Nový mesiac = nová 📚 akcia

Dane a účtovníctvo 4-5 / 2021 - Zmeny v daniach a v účtovníctve v roku 2021

Preddavky na daň z príjmov FO, Sadzba dane u mikrodaňovníka, Zmeny v sociálnom poistení


🍌 Odosielame o 11 dní.
12,66€
Zľava 10%
11,39€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

- Platenie preddavkov na daň fyzickými osobami
- Znížená sadzba dane u mikrodaňovníka
- Povinnosť platiteľa podať oznámenie pri vyplácaní príjmov autorom
- Oslobodené príspevky v rámci Prvej pomoci
- Lekárske preventívne prehliadky v daňových výdavkoch
- ôkazné bremeno pri odpočte DPH zo služieb
- Finančné zábezpeky, kaucie a depozity v režime DPH
- Účtovanie príspevkov Prvá pomoc (Covid 19)

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch po novelách zákonov s uvedením do praxe jednotlivých legislatívnych úprav. Ako napríklad- Nové preddavky na daň, Znížená sadzba dane a Zmeny v soc. poistení v roku 2021.

Daňovníci dane z príjmov sú povinní v zákonom stanovených prípadoch platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň. K významným zmenám pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami a už schválená oznamovacia povinnosť správcu dane týkajúca sa výšky preddavkov sa bude uplatňovať až v preddavkovom období, ktoré začne v roku 2022.

Od roku 2021 sa spresnilo, že do výšky príjmov (výnosov) pre posudzovanie podmienky pre naplnenie inštitútu mikrodaňovníka sa budú započítavať iba zdaniteľné príjmy. Do hranice 49 790 eur sa tak napríklad nebudú započítavať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy oslobodené od dane (napr. aj oslobodené príspevky poskytované v súvislosti s pandémiou covid-19). Ak daňovník presiahne za zdaňovacie obdobie hranicu zdaniteľných príjmov (výnosov) 49 790 eur, nebude za toto zdaňovacie obdobie považovaný za mikrodaňovníka.

Zákon o sociálnom poistení nedáva povinnosť dôchodcom o zvýšenie dôchodku žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Čo sa týka výplatného termínu, tak dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021. Spolu s dôchodkom dostane poberateľ aj doplatok zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Rok vydania: 2021 ISBN: 9771336798121 Rozmer: neuvedený Počet strán: 112 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách