán je odbornej verejnosti známy ako neúnavný bádateľ a obdivovateľ tradičných foriem ľudovej architektúry, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
29,00€
26,97€

Stavbyvedúci

Mária Kozlovská, Eurostav (2019)
nové výzvy a skutočnosti

Aktualizované vydanie publikácie Stavbyvedúci nové výzvy a skutočnosti. Obsahuje všetky zmeny v povinnostiach stavbyvedúceho v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Publikácia Stavbyvedúci je doteraz najpredávanejšou knihou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
55,00€
51,15€

Nové rodinné domy VIII

, Eurostav (2008)
Predstavujeme Vám ôsme pokračovanie na trhu úspešnej publikácie. Redakčný, grafický i edičný koncept publikácie vychádza z...

Predstavujeme Vám ôsme pokračovanie na trhu úspešnej publikácie. Redakčný, grafický i edičný koncept publikácie vychádza z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,70€
9,02€

Okná

Adela Motyková, Eurostav (2007)
V roku 2003 sme vydali prvý titul edície Dobrá rada nad zlato - Chystáte sa vymeniť okná?. Verili sme, že bude veľmi...

V roku 2003 sme vydali prvý titul edície Dobrá rada nad zlato - Chystáte sa vymeniť okná?. Verili sme, že bude veľmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,28€
3,98€

Sila farby

Andrea Urlandová, Eurostav (2016)
Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science...

Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science Všade, kde je svetlo, je aj farba...Svet, ktorý vizuálne vnímame je svetom polychromatickým a jeho farby sú v neustálom procese... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
43,00€
39,99€

Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany

Úvod 1 Všeobecne k aktívnym a pasívnym systémom požiarnej ochrany 1.1 Rozdelenie a stručná charakteristika systémov požiarnej ochrany 1.2 Postavenie systémov požiarnej ochrany v SR 1.3 Stručný prehľad relevantných právny Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
30,80€
28,64€

BIM Building Information Modeling

Publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj problematiky informačného modelovania stavieb. Je v nej komplexne spracovaná téma informačného modelovania stavieb - označovaná najmä skratkou BIM (z anglického Building... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
35,00€
32,55€

Cenotvorba v stavebníctve

Peter Mesároš, Eurostav (2018)
Súčasné trendy a vízie

Publikácia prináša stručný a základný pohľad na prístupy využívané pri tvorbe cien stavebnej produkcie na Slovensku. Predstavuje spôsoby tvorby cien a druhy cien uplatňované v praxi a tiež poskytuje prehľad klasifikačných systémov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
45,00€
41,85€

Digitálna architektúra

Martin Uhrík, Eurostav (2010)
Publikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg...

Publikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,60€
18,62€

Príbeh Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave

Darina Lalíková, Eurostav (2011)
Reprezentatívna publikácia s fotografiami Ľuba Stacha o prestavbe a dostavbe Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, v...

Reprezentatívna publikácia s fotografiami Ľuba Stacha o prestavbe a dostavbe Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Mesto, región, metropola

Alena Kubová-Gauché, Eurostav (2011)
Kniha Mesto – región – metropola sa venuje súvislostiam návrhov na premenu mesta a nového poňatia metropoly a regiónu. Je...

Kniha Mesto – región – metropola sa venuje súvislostiam návrhov na premenu mesta a nového poňatia metropoly a regiónu. Je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Schody - rampy - rebríky

Schody - rampy - rebríky

Predstavujeme Vám ďalší titul edície Špeciálnych odborných publikácií z aktuálnej ponuky vydavateľstva Eurostav. Publikácia s touto tematikou vyšla na Slovensku pred 22 rokmi a veríme, že odborná verejnosť publikáciu privíta... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy

Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy

Jozef Oláh, , Eurostav (2006)

Publikácia sa venuje problematike porúch strešných plášťov bytových a nebytových objektov a návrhom ich opráv... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,90€

Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu

Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu

Stavbyvedúci je kľúčovým manažérom stavebnej firmy. Z titulu svojej pozície, ako osoby právne zodpovednej za manažovanie stavby, sa v závislosti od jej rozsahu a náročnosti často dostáva až do pozície „vrcholového manažéra“... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,60€